Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic

Další aplikace poptávkově-nabídkové analýzy

 • v případě maximální ceny hovoříme o cenovém stropu = cena, kterou nesmí nabízející překročit, při cenových stropech dochází k nedostatku zboží na trhu, protože nabízející nejsou ochotní za tuto cenu poskytovat dostatečné množství

 • vláda může stanovit i minimální cenu – cenový práh, na trhu většinou dochází k přebytku zboží

cenová elasticita poptávky

Cenová elasticita

 • pružnost poptávky

 • citlivost změny poptávaného množství zboží na změnu ceny

Koeficient cenové elasticity poptávky (ED)

 • o kolik % se změní poptávané množství, pokud se cena změní o 1%

  • $E_{D} = \ \frac{\%\ zvýšení\ \left( snížení \right)poptávaného\ množství}{\%\ snížení\ \left( zvýšení \right)\text{ceny}}$

 • Q1 – počáteční poptávané množství při ceně P1 a Q2 poptávané množství při změně ceny z P1 na P2

  • $E_{D} = \ \frac{\frac{Q_{2} - Q_{1}}{(Q_{2} + Q_{1})/2}}{\frac{P_{1} - P_{2}}{(P_{1} + P_{2})/2}}$

 • Na základě koeficientu ED rozlišujeme:

  • Poptávka s jednotkovou elasticitou (ED = 1) – při zvýšení ceny statku o 1 % dojde ke snížení poptávaného množství také o 1 %

  • Cenově neelastická poptávka (ED <1) – pokud zvýšení ceny statku o 1 % vyvolá snížení poptávaného množství o méně než 1 %

  • Cenově elastická poptávka (ED >1) – zvýšení ceny statku o 1 % vyvolá snížení poptávaného množství o více než 1 %

 • Mimo to existují dvě krajní možnosti:

  • Poptávka absolutně elastická (ED = ∞) – graf rovnoběžný s osou x → při určité ceně se prodá jakékoliv množství statků

  • Poptávka absolutně neelastická (ED = 0) graf rovnoběžný s osou y → při změně ceny se poptávané množství nemění (např. poptávka po životně důležitém léku)

Vliv cenové elasticity poptávky na celkový příjem

 • Celkové spotřebitelské výdaje (TE) za naše výrobky se rovnají našim příjmům (TR) z prodeje výrobků

 • TE = P * Q = TR

 • Pokud je zboží cenově elastické, vede snížení ceny k vzrůstu příjmů (za nižší cenu se dá koupit více zboží)

 • Neelastická poptávka – pokles ceny vyvolá snížení příjmů (nakupuje se stále stejné množství)

 • Jednotková elasticita – změna ceny neovlivní celkový příjem

konkurence

Konkurence mezi nabídkou a poptávkou

 • Výrobci chtějí prodávat draho, kupující nakoupit levně – tržní mechanismus vede k určitému kompromisu

 • Rovnovážná cena není optimální pro výrobce – je příliš nízká, ani pro spotřebitele – příliš vysoká

Konkurence na straně poptávky

 • Význam konkurence na straně poptávky roste zejména, když poptávka převyšuje nabídku – nedostatek zboží na trhu

 • snaha spotřebitelů, aby každý z nich získal nedostatkový výrobek, vede ke zvyšování jeho ceny

Konkurence na straně nabídky

 • každý výrobce přichází na trh se snahou prodat co nejvíce svých výrobků za co nejvýhodnějších podmínek, které mu umožní maximalizovat jeho zisk

 • dalším cílem je minimalizovat zisky konkurentů s cílem je z procesu konkurence vyřadit

Témata, do kterých materiál patří