Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11.-Energetická-bilance-člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Energetická bilance člověka

 • Normální hmotnost:

  • Broca NH = výška (cm) – 100

 • Brocův index = hmotnost/NH

 • BMI (body mass index) = hmotnost (kg)/výška (m)

Tělesná hmotnost

Ideální hmotnost – nejvyšší pravděpodobnost dlouhého věku – statistika

Váhovýškové tabulky % IH Broce

 • Podváha < 80 < 0,75

 • Lehká podváha 80 – 100 0,75 – 0,9

 • Normální 100 – 120 0,9 – 1,1

 • Lehká obezita 120 – 140 1,1 – 1,3

 • Výrazná obezita 140 – 200 1,3 – 1,8

 • Morbidní obezita > 200 > 1,8

Hodnocení:

Knight: < 20 podváha

20-25 normál

25-30 nadváha

> 30 obezita

USA: obezita ženy > 27,3 muži > 27,8

Garrow: 25 – 30 lehká obezita

30 – 40 výrazná obezita

> 40 morbidní obezita

 • U mladé populace (asi do 20 let věku) 18-24 (u dívek 17-22) normální rozmezí

 • U starší populace (asi nad 55 let věku) 19-27,5 – statistiky nejnižší nemocnost a úmrtnost

Za výrazně rizikové lze označit hodnoty BMI pod 16 a nad 32

 • Korekce tělesné hmotnosti – doporučuje se u nadváhy snížit příjem E asi o 10 % (velmi pomalé hubnutí – max. o 1 kg za měsíc)

WHR index = obvod pasu/obvod boků

 • Vyhodnocení: muži > 0,95; ženy > 0,85 obezita

Příjem E z potravy

 • Jako energetické zdroje se počítají bílkoviny, sacharidy a tuky

 • V případě většího množství než 1 % hmotnosti výrobku je nutno připočítat i volné AK (jako bílkoviny), organické kyseliny, např. citronovou kyselinu (jako sacharidy) a ethanol

Energetická výtěžnost živin:

 • Sacharidy 17,2 kJ/g

 • Bílkoviny 17,2 kJ/g

 • Tuky 38,9 kJ/g

 • Ethanol 29,3 kJ/g

Zjistíme:

 1. Přímá energometrie – kalorimetricky

 2. Z obsahu živin v dané potravině

 3. Z určení objemu spotřebovaného O2 k oxidaci živin EE

 4. Z tabulek výživových hodnot potravin

Obsah E ve výrobku lze tedy získat:

 • Pokud je uveden obsah využitelných sacharidů, bílkovin a tuků, vynásobí se množství výše uvedenými hodnotami

 • Pokud je uveden pouze obsah sušiny, popele a tuku, postupuje se podle vzorce:

  • E = 17,2 * (sušina – popel – tuk – nevyužitelné sacharidy / balastní sacharidy, vláknina; pokud je uvedeno) + 38,9 * tuk

Vyhodnocení potřeby E

- celková potřeba E je součtem E pro bazální metabolismus (BVE), E pro fyzickou aktivitu (EFA) a termogeneze (DIT)

E = BVE + EFA + DIT

Bazální metabolismus

 • Energie na nezbytné funkce

 • Mechanická práce = 0

 • Duševní práce = 0

 • Trávení = 0

 • BM = 300 kJ/h

 • Vlivy - věk, pohlaví, povrch těla, kklima, rasa, výživový stav, zdravotní stav, thyroxin

 • Mechanická E – srdce, plíce, mobilita

 • Osmotická práce – udržení chemické rovnováhy na membránách

 • Chemická E – biosyntézy

 • Tepelná E – tělesná teplota

Výpočet BVE (v kJ na 1 den)

 • Z Harrisových-Benedictových rovnic:

 • Muži: BVE = 4,187*(665+13,8*H+5,0*V-6,8*R)

 • Ženy: BVE = 4,187*(655+9,6*H+1,8*V-4,7*R)

 • H = hmotnost (kg), V = výška (cm), R = věk (roky)

Potrava hradí energetické ztráty organismu:

 • 25 % mechanická práce

 • 75 % produkce tepla: z toho:

  • 1 % na ohřátí potravy

  • 1 % ztráty dýcháním

  • 2 % na ztráty při práci

  • 20 % odpaření vody

  • 30 % ztráty tepla vedením

  • 46 % ztráty tepla vyzářením

Témata, do kterých materiál patří