Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

y obsahují technické, vulgární výrazy a fakta častěji než výroky žen (např. „Kolik je hodin? Je 11.56“). ženy naopak častěji než muži užívají emocionálně zabarvená slova a vyjadřují v komunikaci vztah ke konverzačnímu partnerovi („Nevíš, prosím tě, kolik je hodin? Bude dvanáct“) Křivohlavý (1988) rozdíly v očním kontaktu: je-li hovořícím muž, dívá se na posluchače 16% času rozhovoru; je-li hovořícím žena, udržuje oční kontakt s posluchačem 25% času rozhovoru ; v případě, že muž je posluchačem, dívá se na hovořícího 82% času hovoru; v případě, že žena je posluchačkou, sleduje hovořícího 94% času hovoru. Zpětná vazba-обратная связь Neverbální ZVVerbální ZV Chápající a pozitivní- Chápající a neutrální Chápající a negativní Nechápající Běžný zdravý dialog: výměna zpětných vazeb Vnitřní zpětná vazba Pokerová ZV Přesvědčování-убеждения A) opakování zpráv,B) zdůrazňování přínosu- акцент на выгодеC) vyzdvihování (u málo vzdělaného publika) předností něčeho a zamlčování rizik -выделение достоинтством чего либо и умалчивание рисковD) strategie náhlého či postupně sílícího nátlaku-стратегия внезапного или постепенно нарастающего давленияE) ultimátum (buď/nebo)-ультиматумыF) odvolávání se na autority, citace, vyzbrojení se různými tabulkami a grafy-G) prosebné – blízko citovému vydírání-умолять Vliv podílu emocionálního a racionálního sdělení inteligentnější publikum klade větší důraz spíše na racionální stránku zprávyméně inteligentní publiku na emocionální stránku zprávykomuniké je účinné když obsahuje obě stránky Vliv strachu v komuniké (např. kouření škodí zdraví) funguje zde percepční obrana,strach nesmí být moc silný vyvolá silné obrany a spíše to vytěsníme než změníme své návyky, zvyky, postoje Obchodní jednání –деловые переговорыOsobnost jednatele-личность управляющего TrpělivostVytrvalost-настойчивостьZdravé sebevědomí-уверенностьSchopnost naslouchat a chápat-способность слушать и пониматьPružnost a vynalézavost-гибкость и изобретательностьSchopnost empatie a umění přesvědčovat-сопереживание и искусство убеждатьSchopnost vnímat-восприниматьSchopnost analyticky uvažovat-думать аналитическиSebekontrola-самоконтрольZdvořilost a takt- вежливость и тактCtižádost-амбицииRozum a racionalita-смысл и рациональностьKomunikační dovednosti-коммуникативные навыкиPrezentační dovednosti-навыки презентацииKulturní vnímavost-культурная восприимчивость Účinné vyjednávání-эффективные переговоры -Nezdůrazňovat rozdíly-не подчеркивать различия, neprosazovat vlastní pojetí a pravdu,ALE naslouchat ostatním, hledat kompromisy a řešení , přesvědčit(убедить) druhou stranu o výhodách obchodu. Základní pravidla Aktivně a pozorně naslouchat Empatie (dát najevo zájem) Pozorování partnera Nehovořit příliš Partnera nepřerušovat Nespěchat s odhalováním vlastních stanovisek Vžít se do situace partnera Hledat potřeby druhé strany Připomínat společné zájmy Omezit se na své silné stránky a argumenty Nepříjemné věci vysvětlit dříve, než sdělíme negativní stanovisko Zvážit způsob, jakým názory sdělit Klást otázky a poslouchat odpovědi Neodpovídat ihned, pokud jsme nerozuměli Nechat čas na rozmyšlenou Modifikovat návrh partnera, přeformulovat jej a přidat se k němu, je-li to možné V případě odmítnutí, zeptat se, co je možno učinit Místo odmítnutí, pokračovat v dotazování Slabá místa neskrývat Nejsilnější argumenty nakonec Citové projevy vyjímečně Vyhnout se popudlivým, ironickým poznámkám Vytvářet spojitost (důležitá úvodní fáze) Budovat si pověst Místo odmítnutí, pokračovat v dotazování,přejít k jinému bodu, předložit protinávrh, klást podrobné a specifické otázky, žádat vysvětlení, pozorně sledovat chování slabá místa neskrývat, zvýšit důvěryhodnost Citové projevy vyjímečně aniž by došlo ke ztrátě sebekontroly Tajemství úspěšného jednání-секрет успешных переговоров Osobní vnitřní zaujatost-личные внутренние увлеченияVysoká míra vnitřní jistotyDobrovolnost přijetíSprávnost a pravdivostAngažovanost-участие 3. Sociální percepce, chyby v sociální percepci Социальное восприятие, ошибки в социальной восприятием sociální percepce –perception =vnímání-восприятие to, jak vnímáme sebe sama a ostatní

Témata, do kterých materiál patří