Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

сследования.) Х X Z Y Y Chybějící střední člen– situace, kde mezi nezávisle proměnnou X a závislou Y je ještě proměnná, kterou jsme nezahrnuli do analýzy Х X Z Y Y Sociální kognice Týká se toho jak člověk poznává (zpracovává) sociální realitu 2 směry 1) asocianistické modely 2) konstruktivistické modely asocianistické modely- snaží se rozložit sociální realitu na jednotlivé prvky (NODY), zkoumají, jak se při zpracování informací skládají tyto prvky dohromady, podle jakých zákonůkonstruktivistické modely- základ je pro ně celek, holistický směr(целостное направление), při zpracování informací vycházíme ze stereotypů, schémat asocianistické modely- tvrdí, že obsah mysli je mu dán sčítáním jednotlivých percepcí( сложением отдельных восприятий)konstruktivistické modely– tvrdí, že v poznání nejde o reprodukci(не о возпроизводстве) percepcí, ale jde o aktivní konstrukci (строение познаний) poznáníasocianistické modely- vidí poznávací procesy jako pasivní, jednovýznamovékonstruktivistické modely– v poznávání zahrnují i další faktory, které hrají roli (jako jsou emoce, motivace) zpracování informací (kódování, uskladnění) je ovlivněno strukturami poznání (dle předem daných apriorních schémat)naše zpracování informací je velmi náchylné k omylu, ztrácíme mnoho detailů, máme tendenci chránit si svoje již vytvořené schémata,sociální objekty se liší od jiných objektů, protože se mění v čase mnohem rychleji než jiné objektysociální poznávání má vzájemný charakter na rozdíl od jiného poznávání, přesnost našich poznatků o jiných lidech je těžší posoudit, lidé se hodně snaží o kontrolu svého sociálního chovánísociální poznávání je těsně napojeno na jiné psychické jevy (hodnoty, motivace, emoce)výsledky sociálního poznávání lidí mnohem více ovlivňuje než výsledky jiného poznávánísociálním poznáváním člověk překonává vlastní subjektivitu, jde za svou subjektivnost, větší reciprocita Impression management(управление впечатлением) Úzce souvisí s podnikáním – profesionální komunikací a PRPodílí se na vytváření vlastní i podnikové imageDěje se prostřednictvím regulace a kontroly informací v běžných sociálních interakcích (Тесно связана с бизнесом – профессиональных коммуникаций и PR Участвует в создании собственного и корпоративного имиджа Происходит с помощью регулирования и контроля информации в обычных социальных взаимодействия) Sebeprezentace (Ne)vědomý proces, během kterého se snažíme změnit vnímání objektu či události, ale nejčastěji osob (sebe sama)Chování takovým způsobem, jakým chceme, aby na nás ostatní nazírali (Не)сознательный процесс, в ходе которого мы пытаемся изменить восприятие объекта или события, но чаще всего человека (себя) Поведение -таким образом, каким мы хотим, чтобы на нас другие смотрели Zvýšení vlastní sociální atraktivity (charakteristikou sebe sama)- Повышения собственной социальной привлекательности (характеристика себя)Konformita (souhlas s druhým, abychom vypadali dobře)- согласие с другим, чтобы хорошо выглядетьOdpovědnost (výmluvy, vysvětlení)-оправдание, объяснениеOmlouvání se-извиненияLichocení-лестьZastrašování-запугиваниеPředstíraná či naučená bezmocnost – překážky, výmluvy-препятствия, оправданияObranná vs. Asertivní strategie –оборона против напористой стратегии Obranná s. – vyhnutí se nepříjemné situaci-избежать неприятную ситуацию Asertivní s. – vychází z aktuální situace, typické aktivní chování-исходит из актуальной ситуации, типичное активное поведение 2 lekce. Mezilidská komunikace – úvod do problematiky Lidská společnost představuje síť vztahů mezi lidmi. Přirovnáme-li ji k síti rybářské, pak uzly představují lidi a provázky či lana vztahy mezi nimi. Komunikace Communicatio vespolné účastněníCommunicare činit něco společným, společně něco sdílet Komunikujeme, i když pouze přihlížíme komunikaci Komunikace je sdělování i sdílení Funkce komunikování InformovatInstruovatPřesvědčitVyjednat, domluvit sePobavitKontaktovat sePředvést se Komunikaci ovlivňuje: Čas Prostor Jaký význam přikládají komunikaci aktéři-какое значение придают коммуникации действующие лица Přítomnost emocí Vztahové proměnné Situační rámec-ситуационные рамки Existence kontinuity-существование непрерывности Vztahy v komunikaci 1) symetrický vztah - účastníci komunikace si jsou rovni, na stejné úrovni, nikdo nemůže druhému nařizovat(не может руководить), stejné právo volby tématu, mohou mluvit stejně dlouho2) komplementární vztah = doplňkový, ce

Témata, do kterých materiál patří