Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sociálně-psychologické kompetence manažera (FP-KspkmP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-KspkmP - Sociálně-psychologické kompetence manažera, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
kompetence manazera Neznámý 19.01.2018 15:33 0
Seminární práce z předmětu Sociálně-psychologické kompetence manažera - Interkulturní kompetence manažera Seminárky, referáty 30.05.2018 20:23 3
vypisky-za-cely-semestr Neznámý 19.01.2018 15:33 2

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je získat přehled o základních teoretických a aplikačních poznatcích v oblasti sociálních, psychologických a komunikačních dovednostech manažerů a vedoucích pracovníků. Důraz je kladen především na sociálně psychologické souvislosti práce s lidmi v organizaci s ohledem na některé její významná a aktuální specifika. Kurz se zaměřuje na sociální dovednosti a rozvíjí jejich aplikaci v konkrétních interpersonálních situacích.

Osnova

1. Úvod do kurzu. Východiska a koncepce předmětu, základní témata a jejich návaznosti, přehled studijní literatury základní a doporučené, stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu, přehled základní terminologie.2. Osobnost manažera. Schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti, motivy a potřeby. Postoje, hodnoty, zvláštní dimenze osobnosti. Kompetence manažera. Interpersonální, informační, rozhodovací, organizační, motivační. 3. Interpersonální kompetence manažera. Styly vedení lidí, týmová práce, komunikační techniky, řešení konfliktů, vyjednávání.4. Informační kompetence manažera. Komunikační styly, verbální komunikace, neverbální komunikace, efektivní komunikace, zpětná vazba, vedení porad, prezentační dovednosti.5. Rozhodovací kompetence manažera. Analytické techniky, kreativní techniky, brainstorming, Think Tank, typy manažerských rozhodnutí, proces rozhodování, styly rozhodování, řešení problémů.6. Organizační a motivační role. Organizační cíle, pravidlo SMART, plánování, zásady efektivního plánování, kontrolování, řízení změn, Hierarchie potřeb, motivace, hodnocení výkonu, hodnotící rozhovor, delegování, koučing, mentoring.Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolu. Studenti budou analyzovat a diskutovat případové studie vybraných firem, které se vztahují k odpřednášeným tématům: 1. Podnik jako sociální systém.2. Osobnost manažera. 3. Interpersonální kompetence manažera. 4. Informační kompetence manažera. 5. Rozhodovací kompetence manažera. 6. Organizační a motivační role manažera.

Literatura

Šuleř, O. 2002. Zvládáte své manažerské role? Brno: Computer Press. (CS)BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. 2006. Management. Brno : Computer Press. ISBN 80-251-0396-X. (kapitola 3) (CS)MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerské psychologie. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 380 s. ISBN 978-802-4713-496 (Kapitoly: 5, 7, 9) (CS)

Požadavky

nejsou požadovány

Garant

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.Ing. Lukáš MazánekIng. Simona Megová