Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypisky-za-cely-semestr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

na pocitech, stereotypech a úsudcích bez racionálního charakteru (vzhled).Efekt posledního dojmuSebe-naplňující se proroctví-prohlášení či přesvědčení, která se uskuteční jen díky své existenciEfekt pořadí (efekt primarity)-záleží na pořadí, v jakém se dozvíme jednotlivé údaje, podle toho budeme na danou osobu, či věc pohlížet a hodnotit ji.Efekt mírnosti a shovívavosti (sympatické lidi a jejich chování máme tendenci hodnotit mírněji a shovívavěji než lidi nesympatické)Efekt projekce (své vlastnosti připisujeme jiným lidem) Zásady efektivní prezentace kvalitní přípravatréninkschopnost být sám sebou (sebedůvěra, sebevědomí) Struktura prezentace: Hlavní část prezentace vybrat jen to podstatnépostupovat přehledněuvádět příkladyudržovat oční kontakt s posluchači Shrnutí krátké a výstižnéprostor pro dotazypoděkování 5.Osobnost manažera Management proces rozhodování co dělat efektivním využitím zdrojůdefinuje cíleurčuje zdroje (lidi, finance..) Vedení = proces dovedení lidí k nejlepšímu požadovanému výsledku, jakého jsou schopni Význam vedení: vedení z padesáti procent ovlivňuje to, jestli se společnosti daří dobře nebo je neúspěšná. způsob vedení ovlivňoval více rozdílů ve výkonnosti než jakákoliv jiná proměnná. Teorie vedeníKontingenční vedení:typ vedení zavisí na konkrétní situaci (iniciační vedení a ohleduplnost) Model cesta-cíl: Rolí vedoucího je pomáhat členům svého týmu vybrat tu nejlepší cestu k dosažení jejich cílů i cílů celé skupiny. Osobnost manažera Osobnost je jednota v mnohosti a rozmanitosti V osobnosti je možno rozlišit látku, formu a obsah Látka osobnosti zahrnuje vlohy a temperament. Je ovlivňována dědičností a přírodními vlivy. Forma osobnosti představuje utvářecí vlivy, mezi nimiž jsou rozhodující socializace, výchova, sebeutváření, hodnoty a smysl. Obsah osobnosti je vyjádřen v charakteru a životní dráze či údělu člověka. Složky osobnosti Chceme-li člověku porozumět, je nutné vědět: Jak člověk vypadá? - Tělesná stavba – konstituce Jaká je jeho dynamika? – Temperament Co chce a nechce? – Zaměřenost, motivace Jak si ví rady s úkoly života? – Styly zvládání Co umí a dovede? – Schopnosti a znalosti Jaký je, jakou má morálku? – Charakter Součástí osobnosti jsou:vědomosti, dovednosti a zkušenosti MOTIVACE PRACOVNÍKŮ: Pracovní motivace je předmětem trvalé pozornosti a efektivní manažeři věnují značný čas zkoumání a zlepšování motivace svých pracovníků. Teorie motivace: zakládá svou analýzu výkonu pracovníků na tom, jak práce a odměna za ni uspokojují potřeby jednotlivého pracovníkanejvýznamnější teorie motivace pracovníků a vytváření pracovních míst jsou: teorie hierarchie potřeb(5 úrovní potřeb)teorie získávaných (osvojovaných) potřeb,teorie dvou faktorů (motivátory, udržovací faktory)teorie XYteorie očekávání (expektační teorie) Typy řízení podle míry konkrétnosti: Stratégové-dosahují nejvyšší dokonalosti ve své činnosti tehdy, když mohou pracovat s dlouhodobou perspektivou, jsou velkorysí k detailům Taktici-chápou život jako sérii navzájem se střídajících cest, z nichž jedna navazuje na druhou, ale často se rozbíhají neznámo kam Operacionalisté –jsou zcela ve vleku situací, často si nevědí rady s novými situacemi, chybí jim pocit kontinuity Manažerské styly: kilimandžáro- neustále zdůrazňuje závažnost a rozsáhlost své prácesisyfos- se nedělí o práci s podřízenýmihasič- v neustálém spěchu likviduje problémypanikář- řeší vše v neustálém zmatkuhnidopich- patří k vedoucím, kteří se snaží dosáhnout absolutní dokonalosti.

Témata, do kterých materiál patří