Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Sociální percepce, chyby v sociální percepci

Социальное восприятие, ошибки в социальной восприятием

 • sociální percepce – perception = vnímání-восприятие

  • to, jak vnímáme sebe sama a ostatní

  • především fyzické znaky

 • sociální kognice – cognition = poznávání-знакомство

  • vnímání a interpretaci sociálních událostí, nikoli jen osob,

  • je proces sociálního zpracování informací.

Základní rysy percepce основные черты восприятия

 • Kategorizace je seskupování objektů (živých i neživých), událostí a jevů do kategorií dle určitých pravidel (классификация )

 • Stereotypizace posuzování lidí na základě jejich skupinové příslušnosti –стереотипы-судить людей на основе их групповой принадлежности

Sociální kategorie

 • Barva pleti

 • Národnost

 • Profese

 • Politická příslušnost

 • Náboženská příslušnost

 • Věk

Stereotypy

 • Stereotyp (The Penguin Dictionary of Psychology) - jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování. (однообразный, общепринятый, привычный)

 • Ashmore & DelBoca (1979, 1981) - velmi zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny.( очень упрощенное краткое описание определенной социальной группы)

 • Vybíral (2003) stereotyp je výsledkem nepřiměřené generalizace a bývá rezistentní vůči novým informacím. (стереотип является результатом необоснованное обобщение, и, как правило, невосприимчив к новой информации)

Chyby v posuzování druhých- ошибки в оценке других людей

 • Implicitní teorie osobnosti

 • Haló-efekt (efekt prvního dojmu)-первое впечатление

 • Efekt posledního dojmu-последнее впечатление

 • Sebe-naplňující se proroctví

 • Efekt pořadí (efekt primarity)

 • Efekt mírnosti a shovívavosti (sympatické lidi a jejich chování máme tendenci hodnotit mírněji a shovívavěji než lidi nesympatické)

 • Efekt projekce (své vlastnosti připisujeme jiným lidem)

Implicitní teorie osobnosti
(Solomona Asche)

 • souvisí s kategorizací

 • tvoříme si celkový obraz o osobnosti člověka na základě málo vlastností

 • dvě roviny: intelektuální a sociální

tvoříme si celkový obraz o osobnosti člověka na základě málo vlastností osobnosti nějakého člověka jen na základě několika málo vlastností, které máme intuitivně spjaté s jinými. Přitom některé z těchto vlastností jsou pro tuto konstrukci významnější než jiné. Tato kategorizace funguje ve dvou rovinách:intelektuální a sociální, které vytváří Model struktury dojmu z osobnosti. Pokud tedy u někoho zjistíme vlastnosti z kvadrantu sociálně dobrý a intelektuálně dobrý, připíšeme mu i ostatní vlastnosti náležející tomuto kvadrantu

Témata, do kterých materiál patří