Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ke zkoušce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7.01 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁKLADY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH (ZÁKLADY ANDRAGOGIKY)

TÉMA 1, TÉMA 2, TÉMA 4, TÉMA 5(DEFINICE OBJEKTU, ZRALOST), TÉMA 6, TÉMA 7(KULTURY VIZ. TABULKA), TÉMA 8 (PARADIGMATA), TÉMA 9, TÉMA 10 (PŘEČÍST VŠECHNO, UMĚT OTÁZKY), TÉMA 11 (PŘEČÍST VŠECHNO, METODY!), TÉMA 12 (IKONY!!)

BUDE: ROZDÍL MEZI PRŮZKUMEM A VÝZKUMEM, KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ VÝZKUM, METODY V PODNIKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ ( OBRÁZEK, KŘÍŽ), TABULKA JEDNOTLIVÉ KROKY PROJEKTU VZDĚLÁVACÍ AKCE

 • Téma 1_Termín andragogika

Cíle

 • Definovat andragogiku jako vědu;

 • Vysvětlit rozdíl mezi americkým a evropským pojetím;

 • Popsat a charakterizovat antropogenetický trojúhelník;

 • Popsat vlastními slovy hlavní historické mezníky andragogiky (události, autory);

Pojem Andragogika

 • „zastřešující označení“;

 • stále nejde o frekventovaný pojem;

Vzdělávání dospělých

 • „zúžené označení“ vzhledem ke svému předmětu;

 • nejběžnější pojem;

Pedagogika dospělých

 • „nepřesné označení – protimluv“;

Definice = Neexistuje jednotné vymezení. Obecně můžeme rozlišit:

 • "americké pojetí"

  • důraz na sebeřízené učení;

  • stát se dospělým = stát se sebeřízeným;

 • "evropské pojetí"

  • důraz na společenské aspekty učení;

  • např. vzdělávání občanské, zájmové;

 • Palán (2002) definuje andragogiku jako: vědu o výchově, vzdělávání a péči o dospělé, která respektuje všestranné zvláštnosti dospělé populace a zabývá se její socializací,enkulturací a personalizací;

Procesy socializace, enkulturace a personalizace bývají označovány jako tzv.antropogenetický trojúhelník, viz obrázek.

 • Bartoňková (2004) ji vymezuje jako vědu o vyrovnávání se dospělého člověka se sociálními institucemi;

 • Téma 2_Pojetí andragogiky

Cíle

 • Vyjmenujte a charakterizujte horizontální a vertikální pojetí andragogiky.

 • Uveďte 2 příklady základních a 2 příklady aplikovaných andragogických disciplín.

 • Objasněte o jaké vědecké disciplíny a proč se andragogika opírá, alespoň 2 příklady.

 • Vysvětlete vlastními slovy trojí argumentaci o legitimizaci andragogiky jako vědy.

2.1_Pojetí andragogiky

HORIZONTÁLNÍ

 • v užším smyslu - andragogika, která se zabývá teorií vzdělávání dospělých;

 • v širším smyslu - integrální andragogika, která se zabývá individuálními a sociálními souvislostmi politiky, ekonomiky, kultury;

VERTIKÁLNÍ

 • oblast společenské praxe - (různé aktivity, ovlivňující dospělého (vzdělávání, péče, resocializace)

 • studijní obor - připravuje odborníky pro oblast společenské praxe (pro koncepční, organizační, realizační činnosti)

 • věda - uchopení společenské praxe z teoretických pozic

2.2_Interdisciplinární souvislosti

Andragogika se opírá o jiné disciplíny, ze kterých čerpá, např z.:

a) Filosofie: např.: filosofická propedeutika, dějiny filosofie, etika, kulturní antropologie,

Témata, do kterých materiál patří