Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
 • Státní orgány mají možnost administrativními opatřeními růst cen brzdit či dokonce zastavit

 • Nelze však odstranit příčiny inflace

Skrytá inflace

 • Když cenové indexy nevykazují skutečný růst cenové hladiny

Inflace z kvantitativního hlediska

 • Mírná (plíživá) – růst cenové hladiny nepřekračuje 10 % za rok

 • Pádivá (cválající) – inflace je dvouciferná, max. do 100 %

 • Hyperinflace – tří a víceciferná, rozpad peněžního koloběhu, pád ekonomických kritérií, zhroucení hospodářských vazeb

Příčiny inflace

Inflace tažená poptávkou
 • Předpokládá vzestup agregátní poptávky nad úroveň potencionálního produktu, tím se rozevírá tzv. inflační mezera – rozdíl mezi skutečným a potencionálním produktem

 • Možné příčiny poptávkové inflace:

  • Nadměrné investiční výdaje

  • Nadměrný růst spotřebních výdajů

  • Levný úvěr

  • Snížení daní

  • Zvýšení státních výdajů

  • Aktivní obchodní bilance

Nabídková inflace
 • Důvodem je zvýšení nákladů, které se projeví jako posun po křivce agregátní nabídky nahoru

 • Možné příčiny nabídkové inflace:

  • Nedokonalá konkurence

  • Růsty mezd

  • Politické události – pokles kurzu domácí měny

  • Přechod na méně kvalitní zdroje surovin a energií

Očekávaná (setrvačná) inflace
 • Domácnosti i firmy předpokládají určitou míru inflace, přihlížejí k ní i při jednání o výši mezd, výše úroků apod.

Důsledky inflace

Inflace zasahuje všechny části ekonomiky

Přerozdělovací efekt inflace
 • Postihuje především příjemce fixních důchodů

 • Způsobuje pokles hodnoty vkladů a půjček

 • Nepostihuje vlastníky hmotných statků – cena majetku stoupá společně s inflací

Sociální dopady inflace
 • Životní úroveň sociálně slabších skupin závisí na peněžních důchodech, inflaci proto pociťují výrazněji, než silnější skupiny obyvatelstva

Působení inflace na rovnováhu ekonomiky
 • Pokles reálného produktu pod produkt potenciální

 • Inflace mění strukturu spotřeby

 • Vyšší inflace posiluje dovozy

 • Vede k výkyvům kurzů

 • Deformuje relativní ceny – tím přináší náklady pro celou ekonomiku, snižuje její efektivnost

 • Deformuje informace získané prostřednictvím cen

Protiinflační zásahy

 • Řízení mezd a cen

 • Indexace

 • Zvyšování konkurenceschopnosti trhu

 • Opatření fiskální a monetární politiky

trh peněz

Stručný vývoj peněz, peněžní agregáty

 • Barterová směna – směna statků bez přítomnosti peněz (výměna jednoho statku za druhý)

 • Naturální směna – zbožové (komoditní) peníze, naturální směna (hovězí maso, ovce, kožešiny, olej, drahé kovy, zlato…)

 • Bankovky – byly zpočátku plně zaměnitelné za zlato, jsou vydávány emisními bankami

 • Peníze s nuceným oběhem – neplnohodnotné mince a papírové peníze

 • Zlatý standart – systém peněžního oběhu, při kterém jako plnohodnotné oběživo funguje zlato, a při němž existuje volná výměna bankovek za zlato

 • Nucený oběh – mince a papírové peníze, jsou v dané zemi uznávanými zákonnými platidly a každý je nucen je přijímat

Témata, do kterých materiál patří