Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Neverbální část komunikace

 • Výraz obličeje – mimika

 • Oddálení – proxemika

 • Doteky – haptika

 • Postojem – posturika

 • Pohyby – kinezika

 • Gestika

 • Tónem řeči

 • Úpravou zevnějšku

Jak uvádí Vybíral (1997, s. 44) nonverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme, čili "komunikujeme" beze slov, event. mezi řádky, jako doprovod slovní komunikace.

Proxemika je vědním oborem, který zkoumá vzdálenost a prostor (ve vztahu k lidem i k předmětům).

Haptika se zabývá sdělováním informací bezprostředním kontaktem, jako je např. podání ruky.

Posturologie zkoumá držení těla a vzájemné postavení částí těla.

Kinezika se zabývá tím, jak je vyslovování větných celků koordinováno s pohyby.

Gestika analyzuje gestikulaci. Mimika zahrnuje výraz obličeje.

Paralingvistika studuje extralingvistické projevy v komunikaci.

Mimika - nauka o výrazech obličeje (obličejové svaly) až 20000 nesmyslných výrazů, kolem 40 čitelných smysluplných výrazů (36 - Junová), ty se vztahují k 7 základním emocím - zájem, znechucení, radost, smutek.....

nejdůležitější - oči - navázání kontaktu, moral looking time = 3 s, 3 a více - tzn. výzva, mocenske gesto - dívání z očí do očí déle,

oči reagují na emoce - pozit. emoce ---- rozšíření zorniček, negativní emoce ---- zúžení zorniček ,atropin bella donna (krásná paní) - na rozšíření zorniček

pohyby obočí - při pozdravu - zvedání obočí (přátelskost) upřímný úsměv - zúžení očí, ve stresu není lehké se usmívat

 • !!! Není žádný univerzální návod. –чтобы использовать невербальную комуникацию

 • Není možné se naučit tyto recepty a posuzovat podle toto všechny lidi kolem, včetně sebe.

 • Vždy je zde důležité přihlížet na situační kontext, na rodinné prostředí, na oblast, ve které člověk vyrůstal, jaké je národnosti apod.

NK Slouží k:

 • podpoře řečových promluv

 • k náhradě řečového vyjádření

 • k vyjádření emocí

 • k vyjádření interpersonálního postoje

 • v ceremoniálech a při rituálech

 • v propagandě

 • na masových setkáních a demonstracích

 • v umění

Soulad mezi verbální a neverbální komunikací

 • pravdivější je ta kterou méně ovládáme - neverbální komunikace

 • nejlépe ovládáme mimiku v rámci neverbální komunikace

Proxemika- nauka o vzdálenostech,

osobní zóna - má různý průměr v různých kulturách, jižní národy - chodí k sobě hodně blízko, severské národy - udržují větší vzdálenosti než my,

zóna intimní 0-45 cm,

osobní zóna - 45cm - 1,20 m,

zóna sociální - 1,20-3,70 m - většina formálních kontaktů,

zóna veřejná nad 3,70 m - postava řečníka (divadlo, přednáška), násilníci mají větší poloměr osobní zóny vzbuzení agresivity, extraverti stoupají blíž k sobě x introverti - větší odstup, nejblíž si stoupne muž k ženě, pak 2 ženy, odstup si drží žena od muže, nejdál si stoupnou 2 muži

Témata, do kterých materiál patří