Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
P * Y = M * V P = cenová hladiny, Y = reálný produkt, M = množství peněz v oběhu, V = rychlost obratu jedné peněžní jednotky→ jestliže vynásobíme reálný produkt úrovní cenové hladiny, získáme nominální produkt Funkce peněz Prostředek směny Peníze fungují jako oběživo a jako platidlo – je to jejich transakční funkce Zúčtovací jednotka Měření hodnoty zboží a služeb Uchovatel hodnoty Peníze jsou shromažďovány jako úspory pro budoucí nákupy, nebo jejích přeměnu v kapitál – je to jejich majetková funkce poptávka po penězích Transakční poptávka Domácnosti potřebují nakupovat a platit za potraviny, oděv, elektřinu…Podniky potřebují peníze k platbám za suroviny, materiál, mzdy atd. Majetková poptávka Cílem je získat peněžní prostředky na nákup kapitálu či jiných výrobních faktorů Vliv úrokových měr na poptávku po penězích Poptávka po penězích je citlivá na výši úrokových sazebVývoj peněžní poptávky je závislý na vývoji nabídky zboží a služeb, primárních výrobních faktorů a kapitálu, a na cenových hladinách nabídka peněz Nabídka peněz je z velké míry ovlivněna úvěrovou činností obchodních bankBývá interpretována jako málo citlivá na výši úrokové sazby bankovní soustava Centrální (emisní) banka Instituce, kterou zřizuje státPřesto, že je stát zřizovatelem, míra její závislosti na vládní politice je odlišnáMůže mít podobu jedné banky (ČNB), nebo systému bank (federální rezervní systém v USA) Funkce centrální banky: Provádět finanční operace vládyEmitovat bankovkyPoskytovat úvěry obchodním bankám (slouží jako „banka bank“)Spravovat měnové rezervyKontrolovat stav oběživa v peněžním oběhuRegulovat činnost obchodních bank Svou činností banka: Reguluje nabídku penězUdržuje stabilitu finanční soustavy Hlavní cíl: Udržet vnitřní a vnější stabilitu měny Komerční (obchodní) banky Náplň činnosti: Aktivní bankovní operace (poskytování úvěrů)Pasivní bankovní operace (přijímání vkladů, vydávání akcií…)Neutrální operace (např. vedení účtů) Jsou ovlivněny ze strany vlády a centrální banky za účelem: Zabezpečovat relativní stabilitu bankovní soustavy Stanovování podmínek pro založení banky Povinné pojištění depozit do určité výše Povinnost obchodních bank udržovat minimální rezervyOvlivňovat nabídku peněz Nástroj regulace – regulace tvorby bankovních peněz Nástroj stanovování diskontní sazby Provádění operací na volném trhu Proces tvorby bankovních peněz Všechny vklady tvoří bankovní depozitaBanka může se svěřenými vklady určitým způsobem disponovat, část z nich však musí držet jako povinnou míru rezervZbylou část vkladu využívají banky k poskytování úvěrů a finančním investicím peněžní trh Trh peněz Trh krátkodobých peněz Trh kapitálu Trh dlouhodobých peněz Rovnovážná úroková sazba Střetnutím nabídky a poptávky na finančním trhu dochází k určení tržní úrokové sazby při určitém množství peněz finanční instituce Tvorbou vkladů u těchto institucí nevznikají depozitní peníze trh kapitálu Zahrnuje trh s cennými papíry a trh dlouhodobých úvěrůDělí se podle předmětu obchodu na: Efektové – obchoduje se s cennými papíry Devizové– obchoduje se s valutami a devizami Zbožové – obchoduje se s hromadným zastupitelným zbožím Cenné papíry Jsou zvláštním předmětem soukromoprávních vztahů, jehož podstatou je převod soukromoprávních vztahů, jehož podstatou je převod majetkových práv Obchodovatelnost cenných papírů Na každou osobu, která si cenný papír koupí, přecházejí všechna práva z osoby, která tento papír prodala Cenné papíry podle formy Na majitele (na doručitele) – disponuje jím osoba, která jej vlastní, může jej prodávat bez omezení, převod pouhým předánímNa řad – ztížená převoditelnostNa jméno – může jím disponovat osoba uvedená na cenném papíře, převod vlastnických práv písemným převodem – je nutno o převodu informovat emitenta, nejsložitější převod Emitent Výstavce cenného papíruVydává cenné papíry, za které získá peněžní prostředky na další podnikatelské aktivity Investor Poskytuje majetek nebo peníze a obdržel cenný papír Primární trh cenných papírů Trh, na kterém se odehrávají transakce s cennými papíry mezi emitenty a investory Sekundární trh cenných papírů Část trhu, na němž investoři prodávají cenné papíry dále mezi sebou Nominální hodnota cenného papíru Udává hodnotu akcie při emisiZpravidla označená na cenném papíru Tržní hodnota cenného papíru Hodnota, za kterou se cenný papír skutečně obchoduje Akcie Nejrozšířenější typ cenného papíru – cenný papír vlastnického charakteruMajitel akcie (akcionář) je společníkem akciové společnosti, který má právo podílet se na jejím řízení, má také právo na roční část zisku –dividendu. Obligace Cenný papír věřitelského charakteruDlužní

Témata, do kterých materiál patří