Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sem_3

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (385.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Téma č. 3: Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dospělých – ranní a večerní 

toaleta, koupel pacienta/klienta na lůžku, mytí vlasů, zvláštní péče o dutinu ústní. 

Kontrola dne……………………………………………………Podpis……….................. 

1.  Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dospělých – ranní a 

večerní toaleta 

Slovo hygiena je řeckého původu a označuje „zdraví prospěšný.“ Je to také soubor 

postupů a pravidel k podpoře, uchování a ochraně zdraví. V hovorovém užití označuje i 

osobní čistotu, která zahrnuje aktivity vedoucí k uspokojení lidských potřeb. Udržování 

osobní hygieny má též výpovědní hodnotu, např. psychické vlastnosti nebo duševní 

úroveň. Potřeba čistoty se řadí mezi základní lidské potřeby (duševní) a každý jedinec 

její úroveň posuzuje individuálně. Hygienická péče u pacientů/klientů vychází 

z každodenních lidských návyků, jsou pozměněny podle zdravotního stavu 

hospitalizovaného. Po posouzení soběstačnosti pacienta můžeme naplánovat i míru 

asistence při výkonu hygieny – zda bude pacient/klient potřebovat asistenci sestry, 

v jaké míře apod. Za vnější měřítko hygieny je považován zápach či viditelné 

znečištění. Hygienickou péči řadíme mezi základní činnosti ošetřovatelské péče

která patří mezi nejosobnější část postupů. K péči o hygienu pacienta patří: Péče o 

osobní prádlo, mytí rukou, péče o dutinu ústní, ranní a večerní hygiena, celková koupel 

nemocného, hygienické vyprazdňování, hygienická péče při inkontinenci, prevence a 

ošetření proleženin či opruzenin, česání a mytí vlasů, odvšivování, holení vousů, holení 

ochlupeného těla, péče o nehty.  

Podle míry soběstačnosti a mobility dělíme ve smyslu hygienické péče do těchto 

kategorií:  

•  Pacienti plně soběstační, mobilní. 
•  Pacienti obtížně se pohybující (za pomoci tzv. kompenzačních pomůcek). 
•  Pacienti ležící na lůžku s určitým stupněm zachované soběstačnosti. 
•  Pacienti imobilní, nesoběstační v lůžku. 

Na základě soběstačnosti pacienta/klienta lze vykonat celkovou hygienickou péči: 

Témata, do kterých materiál patří