Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypisky-za-cely-semestr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.Komunikace = komunikace je sdělování i sdílení informací Funkce komunikování: Informovat Instruovat Přesvědčit Vyjednat, domluvit se Pobavit Kontaktovat se Předvést se Motivace ke komunikaci: Motivace kognitivní: potřeba něco sdělit, předání smyslu nebo názoru M zjišťovací (orientační) M sdružovací M sebepotvrzovací M adaptační M „přesilová“ M požitkářská M existenciální Kontextové modality (komunikaci ovlivňuje): Čas Prostor Jaký význam přikládají komunikaci aktéři Přítomnost emocí Vztahové proměnné Situační rámec Existence kontinuity Verbální část komunikace: Řeč slovParalingvistikaHlasitost řečiVýška tónuRychlost řečiObjem řečiPlynulostIntonaceChyby v řečiSprávná výslovnostKvalita řečiČlenění řeči – frázování Neverbální část komunikace: Výraz obličeje – mimika Oddálení (zóny) – proxemika Doteky – haptika Postojem – posturika Pohyby – kinezika Gestika Tónem řeči Úpravou zevnějšku Proxemika: I. zóna – intimní 15-30 cm II. zóna – osobní 45 – 75 cm III. zóna – sociální 120 – 210 cm (360 cm) IV. zóna – veřejná 360 – 760 cm Zpětná vazba: Neverbální ZV Verbální ZV Chápající a pozitivní Chápající a neutrální Chápající a negativní Nechápající Běžný zdravý dialog: výměna zpětných vazeb Vnitřní zpětná vazba Pokerová ZV 2.Tvořivost, rozhodování v týmech, řešení problémů Definice:Nejednoznačný pojem Čeština: tvořivost-kreativita Tvůrčí činností se většinou rozumí taková činnost, jejímž výsledkem jeněco nového. Lidská schopnost produkovat nové myšlenky,porozumění, vynálezy a umělecké výtvory, které jsou akceptovány jako mající hodnotu po stránce sociální, duchovní, estetické, vědecké a technologické. Tvořivost dále (typy) Specifická tvořivost je vymezena oblastí, v níž se uplatňuje (vědecká, sportovní, organizační, sociální, umělecká a technická apod.)Nespecifická tvořivost je charakteristická četnými nápady, ale není orientována na řešení konkrétního závažného problémuTvořivost truchlící:v obtížných životních situacích a pomáhá je překonatKaždodenní tvořivostSurvival“tvořivost:přežítí, výcvik speciálních jednotek, bojové sporty Základní faktory Fluence- lehkost, pohotovost, s kterou jedinec tvoří nápadyFlexibilita- pružnost, různorodost nápadů, použití různých kategorií.Originalita -důvtipnost, neobvyklost nápadů, důraz na kulturní podmíněnost Mayerův problém devíti bodů - Úkolem je spojit 9 bodů uspořádaných do čtverce čtyřmi úsečkami a přitom nezvednout tužku od papíru. Bariéry Mentální nastavení Řešení problému, kdy člověk používá na danou situaci vyzkoušený přístup, i když existují lepší možnosti. Projevuje se poněkud rigidním, rutinním používáním obvyklých metod řešení problému. Neschopnost vymanit se ze známého poznávacího rámce. „Tak jsme to dělali vždycky.“ Kritická úroveň znalostí Bariéry kreativity: Dominantní vzor - paradigmaNedostatek snahy pochybovat o samozřejmostechUnáhlené závěry (rychlá generalizace, zobecnění)Konformismus - sklon dávat očekávané odpovědiStrach ze zesměšnění, kritika, obava z autoritPříliš vysoká míra kritičnosti a pesimismuÚnava, špatná kondice Tvořivé myšlení: 1. tolerance vůči dvojznačnosti 2. stimulační svoboda 3. flexibilita 4. ochota riskovat 5. preference zmatku (složitost a asymetrie, úkol vnést řád do chaosu na základě svého vlastního systému) 6. prodleva uspokojení 7. oproštění od stereotypu sexuální role - Harvard, Yale, studentky 8. vytrvalost a odvaha 9. sebeovládání - je zčásti emocionální a zčásti kognitivní Integrativní pohled - Lubart: Předpokladem vzniku tvořivosti je současný výskyt 6 faktorů: Intelektuální schopnostiExpertní znalosti a dovednostiStyly myšlení: globálně - lokálněOsobnostní rysyVnitřní motivacePodpůrné prostředí: podnětné rodinné prostředí, škola, sociální okolí, život ve velkých kulturních a ekonomických centrech. Etapy tvůrčí činnosti Příprava:Orientace v problému - mapování všeho, co souvisí s problémem. Vnitřní vylaďování na problém. Motivac

Témata, do kterých materiál patří