Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Efekt pořadí

 • PRACOVNA EXPERIMENTÁTORA

 • Co si pamatovali respondenti:

  29/30 si pamatovali stůl, stoličku, a stěny

  8/30 si pamatovalo šachovnici a lampu

  9/30 si nesprávně pamatovalo knihy (knihovnu), které tam nebyly

S. E. Ash (1946)

 • záleží na pořadí, v jakém se dozvíme jednotlivé údaje, podle toho budeme na danou osobu, či věc pohlížet a hodnotit ji. (это зависит от порядка, в каком мы узнаем, отдельные данные, подле того мы будем на этого человека, или вещь, рассматривать и оценивать ее)

  Zjistil, že na pořadí, v jakém se dozvíme jednotlivé údaje záleží, jak budeme na danou osobu, či věc pohlížet, a jak ji budeme hodnotit. První dojem má tak zásadní postavení, protože předurčuje způsob vnímání všech následujících informací. Člověk, který uvede své představení slovy „omlouvám se, dnes jsem se nestihl dobře připravit“ způsobí, že posluchači budou citlivější na případné chyby a nedostatky, a publikum si všimne i věcí, které by si normálně nevšimlo, nebo interpretovalo jinak.

  (Обнаружил, что в том порядке, в котором мы узнаем, отдельные детали зависит, как мы будем на этого человека, или вещь рассматривать, и как его мы будем оценивать. Первое впечатление имеет очень важное положение, так как предопределяет способ восприятия всех следующую информацию. Человек, который начнет свое выступление словами „извините, сегодня я не смог хорошо подготовиться“ приводит к тому, что слушатели будут чутко реагировать на возможные ошибки и недостатки, и публика замечает и вещи, которые обычно не замечала, или интерпретировало иное)

Snyder et al (1977)

 • Nahrávka telef. rozhovoru muž-žena

  Atraktivní nebo neatraktivní fotografie ženy

  Respondenti hodnotili „hezký“ hlas jako více přátelský

Komunikační fauly

Фаул-фол-грубая игра

 • Podstatou komunikačních faulů je nátlak(насилие). Faulující chce dosáhnout něčeho, co se mu normálními prostředky nedaří.

 • Zobecňování (vždycky se chováš stejně…, stejně nikdo nepřijde…)

  • Princip: Zcela subjektivní dojmy a pocity pronášíme, jako by to byly ověřené a obecně platné / dokázané pravdy. Nejsou to argumenty, jen pocity, strachy a obavy.

  • Příklady: „Ty vždycky…“, „Všichni se na to vykašlou…“, „Stejně zase nikdo nepřijde…“

  • Obrana: „Takže ty máš pocit / strach, že…“

  • Jak se vyhnout: Často předesílat, že jde o můj vlastní názor / dojem / pocit / zkušenost, a že to nevnímám jako jedinou možnou pravdu.

Témata, do kterých materiál patří