Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • I. zóna – intimní 15-30 cm

 • II. zóna – osobní 45 – 120 cm

 • III. zóna – sociální 120 – 210 cm (360 cm)

 • IV. zóna – veřejná 360 – 760 cm

Rozdíly v komunikaci mezi muži a ženami

 • sociolingvistický výzkum poukazuje na rozdíly mužů a žen v konverzačním stylu, tyto rozdílí závisí na chápaní cíle konverzace

 • muži vidí svět jako hierarchický sociální řád, komunikují tak, aby si zachovali vysoké postavení

 • ženy nahlíží na konverzaci jako na prostředek ustavení a uchování si vazeb ke komunikačním partnerům, chtějí v komunikaci demonstrovat rovnost, vzájemnou podporu, konsensuální soulad

Médiem pozorovatelných manifestací lidských vztahů je lidská komunikace“

Watzlawick, Beavin a Jackson (1999, s. 17)

Deborah Tannen (1990) genderlekty:

 • ženy hovoří jazykem důvěrnosti a vztahů a tento jazyk i slyší,

 • muži naopak hovoří jazykem postavení a nezávislosti a slyší zase tento jazyk

V roce 1998 jsme uskutečnili výzkum rodových rozdílů ve verbální komunikaci (Plaňava, Rašticová,1999):

 • muži - kladou v komunikaci důraz na přesnost výroků, jejich verbální výroky obsahují technické, vulgární výrazy a fakta častěji než výroky žen (např. „Kolik je hodin? Je 11.56“).

 • ženy naopak častěji než muži užívají emocionálně zabarvená slova a vyjadřují v komunikaci vztah ke konverzačnímu partnerovi („Nevíš, prosím tě, kolik je hodin? Bude dvanáct“)

Křivohlavý (1988) rozdíly v očním kontaktu:

 • je-li hovořícím muž, dívá se na posluchače 16% času rozhovoru;

 • je-li hovořícím žena, udržuje oční kontakt s posluchačem 25% času rozhovoru ;

 • v případě, že muž je posluchačem, dívá se na hovořícího 82% času hovoru;

 • v případě, že žena je posluchačkou, sleduje hovořícího 94% času hovoru.

Zpětná vazba-обратная связь

 • Neverbální ZV

 • Verbální ZV

  • Chápající a pozitivní-

  • Chápající a neutrální

  • Chápající a negativní

  • Nechápající

  • Běžný zdravý dialog: výměna zpětných vazeb

  • Vnitřní zpětná vazba

  • Pokerová ZV

Přesvědčování-убеждения

 • A) opakování zpráv,

 • B) zdůrazňování přínosu- акцент на выгоде

 • C) vyzdvihování (u málo vzdělaného publika) předností něčeho a zamlčování rizik -выделение достоинтством чего либо и умалчивание рисков

 • D) strategie náhlého či postupně sílícího nátlaku-стратегия внезапного или постепенно нарастающего давления

 • E) ultimátum (buď/nebo)-ультиматумы

 • F) odvolávání se na autority, citace, vyzbrojení se různými tabulkami a grafy-

 • G) prosebné – blízko citovému vydírání-умолять

Vliv podílu emocionálního a racionálního sdělení

 • inteligentnější publikum klade větší důraz spíše na racionální stránku zprávy

 • méně inteligentní publiku na emocionální stránku zprávy

 • komuniké je účinné když obsahuje obě stránky

Témata, do kterých materiál patří