Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypisky-za-cely-semestr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.Komunikace

= komunikace je sdělování i sdílení informací

Funkce komunikování:

Informovat

Instruovat

Přesvědčit

Vyjednat, domluvit se

Pobavit

Kontaktovat se

Předvést se

Motivace ke komunikaci:

Motivace kognitivní: potřeba něco sdělit, předání smyslu nebo názoru

M zjišťovací (orientační)

M sdružovací

M sebepotvrzovací

M adaptační

M „přesilová“

M požitkářská

M existenciální

Kontextové modality (komunikaci ovlivňuje):

Čas

Prostor

Jaký význam přikládají komunikaci aktéři

Přítomnost emocí

Vztahové proměnné

Situační rámec

Existence kontinuity

Verbální část komunikace:

 1. Řeč slov

 2. Paralingvistika

 • Hlasitost řeči

 • Výška tónu

 • Rychlost řeči

 • Objem řeči

 • Plynulost

 • Intonace

 • Chyby v řeči

 • Správná výslovnost

 • Kvalita řeči

 • Členění řeči – frázování

Neverbální část komunikace:

Výraz obličeje – mimika

Oddálení (zóny) – proxemika

Doteky – haptika

Postojem – posturika

Pohyby – kinezika

Gestika

Tónem řeči

Úpravou zevnějšku

Proxemika:

I. zóna – intimní 15-30 cm

II. zóna – osobní 45 – 75 cm

III. zóna – sociální 120 – 210 cm (360 cm)

IV. zóna – veřejná 360 – 760 cm

Zpětná vazba:

Neverbální ZV

Verbální ZV

Chápající a pozitivní

Chápající a neutrální

Chápající a negativní

Nechápající

Běžný zdravý dialog: výměna zpětných vazeb

Vnitřní zpětná vazba

Pokerová ZV

2.Tvořivost, rozhodování v týmech, řešení problémů

Definice: Nejednoznačný pojem

Čeština: tvořivost-kreativita

Tvůrčí činností se většinou rozumí taková činnost, jejímž výsledkem je něco nového.

Lidská schopnost produkovat nové myšlenky, porozumění, vynálezy a umělecké výtvory, které jsou akceptovány jako mající hodnotu po stránce sociální, duchovní, estetické, vědecké a technologické.

Tvořivost dále (typy)

 1. Specifická tvořivost je vymezena oblastí, v níž se uplatňuje (vědecká, sportovní, organizační, sociální, umělecká a technická apod.)

 2. Nespecifická tvořivost je charakteristická četnými nápady, ale není orientována na řešení konkrétního závažného problému

 3. Tvořivost truchlící: v obtížných životních situacích a pomáhá je překonat

 4. Každodenní tvořivost

 5. Survival“ tvořivost: přežítí, výcvik speciálních jednotek, bojové sporty

Základní faktory

 1. Fluence - lehkost, pohotovost, s kterou jedinec tvoří nápady

 2. Flexibilita - pružnost, různorodost nápadů, použití různých kategorií.

 3. Originalita - důvtipnost, neobvyklost nápadů, důraz na kulturní podmíněnost

Mayerův problém devíti bodů - Úkolem je spojit 9 bodů uspořádaných do čtverce čtyřmi úsečkami a přitom nezvednout tužku od papíru.

Bariéry

 1. Mentální nastavení

Řešení problému, kdy člověk používá na danou situaci vyzkoušený přístup, i když existují lepší možnosti. Projevuje se poněkud rigidním, rutinním používáním obvyklých metod řešení problému. Neschopnost vymanit se ze známého poznávacího rámce. „Tak jsme to dělali vždycky.“

Témata, do kterých materiál patří