Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Haló – efekt

 • Haló-efekt – jedna z chyb prvního dojmu

 • Jedinec je posuzován podle celkového dojmu

 • Tendence přeceňovat homogenitu osobnosti, když je nám někdo sympatický máme tendenci přeceňovat jeho pozitivní vlastnosti, a nevidět záporné vlastnosti, na základě podstatného rysu osobnosti, funguje situačně

 • První dojem o člověku během 30s až 4 minut, zakládá se na pocitech, stereotypech a úsudcích bez racionálního charakteru (např. vzhled, hlas)

 • Minimalizace haló efektu:

  • více setkání, více metod poznávání

Sebe-naplňující proroctví

 • Self-fulfilling propecy

 • prohlášení či přesvědčení, která se uskuteční jen díky své existenci-заявление или убеждение, которые осуществляются только благодаря своему существованию

 • Rosenthal a Fode (1963)

  • - výzkum „chytré“ a „hloupé“ myši- исследование умные и глупые мыши

 • Rosenthal a Jacobsen (1968)

  • výzkum dětí školního věku s použitím IQ testů-исследование детей школьного возраста с помощью АйКью тестов

 • Příklad skeptického manažera

 • Myšlenka sebenaplňujících proroctví se poprvé objevila v sérii experimentů, které se uskutečnily v šedesátých letech 20. století. Autoři jedné z těchto studií Rosenthal a Fode v roce 1963 ukázali, že studenti psychologie, kteří věřili, že používají "chytré" myši v bludišti, přicházeli s lepšími výsledky než studenti, kteří věřili, že jejich myši jsou geneticky "hloupé", i když skupiny myší byly vyrovnané. Studenti, kteří věřili, že jejich myši jsou "chytré", je však častěji a opatrněji brali do rukou a také je pozorněji sledovali. I když věřili, že postupují podle předem stanovených požadavků a samotné postupy byly stejné, způsob, kterým studenti s oběma typy zvířat zacházeli, se velmi lišil.

V šedesátých letech ukázali Rosenthal a Jacobsen, že přesvědčení učitelů mají přímý vliv na školní úspěchy dětí. S použitím IQ testu vybrali průměrné děti a vedli učitele k tomu, aby věřili, že test označil ty děti, které v průběhu příštího roku ve škole "vyniknou" (выделились). Když se po roce vrátili, děti, které takto označili, měly lepší průměr známek a polepšily si mezi spolužáky. Předpověď ovlivnila život dětí ve škole natolik, že změnily svůj přístup ke studiu a výsledky, a přitom výzkumníci s dětmi vůbec nepromluvili. Pouze změnili očekávání učitelů.

(Rosenthal a Jacobsen, 1968)

například manažera, který věří, že konkrétní projekt nemá smysl a ničeho se jím nedosáhne. Nevědomě takový manažer nebude poskytovat podporu těm, kteří na projektu pracují, a bude svým postojem vytvářet dojem, že celá záležitost je ztrátou času. Ostatní lidé zapojení do projektu tento vzkaz zachytí a nebudou se sami příliš snažit. Provedení projektu je tedy chabé a nakonec projekt selhává. Původní přesvědčení manažera se stává sebenaplňujícím proroctvím.

Témata, do kterých materiál patří