Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

žován za rovnocenného partnera (zápas o dominanci). Co s tím: Dávat zpětnou vazbu, přijímat každého jako rovnocenného partnera, „hlavněklid“☺.Nekázeň-отсутствие дисциплины Princip: Nedodržují se komunikační pravidla, účastníci se baví mezi sebou, vyrušují,ostentativně dávají najevo, že je to nezajímá. Co s tím: Důsledně trvat na dodržování pravidel, „rušiče” eliminovat (v krajnímpřípadě vyloučením). Jak zavést komunikační pravidla: • někdo musí začít, nejlépe ten, kdo má přirozenou autoritu • existují 2 cesty: –přímá – domluvit se na dodržování jasně daných pravidel (nebo těch, která si sami domluvíme) –nepřímá – sám se řídit pravidly, poskytovat zpětnou vazbu (cholericky nevyskakovat, věcně kritizovat) Absolutní negace Princip: Všechno je špatně, nic nefunguje / nebude fungovat, nemá to cenu, zase toskončí fiaskem, vykašlete se na to… (= negace jakéhokoliv návrhu za každou cenu). Co s tím: Trvat na tom, aby negativista předložil lepší návrh(y) nebo byl zticha / odešel(v krajním případě byl odejit). Co dělat, aby se komunikace dařila? Rekapitulace Chceme-li, aby se komunikace dařila, snažíme se: • poskytovat zpětnou vazbu, • oddělovat objektivní fakta od subjektivních dojmů, • nedělat komunikační fauly a bránit se těm, které směřují proti nám, o upřímnost, otevřenost. 4.Osobnost manažera Povaha manažerské práce dle úrovně, na které manažer působí (top management vs. provoz)dle charakteru manažerského místa (marketing manažer versus mistr)dle velikosti firmydle oblasti jejího působení Nároky (требования) kladené na manažera klasické nároky jako je plánování, organizování, kontrola – omezení řídícího stylu příkaz – kontrola a preferovat řízení ovlivňováním přesvědčováním podřízenýchkomunikace, motivace – manažer v roli vůdce opřené o odbornost, charisma, umění nadchnout druhé, přesvědčovánízaměřenost do budoucnosti – vizionářství, techniky strategického řízení, otevřenost k novému a neznámému, uplatňování nových přístupů, metod a technik v řízeníseberozvoj, doplňování vlastních znalostí Kompetence manažera odborné znalosti;praktické dovednosti,sociální zralost Schopnosti manažera schopnost jako kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnostschopnost vzniká z geneticky dané vlohypokud je během života vloha uplatňována, rozvíjí se ve schopnostschopnosti obvykle rozeznáváme jako psychomotorické, mechanické a dalšímluvíme-li o však nejčastěji o schopnostech, máme obvykle na mysli rozumové rozumové (kognitivní, intelektuální, důležité pro řešení problémů) – tedy inteligenci Inteligence globální schopnost jedince myslet racionálně- глобальная способность человека мыслить рациональноschopnost jednat účelově- способность действовать целенаправленноzacházet efektivně se svým okolím-обращаться эффективно с окружениемinteligence se věkem nemění, mění se její struktura- интеллегенция с возрастом не меняется, меняется ее структураsnižuje se rychlost a pružnost, na druhé straně však přibývá zkušeností- снижает скорость и гибкость, с другой стороны, однако, растет опыт Vliv inteligence na úspěch? inteligence ovlivňuje výkon u celé řady činností, a to zejména odbornýchvztah mezi inteligencí a úspěchem?k úspěchu jsou vedle inteligence potřebné ještě další proměnné: vhodné vlastnosti osobnosti, motivace aj.určitá práce vyžaduje určité zaměření inteligence Různé složky inteligence můžeme rozlišit celou řadu modelů inteligence, od jednofaktorových (G faktor – General), po více-faktorové (např. Guildford)příklady různých složek inteligence: induktivní vs. deduktivní uvažování krátkodobá vs. dlouhodobá paměť numerické schopnosti slovní porozumění a řada dalších Znalosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti managementu jsou důležité vlastnosti jako: vyjednávání-переговоры efektivní naslouchání a komunikace-эффективное слушание и коммуникация delegování-делегирование řízení času (time management) vedení porad a další-совещания praxí či specializovaným výcvikem získaná zkušenost Vlastnosti osobnosti vyjadřují relativně stálý způsob chování jednotlivcejedinec s určitou osobnostní vlastností jedná v podobných situacích standardním způsobemrůzné vlastnosti jsou důležitým předpokladem pro úspěch v různých profesích Osobnost manažera osobnostní předpoklady a vlastnosti: 1) Emoční stabilita, vyrovnanost, tolerance. 2) Pozitivní vidění a myšlení, zdravá sebedůvěra. 3) Flexibilita a kreativita. 4) Překonávání překážek, vytrvalost v dosahování sta

Témata, do kterých materiál patří