Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
uro jako měna 11 zemí EU Vytvořenaeurzóna hospodářská politika, její cíle a nástroje hospodářská politika, její cíle Funkce hospodářské politiky státu Utváření mechanismů pro efektivní využívání produktivních zdrojů a regulace soukromých činnostíOvlivnění rozdělování důchodůStabilita ekonomiky Zajištění stabilní cenové hladiny Podpor zaměstnanostiPodmínkou splnění obou cílů jsou opatření, která působí na růst reálného produktuVláda působí na rovnováhu platební bilance a na stabilitu měnových kurzů nástroje hospodářské politiky Monetární politika Činnost vlády, určena k regulaci tržní ekonomiky Bezprostřední cíle Regulace množství peněz v oběhuRegulace úrokové míry Konečné cíle Dosažení cenové stabilityDostatečná zaměstnanost Přímé nástroje Regulace investičního úvěruRegulace spotřebního úvěruDalší přímé nástroje Nepřímé nástroje Politika povinných minimálních rezervOperace na volném trhuOvlivňování diskontní sazby Expanzivní monetární politika Zvyšuje nabídku peněz Restriktivní monetární politika Snižuje nabídku peněz Fiskální politika Veřejné finance a státní rozpočet Fiskální politika je politikou působící na státní rozpočetStátní rozpočet představuje centralizovaný peněžní fond, má svojipříjmovouavýdajovou stránkuPříjmy státního rozpočtu z valné části tvořídaně – daň je povinná platba, kterou subjekt ekonomiky (firma, jednotlivec) odvádí podle zákonem stanovených pravidel do státního rozpočtuPřímé daně – daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň silniční, dálniční, dědická, darovací, z převodu nemovitostí a daň z nemovitostíDaně přímé – daň z přidané hodnoty, daň spotřebníOstatní příjmové položky státního rozpočtu jsoucla a různésprávní poplatkyVýdaje státního rozpočtu jsou dvojího typu: Výdajena nákup výrobků a služeb (školství, veřejné zařízení…) Transferové platby(stipendia, podpory v nezaměstnanosti, starobní a invalidní důchody…)Ovlivňování příjmů a výdajů státního rozpočtu může mít charakter: Expanzivní poptávka je podporována Restriktivní poptávka je tlumena Vestavěné stabilizátory ekonomiky patří sem zejména daně a transferové platby Státní dluh vzniká opakovanými deficityje společně s dluhy rozpočtů veřejné správy (krajů, obcí) součástí veřejného dluhu Typy hospodářské politiky státu Keynesiánská koncepce orientuje se na podporu strany agregátní poptávky a preferuje nástroje fiskální politikyhlavní cíl – vysoký stupeň zaměstnanosti Konzervativní (neoklasický) přístup je založen na stimulaci strany agregátní nabídky, preferuje nástroje monetární politikykonzervativci požadují, aby stát vytvořil optimální podmínky pro fungování tržního mechanismuhlavní podmínkou je cenová stabilita, ta zajistí i druhý cíl – dostatečnou zaměstnanost Neokeynesiánský typ za svůj hlavní cíl také považuje dostatečnou zaměstnanostna cenovou stabilitu má stát působit regulací nabídky penězneokeynesiánci chtějí působit na hospodářství vhodnou kombinací monetární a fiskální politky účinnost hospodářské politiky Cílem stabilizační politiky je dostatečný stupeň zaměstnanosti a cenová stabilita magický čtyřúhelník v grafické podobě se zobrazují tzv.démanty Tvar démantu ukazuje, jak byla vláda úspěšná v jednotlivých oblastech – čím více je vrchol čtyřúhelníku vzdálen od průsečíku os x a y, tím úspěšnější byla vláda v plnění tohoto cíle Velikost plochy čtyřúhelníku Poskytuje představu o celkové úspěšnosti stabilizační politikyČím je plocha větší, tím je hospodářská politika úspěšnější Nekonzervativní hospodářská politika Akceptuje především dva hlavní cíle stabilizační politiky: Cenovou stabilitu Dostatečně vysokou zaměstnanost philipsova křivka Pokud zůstává setrvačná inflace stabilní, vyjadřuje Philipsova křivka inverzní vztah mezi vývojem nezaměstnanosti a vývojem mezdSnížení nezaměstnanosti vyvolá vyšší růst cenové hladiny, a naopak snížení inflace vede ke snížení míry nezaměstnanosti názory na stabilizační politiku V rámci monetární politiky Keynesiánci upřednostňují regulaci úrokových měr, monetaristé regulaci nabídky peněz V rámci fiskální politiky Kenesiánci upřednostňují využití diskrétních opatření, monetaristé používání vestavěných stabilizátorů mezinárodní obchod a vnější obchodní měnová politika příčiny mezinárodního obchodu Mezinárodní obchod Forma činnosti, která mnohostranně rozvíjí výrobní i spotřební možnosti jednotlivých území Hlavní příčiny Přírodní a klimatické podmínkyMožnost realizovat tzv. absolutní výhody – žádná země není schopna v roli výrobce uspokojit své potřeby jako spotřebiteleOdlišné preference spotřebitelů v různých zemích Komparativní výhody Absolutní výhoda je na straně jedné země ve všech směňovaných produktech vnější obchodní měnová politika Prostřednictvím VOMP stát reguluje toky výrobků, s

Témata, do kterých materiál patří