Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypisky-za-cely-semestr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

e - výzvaSamotná příprava. Časový rozvrh. Upřesnění si cílů. Napětí.Inkubace: Trvání Doba potřebná k „vylíhnutí“ nového nápadu, mozek pracuje na méně uvědomované úrovně. Uvolnění duševní kapacity Setkání s přáteli Inspirace - Iluminace Vynoření nápadu, aha - zážitek. Náhlost a novost. Verifikace -ověření a zkoušení, Sebekritika, Dopracovat do finální podoby. TYTO ETAPY KREATIVNÍHO PROCESU JSOU VLASTNĚ PROPOJENÍM LOGICKÝCH POSTUPŮ A TVOŘIVÝCH POSTUPŮ A TECHNIK Metody na podporu rozhodování (převážně skupinové metody) Identifikace problému Occamova břitva(břitvou okrajujeme měkkou slupku) Stanovit si širší problémovou oblast (brainstorming) Identifikace rozhodovacího procesu Paretová analýza(20:80) Analýza a formulace problémuAnalýza silového pole-Lewin - atomová fyzika Problém z hlediska protichůdně působících sil, které se nacházejí v dynamické rovnováze. Typ 1: řídící síly – snaha posunout k lepšímu, k vyřešení problémů Typ 2: brzdící síly: posunout situaci k horšímu, nejhorší možná situace c.Tvorba variant rozhodování - „intuitivní metody“ Brainstorming – bouře mozků Brainwriting – odvozený o brainstormingu Delfská technika („delfská věštírna“) - zasílání sérií dotazníků otázek skupině odborníků, kteří je nezávisle na sobě, a navzájem neovlivněni, zodpovídají „Systematické metody“ Metody analogie, matematicko-logické modely, metody alternativních dotazů Faktory mající vliv na rozhodování v manažerské praxi 1.Přeceňování častého výskytu nápadných, známých událostí a informací na úkor méně nápadných a méně populárních. 2.Informace získané dříve mají často větší váhu při rozhodování. Všichni další informace bývají interpretovány jako vyplývající z těch primárních. 3. Manažeři mají častotendenci kategorizovat problémy podle oblasti své původní působnosti a podle vlastních zkušeností - prof. deformace. 4. Často objevují to, co očekávají. Hledají informace, které jsou shodné s jejich názory, postoji a jejich informačním systémem. Styly vedení lidí, týmová práce, komunikační techniky Typy týmů: přechodné (ad hoc) - k vyřešení nějakého konkrétního problémutrvalé - spolupráce a dosahování synergie podelší časové období, práce na řadě úkolůpracovní týmy -výkonkaždodenní práce, jejich fungování nevyžaduje vysokou míru tréninkuřídící týmy -manažeři z různých organizačních jednotek, cílem je dosaženílepší koordinace daných jednotekmezifunkční týmy -spojování znalostí a dovednostílidí různých odborností Fáze vývoje týmu vznikformováníbouření/krizestabilizace/normováníproduktivitauzavírání Týmové role Myslitel -je zdrojem originálních myšlenek, nápadů a návrhů Vyhledavač zdrojů- o všechno se zajímá Realizátor- rozhodnutí a strategie mění na jednotlivé proveditelné úkoly snaží se dávat týmovému úsilí nějaký tvar, řád Formovač - snaží se dávat týmovému úsilí nějaký tvar, řád Kontrolor, hodnotitel -kontroluje tým Finišer, dokončovatel -prověřuje detaily Předseda-koordinuje úsilí všech Týmový pracovník -drží tým pohromadě Styly vedení – modely manažerská síť/mřížka (Blake a Moutonová)Fiedlerův kontingenční model (přidání situačního faktoru)situační vedení (Hersey a Blanchard) Vlastnosti leadera přijímat lidi takové, jací jsouorientace na přítomnost, nikoli na minulostzdvořilostschopnost druhým důvěřovatschopnost obejít se bez stálého souhlasu a uznání Druhy konfliktů interpersonální-2 a více lidíorganizační (mezi dvěma nebo více odděleními) Preventivní řešení nejčastějších organizačních konfliktů: přijetí společných cílů organizacejasná pravidlakomunikaci mezi pracovníky Styly řešení konfliktů soupeření („vítěz může být jen jeden“)vyhýbání se (nesnaží se spolupracovat, ani zvítězit)spolupráce („vyhrát můžeme oba“)přizpůsobování se (vždy vychází druhému vstříc)kompromis Fáze vývoje konfliktu nesouhlaskonfrontaceeskalace (stupňování)deeskalace (uklidňování)řešení 4.Sociální kompetence manažera sociální percepce -vnímání to, jak vnímáme sebe sama a ostatní především fyzické znakysociální kognice -poznávání , vnímání a interpretaci sociálních událostí, nikoli jen osob, je proces sociálního zpracování informací. Rysy percepce: Kategorizace = seskupování objektů , událostí a jevů do kategorií dle určitých pravidelStereotypizace= posuzování lidí na základě jejich skupinové příslušnosti. Sociální kategorie –věk, barva pleti, národnost, profese, náboženství… Stereotyp -jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování Chyby v posuzování druhých Implicitní teorie osobnosti -tvoříme si celkový obraz o osobnosti člověka na základě málo vlastnostíHaló-efekt (efekt prvního dojmu)-první dojem o člověku. Zakládá se

Témata, do kterých materiál patří