Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výživa člověka a zdraví - Bc. (AKA10E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AKA10E - Výživa člověka a zdraví - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1.-Výživa člověka a zdraví Neznámý 31.01.2018 13:24 9
10.-Nekonvenční-směry-ve-výživě Neznámý 31.01.2018 13:24 3
11.-Energetická-bilance-člověka Neznámý 31.01.2018 13:24 2
2.-Proteiny Neznámý 31.01.2018 13:24 4
3.-Sacharidy Neznámý 31.01.2018 13:24 5
4.-Lipidy Neznámý 31.01.2018 13:24 3
5.-Minerální-látky-a-stopové-prvky Neznámý 31.01.2018 13:24 4
6.-Vitamíny Neznámý 31.01.2018 13:24 5
7.-Pochutiny-a-nápoje Neznámý 31.01.2018 13:24 2
8.-Význam-potravin-v Neznámý 31.01.2018 13:24 5

Další informace

Cíl

Celá tématika je rozdělena do navazujích částí. Kromě vstupních anatomicko-fyziologckých informací, problematika zahrnuje živinovou chatrakteristiku jednotlivých skupin potravin, včetně jejich dietetických a specifických vlastností, způsobů úprav, konzervace a skladování. Cílem výuky je poskytnout základní informace o fyziologii výživy, vlastnostech jednotlivých potravin, výživových doporučeních, dietetických problémech a chorobách, způsobených nesprávnou výživou.Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení probíhají v učebně a laboratoři, zahrnují organoleptické hodnocení (degustace) potravin, výživová doporučení a zpracování jídelníčku.

Osnova

PřednáškaÚvod do problematiky, historie, pojmy - potrava, poživatina, pokrm, jídlo, stravaVlivy působící na výživu - psychika, sociální vlivy, shoda s osobním přesvědčenímProteiny ve výživě člověka, potřeba, trávení a metabolizmus proteinůa jeho poruchySacharidy ve výživě člověka, jejich funkce, potřeba, trávení a metabolizmusTuky ve výživě člověka, úloha a výskyt, výživová doporučení, trávení a vstřebáváníEsenciální anorganické látky, makro a mikrolelementy, potřeby a zdroje, rizikaVitamíny a příbuzné látky, výživové doplňky, voda ve výživě člověkaVstřebávání živin, pasivní a aktivní transport, , pinocytóza, regulace a poruchyPřeměny živin v organizmu, princip homeostáze, řízení činnosti trávicí soustavyVýživová doporučení, výživa duševně a tělesně pracujících, léčebná výživaEnergetická a látková bilance organizmu, měření přeměny energiePatofyziologie výživy, problémy podvýživy a nadvýživy, příčiny, prevenceChoroby způsobené nesprávnou výživou, potravinové alergie a intoleranceVýživová politika, tuzemské a světové tendence, možnosti řešeníCvičeníNáplň předmětu, podmínky zápočtu, doporučená literatura, základní terminologieUspořádání trávicí soustavy, věkové zvláštnosti, funkčnost jednotlivých částí traktuZákladní živinové schéma potravin, význam živin, vydatnost jednotlivých zdrojů Potraviny a jejich rozdělování, potraviny a potravinové suroviny rotlinného původu Potraviny živočišného původu Nealkoholické a alkoholické nápoje, koření a nejrůznější pochutinyŽivinová potřeba u lidí, různého věku a pracovního zatížení, tabulkové hodnoty Zjišťování výživové hodnoty potravin, výpočty energetických potřeb Hygiena výživy, sanitace, rizikové faktory, mikrobiologická a biologická závadnostUplatnění čajů ve výživě lidí, čajový obřad, charakteristické rysy, degustace Organoleptické posuzování kvality základních nápojů, degustatceZpůsoby konzervace a skladování potravin rozdílné konzistence, živinové ztrátyMetodika zpracování jídelníčku, příklady výpočtu, zadání individuálních úkolůCelkové zhodnocení předmětu a zpracovaného jídelníčku, zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Zná a dovede popsat základní anatomicko-morfologickou stavbu trávicího ústrojí člověka. Dokáže definovat živinové potřeby jednotlivých skupin obyvatel ČR. Dokáže klasifikovat jednotlivé skupiny rostlinných a živočišných potravin. Je schpen vysvětlit přeměny živin v organizmu, princip homeostáze, řízení činnosti trávicí soustavy. Dokáže stanovit energetickou a látkovou bilanci organizmu. Umí pospat choroby způsobené nesprávnou výživou, potravinové alergie a intolerance.Dovednosti:Umí připrait jídelníček pro konkrétní osobu. Je schopen interpretovat výsledky získané měření na přístroji In Body. Na základě měření na In Body dokáže stanovit energetickou potřebu člověka a doporučit fyzickou aktivitu pro udržení správné tělesné kondice.Kompetence - komunikace:Může působit jak pod vedením, samostatně i v týmové spolupráci. Je schopen komunikovat s využíváním odborné terminologie daného předmětu. Umí formulovat a prezentovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, myšlenky a navrhovat možná nová řešení.Kompetence - úsudek:Ke své práci přistupuje tvořivě a iniciativně. Dokáže pracovat s jednotlivými informačními zdroji jako je vědecká a odborná literatura, databáze atd. Úsudek je schopen si utvořit sám a využívá vlastní zkušenosti i zkušenosti dalších odborníků. Je připraven organizovat běžnou práci podřízeným osobám a tuto zkontrolovat.

Literatura

ZákladníMANN, J., TRUSWELL, S. (2007) Essentials of Human Nutrition, Oxford university press, ISBN 0-19-850861-1, 653 s.EASTWOOD, M. (2003) Principles of Human Nutrition, ISBN 9780632058112, 704 s.Pánek, J., Pokorný, J., Dostálová, J., Kohout, P., 2002. Základy výživy. Svoboda servis, Praha. 207 s., ISBN 80-86320-23-5Kopec, K. (2010). Zelenina ve výživě člověka. Grada. 159 s.Berdanier, C. D. et al. (2001). Handbook of nutrition and food. CRC Press. 1613 p.DoporučenáVelíšek, J., Hajšlová, J., 2009. Chemie potravin 1, Ossis, Tábor, 580 s, ISBN 978-80-86659-15-2

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Boris Hučko, CSc.