Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DALŠÍ RYSY TVOŘIVÉ OSOBNOSTI

 • Tvořiví lidé:

  • jsou vnímavější vůči existenci problémů,

  • mají poněkud větší sklony k emočním poruchám, zároveň ale disponují větším sebeovládáním, s nímž tyto sklony zvládají,

  • dokáží být ve svém myšlení analytičtí i intuitivní,

  • dokáží uvažovat jak konvergentně (schopnost řešit problémy, na které existuje jediná správná odpověď), tak divergentně (schopnost řešit problémy, na které existuje mnoho možných odpovědí),

  • mají vyšší než průměrnou inteligenci, ale zpravidla nedosahují „geniality",

  • jsou otevřenější vůči zkušenostem a méně se brání přijímání nových informací,

  • cítí se být sami zodpovědní za většinu toho, co se jim přihodí.

  • rádi si hrají a jsou dětmi,

  • častěji se zabývají samostatnými činnostmi, obzvláště v dětství,

  • častěji zpochybňují status quo,

  • jsou více nezávislí na mínění druhých

  • méně se bojí vlastních podnětů a skrytých emocí

  • rádi sami plánují, sami se rozhodují a potřebují minimální trénink a zkušenost vedením sebe sama,

  • neradi pracují s druhými lidmi a dávají přednost vlastnímu názoru na svoji práci před názory druhých; zřídkakdy se dotazují na jejich mínění,

  • zaujímají optimistický postoj vůči komplexním a složitým úkolům,

  • mají nejvíce nápadů v situacích, kdy existuje možnost vyjádřit individuální názor; tyto nápady často vzbuzují posměch,

  • velmi často trvají na svém navzdory kritice,

  • jsou plodní především za neobvyklých okolností

  • nejsou nezbytně nejlepšími studenty,

  • jsou originálnější; jejich myšlenky se kvalitativně liší od všech ostatních.

 • Všichni kreativní lidé samozřejmě nedisponují všemi těmito vlastnostmi, ale vykazují jich značný počet.

Témata, do kterých materiál patří