Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

především fyzické znakysociální kognice – cognition=poznávání-знакомство vnímání a interpretaci sociálních událostí, nikoli jen osob, je proces sociálního zpracování informací. Základní rysy percepce основные черты восприятия Kategorizaceje seskupování objektů (živých i neživých), událostí a jevů do kategorií dle určitých pravidel (классификация )Stereotypizaceposuzování lidí na základě jejich skupinové příslušnosti –стереотипы-судить людей на основе их групповой принадлежности Sociální kategorie Barva pletiNárodnostProfesePolitická příslušnostNáboženská příslušnostVěk Stereotypy Stereotyp (The Penguin Dictionary of Psychology) - jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování. (однообразный, общепринятый, привычный)Ashmore & DelBoca (1979, 1981) - velmi zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny.( очень упрощенное краткое описание определенной социальной группы)Vybíral (2003) stereotyp je výsledkem nepřiměřené generalizace a bývá rezistentní vůči novým informacím. (стереотип является результатом необоснованное обобщение, и, как правило, невосприимчив к новой информации) Chyby v posuzování druhých- ошибки в оценке других людей Implicitní teorie osobnostiHaló-efekt (efekt prvního dojmu)-первое впечатлениеEfekt posledního dojmu-последнее впечатлениеSebe-naplňující se proroctvíEfekt pořadí (efekt primarity)Efekt mírnosti a shovívavosti (sympatické lidi a jejich chování máme tendenci hodnotit mírněji a shovívavěji než lidi nesympatické)Efekt projekce (své vlastnosti připisujeme jiným lidem) Implicitní teorie osobnosti(Solomona Asche) souvisí s kategorizacítvoříme si celkový obraz o osobnosti člověka na základě málo vlastnostídvě roviny: intelektuální a sociální tvoříme si celkový obraz o osobnosti člověka na základě málo vlastností osobnosti nějakého člověka jen na základě několika málo vlastností, které máme intuitivně spjaté s jinými. Přitom některé z těchto vlastností jsou pro tuto konstrukci významnější než jiné. Tato kategorizace funguje ve dvou rovinách:intelektuální a sociální, které vytváří Model struktury dojmu z osobnosti. Pokud tedy u někoho zjistíme vlastnosti z kvadrantu sociálně dobrý a intelektuálně dobrý, připíšeme mu i ostatní vlastnosti náležející tomuto kvadrantu Haló – efekt Haló-efekt – jedna z chyb prvního dojmuJedinec je posuzován podle celkového dojmuTendence přeceňovat homogenitu osobnosti, když je nám někdo sympatický máme tendenci přeceňovat jeho pozitivní vlastnosti, a nevidět záporné vlastnosti, na základě podstatného rysu osobnosti, funguje situačněPrvní dojem o člověku během 30s až 4 minut, zakládá se na pocitech, stereotypech a úsudcích bez racionálního charakteru (např. vzhled, hlas)Minimalizace haló efektu: více setkání, více metod poznávání Sebe-naplňující proroctví Self-fulfilling propecyprohlášení či přesvědčení, která se uskuteční jen díky své existenci-заявление или убеждение, которые осуществляются только благодаря своему существованиюRosenthal a Fode (1963) - výzkum „chytré“ a „hloupé“ myši- исследование умные и глупые мышиRosenthal a Jacobsen (1968) výzkum dětí školního věku s použitím IQ testů-исследование детей школьного возраста с помощью АйКью тестовPříklad skeptického manažeraMyšlenka sebenaplňujících proroctví se poprvé objevila v sérii experimentů, které se uskutečnily v šedesátých letech 20. století. Autoři jedné z těchto studiíRosenthal a Fode v roce 1963ukázali, že studenti psychologie, kteří věřili, že používají "chytré" myši v bludišti, přicházeli s lepšími výsledky než studenti, kteří věřili, že jejich myši jsou geneticky "hloupé", i když skupiny myší byly vyrovnané. Studenti, kteří věřili, že jejich myši jsou "chytré", je však častěji a opatrněji brali do rukou a také je pozorněji sledovali. I když věřili, že postupují podle předem stanovených požadavků a samotné postupy byly stejné, způsob, kterým studenti s oběma typy zvířat zacházeli, se velmi lišil. V šedesátých letech ukázaliRosenthal a Jacobsen, že přesvědčení učitelů mají přímý vliv na školní úspěchy dětí. S použitím IQ testu vybrali průměrné děti a vedli učitele k tomu, aby věřili, že test označil ty děti, které v průběhu příštího roku ve škole "vyniknou" (выделились). Když se po roce vrátili, děti, které takto označili, měly lepší průměr známek a polepšily si mezi spolužáky. Předpověď ovlivnila život dětí ve škole natolik, že změnily svůj přístup ke studiu a výsledky, a přitom výzkumníci s dětmi vůbec nepromluvili. Pouze změnili očekávání učitelů. (Rosenthal a Jacobsen, 1968) například manažera, který věří, že konkrétní projekt nemá smysl a ničeho se jím nedosáhne. Nevědomě takový manažer nebude poskytovat podporu těm, kteří na projektu pracují, a bude svým postojem vytvářet dojem, že celá záležitost je ztrátou času. Ostatní lidé zapojení do projektu tento vzkaz zachytí a nebudou se sami příliš snažit. Provedení projektu je tedy chabé a nakonec projekt selhává. Původní přesvědčení manažera se stává sebenaplňujícím proroctvím. Efekt pořadí PRACOVNA EXPERIMENTÁTORACo si pamatovali respondenti:29/30si pamatovali stůl, stoličku, a stěny8/30si pamatovalo šachovnici a lampu9/30 sinesprávně pamatovalo knihy(knihovnu), které tam nebyly S. E. Ash (1946) zále

Témata, do kterých materiál patří