Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
tahak

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66.33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. faktory ovlivňující elasticitu poptávky - význam zboží pro spotřebitele, podíl výdajů daného zboží v rozpočtu spotřebitele, existence a dostupnost substitutů, čas

 2. Které dva druhy nákladů ovlivňují chování člověka?

Náklady obětované příležitosti a mezní náklady. (utopená a průměrné ne!!!)

 1. Když mezní užitek = 0 , co můžeme říct o celkovém užitku?

Celkový užitek je maximální.

 1. Specializace předpokládá – vše předchozí

 2. Které z následujících tvrzení platí (předpokládáme „tradiční“ tvary nákladových křivek)? AVC a AC

 3. Luk a šíp jsou pro Robinsona?

 4. co lze považovat za hlavní faktory úspor z rozsahu.

- dokonalejší organizace, vyšší specializace a dokonalejší dělba práce při vyšších

objemech výroby

- dostatek kapitálu na nové technologie u velkých firem

- dokonalejší využití surovin a materiálů

- lepší podmínky pro rozvoj výrobků a technologií u větších firem

 1. Vysvětlete, proč ve schématu oligopolu s dominantním firmou se …

Při vyšší ceně roste podíl konk. lemu, při nižší dominantní firmy. Elastičtější je DF.

 1. Jakou hodnotu má MR dominantní firmy v bodě, kdy lineární poptávková křivka po její produkci je cenově nepružná? (3b) b)záporná .

 2. identifikujte odlišnosti trhů výrobních faktorů v porovnaní s trhy zboží a služeb

- poptávka po výrobních faktorech není motivována uspokojováním osobní spotřeby, ale potřebou získání zdrojů pro výrobu

- poptávka po jednotlivých faktorech je vzájemně provázána (odvozená poptávka = poptávka po výrobním faktoru je závislá na poptávce po finálním výrobku)

- trh VF je víc ovlivňován politickými vlivy (války,embarga..)

- spotřebitelé na trhu VF mají větší tendence k využívání substituce

- obchoduje se v daleko větších objemech

 1. co je to produkční funkce?

Ukazuje závislost produkce na množství výrobních faktorů. S každým přírůstkem variabilního faktoru se přírůstky produkce nejdřív zvyšují a pak klesají.

 1. Definice zákona klesajících výnosů. (3b)

popisuje situaci, kdy při postupném zvětšování spotřeby jednoho výrobního faktoru v kombinaci s pevně danými množstvími jiných výrobních faktorů začne výnosnost od jistého bodu klesat.

 1. Co jsou to mezní náklady na výrobní faktor? (MFC – Marginal Factor Cost) (3b)

MFC jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru.

 1. vyjmenovat nedokonalosti na trhu práce na straně nabídky

strukturální různorodost (lékaři, piloti…)

diskrétnost nabídky (omezení pracovní doby, platová stupnice)

mimoekonomické vlivy (aktivity odborů, regulační aktivity vlády)

 1. Vyjmenujte nedokonalosti na trhu práce na straně poptávky (3b)

Právní předpisy a kolektivní smlouvy
 1. Jaké dvě významné funkce plní úroková míra? (4b)

vede domácnosti k tomu, aby obětovaly část své současné spotřeby ve prospěch úspor a vytvářely nabídku na trhu kapitálu

Témata, do kterých materiál patří