Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6 Preference zmatku(путаница)

 • Tvořiví lidé pravidelně dávají přednost složitosti a asymetrii a preferují tento druh obrázků před jednoduchými a symetrickými kresbami.

 • Podle psycholog Franka Barrona je příčinou tohoto jevu preference zmatku, protože pro kreativní lidi je zmatek mnohem zajímavější než pro jiné.

 • Je zřejmé, že tvořiví lidé jsou obzvláště disponováni k tomu, aby přijímali složitost, ba zmatek do svého světa, aniž by pociťovali úzkost z výsledného chaosu.

 • Nejde ani tak o to, že by upřednostňovali( предпочитали) zmatek pro zmatek, ale že preferují bohatství zmatku oproti pusté prázdnotě jednoduchosti (MacKinnon, 1978).

Konvergentní myšlení(сходные мышления)

 • Konvergentní myšlení je nejúčinnější z hlediska nalezení správné odpovědi na otázku, na kterou existuje pouze jedna odpověď.

 • Pomáhá určit nejvhodnější nebo nejužitečnější řešení problému v procesu tvůrčího řešení problémů.

Divergentní myšlení(расходящиеся мышления)

 • Divergentní myšlení je nezbytné pro nalezení řady nových myšlenek. Vyžaduje snahu uvažovat různými směry v úsilí o nalezení různých odpovědí na otázky.

Myšlení různými směry nebo hledání řady odpovědí na otázky, na které existuje řada správných odpovědí myšlení („Co by se stalo, kdyby začalo pršet?").

Základy metodologie – práce s informacemi kolem nás

 • Všechny závěry z našeho pozorování se nevztahují na jevy, které sledujeme, ale pouze jejich indikátory

 • To se samozřejmě týká nejen vědeckého poznání světa – pozorování a interpretace je běžnou součástí našeho života

Základy metodologie – vnímání kauzálních(причинных) vztahů

Nepravá korelace( фальшивая неправильная корелляция(соотношение) - Zkreslení (искажение) vzniká tehdy, když třetí nepozorovaná nebo neanalyzovaná proměnná ovlivňuje( влиять, манипулировать) nějak obě proměnné X a Y, které sledujeme

Х X

Z

Y

Y

Vývojová sekvence(этапы последовательности) - zkreslení způsobené faktem, že proměnná X, která ovlivňuje Y, je určována předcházející( предыдущей), ale nepozorovanou proměnnou Z.

Х X

Z

Y

Y

Dvojí příčina – situace, kdy závislá proměnná Y má dvě příčiny, ale jenom jedna z nich, X, byla zahrnuta do výzkumu. (Двойная причина – ситуация, когда зависимая переменная Y имеет две причины, но только один из них, Х, были включены в исследования.)

Х X

Z

Y

Y

Chybějící střední člen – situace, kde mezi nezávisle proměnnou X a závislou Y je ještě proměnná, kterou jsme nezahrnuli do analýzy

Х X

Z

Y

Y

Sociální kognice

 • Týká se toho jak člověk poznává (zpracovává) sociální realitu

 • 2 směry

  • 1) asocianistické modely

  • 2) konstruktivistické modely

Témata, do kterých materiál patří