Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vliv strachu v komuniké (např. kouření škodí zdraví)

 • funguje zde percepční obrana,

 • strach nesmí být moc silný → vyvolá silné obrany a spíše to vytěsníme než změníme své návyky, zvyky, postoje

Obchodní jednání –деловые переговоры
Osobnost jednatele-
личность управляющего

 • Trpělivost

 • Vytrvalost-настойчивость

 • Zdravé sebevědomí-уверенность

 • Schopnost naslouchat a chápat-способность слушать и понимать

 • Pružnost a vynalézavost-гибкость и изобретательность

 • Schopnost empatie a umění přesvědčovat-сопереживание и искусство убеждать

 • Schopnost vnímat-воспринимать

 • Schopnost analyticky uvažovat-думать аналитически

 • Sebekontrola-самоконтроль

 • Zdvořilost a takt- вежливость и такт

 • Ctižádost-амбиции

 • Rozum a racionalita-смысл и рациональность

 • Komunikační dovednosti-коммуникативные навыки

 • Prezentační dovednosti-навыки презентации

 • Kulturní vnímavost-культурная восприимчивость

Účinné vyjednávání-эффективные переговоры

-Nezdůrazňovat rozdíly-не подчеркивать различия, neprosazovat vlastní pojetí a pravdu, ALE naslouchat ostatním, hledat kompromisy a řešení , přesvědčit(убедить) druhou stranu o výhodách obchodu.

 • Základní pravidla

  • Aktivně a pozorně naslouchat

  • Empatie (dát najevo zájem)

  • Pozorování partnera

  • Nehovořit příliš

  • Partnera nepřerušovat

  • Nespěchat s odhalováním vlastních stanovisek

  • Vžít se do situace partnera

  • Hledat potřeby druhé strany

  • Připomínat společné zájmy

  • Omezit se na své silné stránky a argumenty

  • Nepříjemné věci vysvětlit dříve, než sdělíme negativní stanovisko

  • Zvážit způsob, jakým názory sdělit

  • Klást otázky a poslouchat odpovědi

  • Neodpovídat ihned, pokud jsme nerozuměli

  • Nechat čas na rozmyšlenou

  • Modifikovat návrh partnera, přeformulovat jej a přidat se k němu, je-li to možné

  • V případě odmítnutí, zeptat se, co je možno učinit

  • Místo odmítnutí, pokračovat v dotazování

  • Slabá místa neskrývat

  • Nejsilnější argumenty nakonec

  • Citové projevy vyjímečně

  • Vyhnout se popudlivým, ironickým poznámkám

  • Vytvářet spojitost (důležitá úvodní fáze)

  • Budovat si pověst

  • Místo odmítnutí, pokračovat v dotazování, přejít k jinému bodu, předložit protinávrh, klást podrobné a specifické otázky, žádat vysvětlení, pozorně sledovat chování

  • slabá místa neskrývat, zvýšit důvěryhodnost

  • Citové projevy vyjímečně aniž by došlo ke ztrátě sebekontroly

Tajemství úspěšného jednání-секрет успешных переговоров

 • Osobní vnitřní zaujatost-личные внутренние увлечения

 • Vysoká míra vnitřní jistoty

 • Dobrovolnost přijetí

 • Správnost a pravdivost

 • Angažovanost-участие

Témata, do kterých materiál patří