Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Koalice

  • Princip: Vzniká tam, kde jsou zaběhnuté nezdravé stereotypy – už předem víme, kdo s kým bude souhlasit / nesouhlasit bez ohledu na povahu problému.

  • Co s tím: Pokud jsme v pozici navrhovatele, je možné např. předjednat problém s každým individuálně; jinak nezbývá, než se sám držet pravidel a vydržet (poskytovat zpětnou vazbu).

 • Skryté motivy

  • Princip: Při komunikaci jde o něco úplně jiného, než o čem se mluví – nejčastěji pocit ohrožení, nejistota, nebo pocit, že nejsem považován za rovnocenného partnera (zápas o dominanci).

  • Co s tím: Dávat zpětnou vazbu, přijímat každého jako rovnocenného partnera, „hlavně klid“ ☺.

 • Nekázeň-отсутствие дисциплины

  • Princip: Nedodržují se komunikační pravidla, účastníci se baví mezi sebou, vyrušují, ostentativně dávají najevo, že je to nezajímá.

  • Co s tím: Důsledně trvat na dodržování pravidel, „rušiče” eliminovat (v krajním případě vyloučením).

  • Jak zavést komunikační pravidla:

• někdo musí začít, nejlépe ten, kdo má přirozenou autoritu

• existují 2 cesty:

přímá – domluvit se na dodržování jasně daných pravidel (nebo těch, která si sami domluvíme)

nepřímá – sám se řídit pravidly, poskytovat zpětnou vazbu (cholericky nevyskakovat, věcně kritizovat)

 • Absolutní negace

  • Princip: Všechno je špatně, nic nefunguje / nebude fungovat, nemá to cenu, zase to skončí fiaskem, vykašlete se na to… (= negace jakéhokoliv návrhu za každou cenu).

  • Co s tím: Trvat na tom, aby negativista předložil lepší návrh(y) nebo byl zticha / odešel (v krajním případě byl odejit).

Co dělat, aby se komunikace dařila?

 • Rekapitulace

  • Chceme-li, aby se komunikace dařila, snažíme se:

• poskytovat zpětnou vazbu,

• oddělovat objektivní fakta od subjektivních dojmů,

• nedělat komunikační fauly a bránit se těm, které směřují proti nám, o upřímnost, otevřenost.

4. Osobnost manažera

Povaha manažerské práce

 • dle úrovně, na které manažer působí (top management vs. provoz)

 • dle charakteru manažerského místa (marketing manažer versus mistr)

 • dle velikosti firmy

 • dle oblasti jejího působení

Nároky (требования) kladené na manažera

 • klasické nároky jako je plánování, organizování, kontrola – omezení řídícího stylu příkaz – kontrola a preferovat řízení ovlivňováním přesvědčováním podřízených

 • komunikace, motivace – manažer v roli vůdce opřené o odbornost, charisma, umění nadchnout druhé, přesvědčování

 • zaměřenost do budoucnosti – vizionářství, techniky strategického řízení, otevřenost k novému a neznámému, uplatňování nových přístupů, metod a technik v řízení

 • seberozvoj, doplňování vlastních znalostí

Kompetence manažera

 • odborné znalosti;

 • praktické dovednosti,

 • sociální zralost

Schopnosti manažera

 • schopnost jako kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost

 • schopnost vzniká z geneticky dané vlohy

 • pokud je během života vloha uplatňována, rozvíjí se ve schopnost

 • schopnosti obvykle rozeznáváme jako psychomotorické, mechanické a další

 • mluvíme-li o však nejčastěji o schopnostech, máme obvykle na mysli rozumové rozumové (kognitivní, intelektuální, důležité pro řešení problémů) – tedy inteligenci

Témata, do kterých materiál patří