Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
tahak

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

faktory ovlivňující elasticitu poptávky - význam zboží pro spotřebitele, podíl výdajů daného zboží v rozpočtu spotřebitele, existence a dostupnost substitutů, čas Které dva druhy nákladů ovlivňují chování člověka? Náklady obětované příležitosti a mezní náklady. (utopená a průměrné ne!!!) Když mezní užitek = 0 , co můžeme říct o celkovém užitku? Celkový užitek je maximální. Specializace předpokládá – vše předchozíKteré z následujících tvrzení platí (předpokládáme „tradiční“ tvary nákladových křivek)? AVC a ACLuk a šíp jsou pro Robinsona?co lze považovat za hlavní faktory úspor z rozsahu. - dokonalejší organizace, vyšší specializace a dokonalejší dělba práce při vyšších objemech výroby - dostatek kapitálu na nové technologie u velkých firem - dokonalejší využití surovin a materiálů - lepší podmínky pro rozvoj výrobků a technologií u větších firem Vysvětlete, proč ve schématu oligopolu s dominantním firmou se … Při vyšší ceně roste podíl konk. lemu, při nižší dominantní firmy. Elastičtější je DF. Jakou hodnotu má MR dominantní firmy v bodě, kdy lineární poptávková křivka po její produkci je cenově nepružná? (3b) b)záporná.identifikujte odlišnosti trhů výrobních faktorů v porovnaní s trhy zboží a služeb - poptávka po výrobních faktorech není motivována uspokojováním osobní spotřeby, ale potřebou získání zdrojů pro výrobu - poptávka po jednotlivých faktorech je vzájemně provázána (odvozená poptávka = poptávka po výrobním faktoru je závislá na poptávce po finálním výrobku) - trh VF je víc ovlivňován politickými vlivy (války,embarga..) - spotřebitelé na trhu VF mají větší tendence k využívání substituce - obchoduje se v daleko větších objemech co je to produkční funkce? Ukazuje závislost produkce na množství výrobních faktorů. S každým přírůstkem variabilního faktoru se přírůstky produkce nejdřív zvyšují a pak klesají. Definice zákona klesajících výnosů. (3b) popisuje situaci, kdy při postupném zvětšování spotřeby jednoho výrobního faktoru v kombinaci s pevně danými množstvími jiných výrobních faktorů začne výnosnost od jistého bodu klesat. Co jsou to mezní náklady na výrobní faktor? (MFC – Marginal Factor Cost) (3b) MFC jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru. vyjmenovat nedokonalosti na trhu práce na straně nabídky strukturální různorodost (lékaři, piloti…) diskrétnost nabídky (omezení pracovní doby, platová stupnice) mimoekonomické vlivy (aktivity odborů, regulační aktivity vlády) Vyjmenujte nedokonalosti na trhu práce na straně poptávky (3b) Právní předpisy a kolektivní smlouvy Jaké dvě významné funkce plní úroková míra? (4b) vede domácnosti k tomu, aby obětovaly část své současné spotřeby ve prospěch úspor a vytvářely nabídku na trhu kapitálu podněcuje firmy k vyhledávání co nejefektivnějších investičních příležitostí Co vyvolává substituční efekt při růstu mzdy? (3b) Lidé nabízejí víc práce. Vyvolává snížení nákupu volného času. Stručně vysvětlete oba způsoby měření nezaměstnanosti v ČR (4b) - registrovaná nezam. – kdo se nahlásí na úřad práce u=(U/L)*100 - výběrové šetření pracovních sil – ČSU a Eurostat využívají metodiku ILO nezaměstnaní jsouosoby na 15 let splňující podmínky: nebyly zaměstnané hledali aktivně práci různými způsoby byly připraveny k nástupu do práce nejpozději do 14 dnů co je charakteristické pro veřejný statek? Nevylučitelnost a nezmenšitelnost ve spotřebě, množství musí určit stát. Cenový strop znamená že: je stanovenamaximálně přípustná cena, za níž je možno daný statekprodávat 3 skupiny podnětů, které v tržní ekonomice vedou státní orgány k zasahování do tržního hospodářství. Přerozdělování příjmů Neefektivní alokace výrobních faktorů a finální produkce Konflikt mezi efektivitou a hodnotovým systémem společnosti vyjmenujte formy zásahů státu na ochranu trhu (daně, cenová regulace, státní vlastnictví, státní regulace, antimonopolní politika) (spotřební daň, cenový strop, subvence k ceně) 480 500 Q(mil.krab.) rána za jednotky zboží, dopadá na spotřebitele i výrobce.

Témata, do kterých materiál patří