Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sem_3

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (385,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

ětelný zdroj či baterie, • elektrická odsávačka, • odsávací katétry. Postup čištění dutiny ústní u pacienta se změnou vědomí je co do techniky čistění podobný. Je nutné dbát opatrnosti a dbát na prevenci aspirace. Pokud k aspiraci dojde, tekutinu sterilním katétrem odsajeme a informujeme lékaře. Pokud má pacient na rtu opar, vysušíme ho vatovým tamponem s alkoholem. Pokud je pacient na UPV, dáváme pozor abych neodpojili endotracheální rouru. Vždy je lepší pracovat ve dvou, při zajištění ústní hygieny s pacientem na UPV je to samozřejmostí, aby mohla jedna sestra rouru fixovat. Zvláštní hygienu ústní pak provádíme na základě ordinace lékaře. U pacientů v bezvědomí zpravidla po 3-4 hodinách. Nezapomeneme provést o výkonu zápis do ošetřovatelské dokumentace. Zubní protézu vyndáme z dutiny ústní pokud je pacient oblouzněný či v bezvědomí, pokud odjíždí na operační sál, čeká ho vyšetření např. gastroskopické, ERCP, bronchoskopie aj., pacient bude v celkové anestezii, nebo se zahajuje kardiopulmonální resuscitace. 9 Zdroje: 1. MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. Sestra (Grada). ISBN 80-247-1442-6. 2. BUŽGOVÁ, Radka a Ilona PLEVOVÁ. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3557-3. 3. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3419-4.

Témata, do kterých materiál patří