Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • asocianistické modely - snaží se rozložit sociální realitu na jednotlivé prvky (NODY), zkoumají, jak se při zpracování informací skládají tyto prvky dohromady, podle jakých zákonů

 • konstruktivistické modely - základ je pro ně celek, holistický směr(целостное направление), při zpracování informací vycházíme ze stereotypů, schémat

 • asocianistické modely - tvrdí, že obsah mysli je mu dán sčítáním jednotlivých percepcí( сложением отдельных восприятий)

 • konstruktivistické modely – tvrdí, že v poznání nejde o reprodukci(не о возпроизводстве) percepcí, ale jde o aktivní konstrukci (строение познаний) poznání

 • asocianistické modely - vidí poznávací procesy jako pasivní, jednovýznamové

 • konstruktivistické modely – v poznávání zahrnují i další faktory, které hrají roli (jako jsou emoce, motivace)

 • zpracování informací (kódování, uskladnění) je ovlivněno strukturami poznání (dle předem daných apriorních schémat)

 • naše zpracování informací je velmi náchylné k omylu, ztrácíme mnoho detailů, máme tendenci chránit si svoje již vytvořené schémata,

 • sociální objekty se liší od jiných objektů, protože se mění v čase mnohem rychleji než jiné objekty

 • sociální poznávání má vzájemný charakter na rozdíl od jiného poznávání, přesnost našich poznatků o jiných lidech je těžší posoudit, lidé se hodně snaží o kontrolu svého sociálního chování

 • sociální poznávání je těsně napojeno na jiné psychické jevy (hodnoty, motivace, emoce)

 • výsledky sociálního poznávání lidí mnohem více ovlivňuje než výsledky jiného poznávání

 • sociálním poznáváním člověk překonává vlastní subjektivitu, jde za svou subjektivnost, větší reciprocita

Impression management(управление впечатлением)

 • Úzce souvisí s podnikáním – profesionální komunikací a PR

 • Podílí se na vytváření vlastní i podnikové image

 • Děje se prostřednictvím regulace a kontroly informací v běžných sociálních interakcích

(Тесно связана с бизнесом – профессиональных коммуникаций и PR

Участвует в создании собственного и корпоративного имиджа

Происходит с помощью регулирования и контроля информации в обычных социальных взаимодействия)

Sebeprezentace

 • (Ne)vědomý proces, během kterého se snažíme změnit vnímání objektu či události, ale nejčastěji osob (sebe sama)

 • Chování takovým způsobem, jakým chceme, aby na nás ostatní nazírali

(Не)сознательный процесс, в ходе которого мы пытаемся изменить восприятие объекта или события, но чаще всего человека (себя)

Témata, do kterých materiál patří