Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypisky-za-cely-semestr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Kritická úroveň znalostí

Bariéry kreativity:

 1. Dominantní vzor - paradigma

 2. Nedostatek snahy pochybovat o samozřejmostech

 3. Unáhlené závěry (rychlá generalizace, zobecnění)

 4. Konformismus - sklon dávat očekávané odpovědi

 5. Strach ze zesměšnění, kritika, obava z autorit

 6. Příliš vysoká míra kritičnosti a pesimismu

 7. Únava, špatná kondice

Tvořivé myšlení:

1. tolerance vůči dvojznačnosti

2. stimulační svoboda

3. flexibilita

4. ochota riskovat

5. preference zmatku (složitost a asymetrie, úkol vnést řád do chaosu na základě svého vlastního systému)

6. prodleva uspokojení

7. oproštění od stereotypu sexuální role - Harvard, Yale, studentky

8. vytrvalost a odvaha

9. sebeovládání - je zčásti emocionální a zčásti kognitivní

Integrativní pohled - Lubart:

Předpokladem vzniku tvořivosti je současný výskyt 6 faktorů:

 1. Intelektuální schopnosti

 2. Expertní znalosti a dovednosti

 3. Styly myšlení: globálně - lokálně

 4. Osobnostní rysy

 5. Vnitřní motivace

 6. Podpůrné prostředí: podnětné rodinné prostředí, škola, sociální okolí, život ve velkých kulturních a ekonomických centrech.

Etapy tvůrčí činnosti

 1. Příprava:

 1. Orientace v problému - mapování všeho, co souvisí s problémem. Vnitřní vylaďování na problém. Motivace - výzva

 2. Samotná příprava. Časový rozvrh. Upřesnění si cílů. Napětí.

 1. Inkubace:

Trvání

Doba potřebná k „vylíhnutí“ nového nápadu, mozek pracuje na méně uvědomované úrovně.

Uvolnění duševní kapacity

Setkání s přáteli

 1. Inspirace - Iluminace

Vynoření nápadu, aha - zážitek. Náhlost a novost.

 1. Verifikace - ověření a zkoušení, Sebekritika, Dopracovat do finální podoby.

TYTO ETAPY KREATIVNÍHO PROCESU JSOU VLASTNĚ PROPOJENÍM LOGICKÝCH POSTUPŮ A TVOŘIVÝCH POSTUPŮ A TECHNIK

Metody na podporu rozhodování (převážně skupinové metody)

 1. Identifikace problému

Occamova břitva (břitvou okrajujeme měkkou slupku)

Stanovit si širší problémovou oblast (brainstorming)

 1. Identifikace rozhodovacího procesu

Paretová analýza (20:80)

Analýza a formulace problému
Analýza silového pole - Lewin - atomová fyzika

Problém z hlediska protichůdně působících sil, které se nacházejí v dynamické rovnováze.

Typ 1: řídící síly – snaha posunout k lepšímu, k vyřešení problémů

Typ 2: brzdící síly: posunout situaci k horšímu, nejhorší možná situace

c.Tvorba variant rozhodování - „intuitivní metody“

Brainstorming – bouře mozků

Brainwriting – odvozený o brainstormingu

Delfská technika („delfská věštírna“) - zasílání sérií dotazníků otázek skupině odborníků, kteří je nezávisle na sobě, a navzájem neovlivněni, zodpovídají

„Systematické metody“

Metody analogie, matematicko-logické modely, metody alternativních dotazů

Faktory mající vliv na rozhodování v manažerské praxi

1. Přeceňování častého výskytu nápadných, známých událostí a informací na úkor méně nápadných a méně populárních.

Témata, do kterých materiál patří