Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Поведение -таким образом, каким мы хотим, чтобы на нас другие смотрели

 • Zvýšení vlastní sociální atraktivity (charakteristikou sebe sama)- Повышения собственной социальной привлекательности (характеристика себя)

 • Konformita (souhlas s druhým, abychom vypadali dobře)- согласие с другим, чтобы хорошо выглядеть

 • Odpovědnost (výmluvy, vysvětlení)-оправдание, объяснение

 • Omlouvání se-извинения

 • Lichocení-лесть

 • Zastrašování-запугивание

 • Předstíraná či naučená bezmocnost – překážky, výmluvy-препятствия, оправдания

 • Obranná vs. Asertivní strategie –оборона против напористой стратегии

  • Obranná s. – vyhnutí se nepříjemné situaci-избежать неприятную ситуацию

  • Asertivní s. – vychází z aktuální situace, typické aktivní chování-исходит из актуальной ситуации, типичное активное поведение

2 lekce. Mezilidská komunikace – úvod do problematiky

 • Lidská společnost představuje síť vztahů mezi lidmi. Přirovnáme-li ji k síti rybářské, pak uzly představují lidi a provázky či lana vztahy mezi nimi.

Komunikace

 • Communicatio

  • vespolné účastnění

 • Communicare

  • činit něco společným, společně něco sdílet

  • Komunikujeme, i když pouze přihlížíme komunikaci

  • Komunikace je sdělování i sdílení

Funkce komunikování

 • Informovat

 • Instruovat

 • Přesvědčit

 • Vyjednat, domluvit se

 • Pobavit

 • Kontaktovat se

 • Předvést se

Komunikaci ovlivňuje:

 • Čas

 • Prostor

 • Jaký význam přikládají komunikaci aktéři-какое значение придают коммуникации действующие лица

 • Přítomnost emocí

 • Vztahové proměnné

 • Situační rámec-ситуационные рамки

 • Existence kontinuity-существование непрерывности

Vztahy v komunikaci

 • 1) symetrický vztah - účastníci komunikace si jsou rovni, na stejné úrovni, nikdo nemůže druhému nařizovat(не может руководить), stejné právo volby tématu, mohou mluvit stejně dlouho

 • 2) komplementární vztah = doplňkový, celek tvoří až když jsou pohromadě, první je submisivní, druhý je dominantní, dítě-rodič, učitel-žák, podřízený-nadřízený, potřebují se, bez druhého přestávají být tím čím jsou v tom vztahu, někdy dochází k tendenci redefinovat vztah (otočit)

 • 3) metakomplementární vztah - nemocná babička ovládá všechny členy rodiny, zdá se být nejslabším článkem, ale zezadu všechny ovládá svou nemohoucností(слабость, бессилие) nebo někdo dovoluje aby ho druhý řídil

Verbální část komunikace

 • Řeč slov

 • Paralingvistika

  • Hlasitost řeči

  • Výška tónu

  • Rychlost řeči

  • Objem řeči

  • Plynulost

  • Intonace

  • Chyby v řeči

  • Správná výslovnost

  • Kvalita řeči

  • Členění řeči – frázování

Témata, do kterých materiál patří