Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Informační kompetence manažera, prezentační dovednosti

 • přijímáme (percepce, komunikace)

 • třídíme

 • kategorizujeme

 • zpracováváme (ovlivňují stereotypy, postoje)

 • archivujeme (ovlivňuje paměť, kognitivní disonance)

 • přenášíme, předáváme (komunikace)

V historii lidstva byla naší nejcennější schopností inteligence - schopnost učit se a využívat stávajících vědomostí (informací)

1 Tolerance vůči dvojznačnosti

 • Schopnost udržet si nepředpojatý postoj tváří v tvář dvojznačnosti (nebo se z ní dokonce velmi těšit) -Способность держать себя непредубежденного отношения в условиях неопределенности

 • Dvojznačná situace je taková, v níž neexistuje rámec, s jehož pomocí bychom mohli nasměrovat svá rozhodnutí a kroky.

 • Chybějí relevantní fakta, pravidla jsou nejasná a nejsou po ruce správné postupy

2 Stimulační svoboda

 • Pokud vymezená(ограниченные) pravidla určité situace kolidují(сталкиваются, совпадают) s tvůrčími myšlenkami lidí obdařených(одаренный, талантливый) stimulační svobodou, obejdou tito lidé pravidla, aby uspokojili potřeby.

 • Co je však důležitější, opomíjejí (пренебрегают сущ правил) existence pravidel, jestliže je situace dvojznačná.

 • Člověk svázaný stimulem dodržuje svědomitě pravidla, a je-li vystaven dvojznačnosti, má sklon přijmout neexistující pokyny, aby se zbavil strachu z nesprávnosti svého počínání.

3 Funkční svoboda

 • Uvědomění si, že předmět může sloužit i k jinému účelu, než pro který byl stvořen.

 • Čím vzdělanější člověk je, tím rigidnější (консервативнейши) bývá jeho chápání funkce.

 • Vzdělání kromě toho podněcuje složitost myšlení.

 • Vyšší vzdělání tudíž s větší pravděpodobností povede k spletitému( запутанному) stylu řešení problémů.

 • To působí proti vzniku jednoduchých nápadů, na nichž jsou založena mnohá velká řešení v tomto světě.

 • Zřejmé, že funkční strnulost(ступор) koliduje s řešením problémů na všech úrovních.

4 Flexibilita

Kreativní osoba je flexibilní tím, že je otevřena světu, otevřena změnám a připravena takové změny vyvolat

 • Flexibilita-гибкость- je schopnost vidět celou situaci, nikoli pouze skupinu nekoordinovaných detailů.

 • Mnohé studie ukazují, že tato vlastnost představuje rozhodující složku tvůrčího jednání.

5 Ochota riskovat

 • Ti, kteří riskují minimálně nebo nadměrně, mají i menší naději na úspěch ve svém konání než ti, kdo riskují přiměřeně.

 • Lidé, kteří hrají velí bezpečnou hru, mohou cítit uspokojení z toho, že nikdy nejsou odmítnuti. Můžeme si však být poměrně jisti, že nepatří mezi ty, kteří přicházejí se zásadními tvůrčími činy.

 • Vidět všechny složky problému a nefixovat se na jednu z jeho částí, to je předpoklad, který znamená větší pravděpodobnost kreativního řešení.

 • Jsou-li vystaveni silnému nátlaku, například když se podrobí testu, chápou se lidé většinou prvního přijatelného nápadu, který se vyskytne, a snaží se s ním dojít co nejdále.

Témata, do kterých materiál patří