Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypisky-za-cely-semestr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Informace získané dříve mají často větší váhu při rozhodování. Všichni další informace bývají interpretovány jako vyplývající z těch primárních.

3. Manažeři mají často tendenci kategorizovat problémy podle oblasti své původní působnosti a podle vlastních zkušeností - prof. deformace.

4. Často objevují to, co očekávají. Hledají informace, které jsou shodné s jejich názory, postoji a jejich informačním systémem.

 1. Styly vedení lidí, týmová práce, komunikační techniky

Typy týmů:

 1. přechodné (ad hoc) - k vyřešení nějakého konkrétního problému

 2. trvalé - spolupráce a dosahování synergie po delší časové období, práce na řadě úkolů

 3. pracovní týmy - výkon každodenní práce, jejich fungování nevyžaduje vysokou míru tréninku

 4. řídící týmy - manažeři z různých organizačních jednotek, cílem je dosažení lepší koordinace daných jednotek

 5. mezifunkční týmy - spojování znalostí a dovedností lidí různých odborností

Fáze vývoje týmu

 1. vznik

 2. formování

 3. bouření/krize

 4. stabilizace/normování

 5. produktivita

 6. uzavírání

Týmové role

Myslitel - je zdrojem originálních myšlenek, nápadů a návrhů

Vyhledavač zdrojů- o všechno se zajímá

Realizátor- rozhodnutí a strategie mění na jednotlivé proveditelné úkoly

snaží se dávat týmovému úsilí nějaký tvar, řád

Formovač - snaží se dávat týmovému úsilí nějaký tvar, řád

Kontrolor, hodnotitel -kontroluje tým

Finišer, dokončovatel -prověřuje detaily

Předseda-koordinuje úsilí všech

Týmový pracovník -drží tým pohromadě

Styly vedení – modely

 1. manažerská síť/mřížka (Blake a Moutonová)

 2. Fiedlerův kontingenční model (přidání situačního faktoru)

 3. situační vedení (Hersey a Blanchard)

Vlastnosti leadera

 • přijímat lidi takové, jací jsou

 • orientace na přítomnost, nikoli na minulost

 • zdvořilost

 • schopnost druhým důvěřovat

 • schopnost obejít se bez stálého souhlasu a uznání

Druhy konfliktů

 1. interpersonální-2 a více lidí

 2. organizační (mezi dvěma nebo více odděleními)

Preventivní řešení nejčastějších organizačních konfliktů:

 • přijetí společných cílů organizace

 • jasná pravidla

 • komunikaci mezi pracovníky

Styly řešení konfliktů

 • soupeření („vítěz může být jen jeden“)

 • vyhýbání se (nesnaží se spolupracovat, ani zvítězit)

 • spolupráce („vyhrát můžeme oba“)

 • přizpůsobování se (vždy vychází druhému vstříc)

 • kompromis

Fáze vývoje konfliktu

 1. nesouhlas

 2. konfrontace

 3. eskalace (stupňování)

 4. deeskalace (uklidňování)

 5. řešení

4.Sociální kompetence manažera

 1. sociální percepce - vnímání to, jak vnímáme sebe sama a ostatní především fyzické znaky

 2. sociální kognice - poznávání , vnímání a interpretaci sociálních událostí, nikoli jen osob, je proces sociálního zpracování informací.

Rysy percepce:

 1. Kategorizace = seskupování objektů , událostí a jevů do kategorií dle určitých pravidel

 2. Stereotypizace = posuzování lidí na základě jejich skupinové příslušnosti.

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály