Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3.-Sacharidy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sacharidy

 • Patří mezi tzv. levné potraviny, protože náklady na jejich produkci jsou nejmenší

 • Čím je daná populace chudší, tím jsou v jejich jídelníčku více zastoupeny sacharidy

 • Výjimku tvoří Eskymáci nebo mongolští pastevci, v jejichž jídelníčku je podíl sacharidů velmi nízký

V našem jídelníčku by měly krýt potřebu E z 50-55 % - přitom by se podíl polysacharidů měl zvyšovat a podíl čisté sacharózy by se měl snižovat (V minulosti to tak bylo).

Limitní hodnoty příjmu sacharidů jsou mezi 50-500 g denně.

Při úplném odbourání sacharidů z potravy dochází ke značnému odbourávání tuku, v krvi se objevují oxosloučeniny (ketoacidóza) a dochází i k odbourávání tkáňových proteinů.

Výskyt sacharidů:

Monosacharaidy:

 • Glukóza – krev

 • Fruktóza – ovoce, sperma

 • Základní jednotky do-, oligo-, polysacharidů

Oligosacharidy

 • Melasa, semena luskovin

Disacharidy:

 • Sacharoza – cukrová řepa, cukrová třtina

 • Laktźa – mléko

Polysacharidy:

 • Škrob – obiloviny, brambory

 • Glykogen – svaly, játra

 • Inulin – topinambur, černý kořen

 • Celulosa – sláma, zelená píce

 • Pentozany a beta glukany – obilná zrna, hlíva

 • Pektiny – cukrovarské řízky, zbytky po lisování ovoce, vína a citrusů

 • Glykoproteiny, mukopolysacharidy, proteoglykany – živočišné tkáně, sekrety

Vznik sacharidů

 • Pro vznik sacharidů má rozhodující význam nejdůležitější biochemický proces na Zemi – fotosyntéza

 • Odhaduje se, že fotosyntézou zelených rostlin se na Zemi vytvoří ročně až 1,5*1016 tun C vázaného v organických sloučeninách, přičemž do ovzduší se uvolní asi 4*1011 tun kyslíku

Význam:

 • Nejdůležitější zdroj E

 • Pro erytrocyty a neurony jsou esenciální

 • V organismu se do určité míry syntetizují z AK resp. z glycerolu

Podle funkce ve výživě:

 • Využitelné sacharidy – polysacharidy škrob, dextriny, glykogen

  • Oligosacharidy – sacharóza, maltóza, laktóza

  • Většina monosacharidů – glukóza, fruktóza, málo ribóza

 • Hůře využitelné – z mono – xylóza a arabinóza

  • Z oligo – rafinóza, stachyoza

  • Z poly – inulin

 • Nevyužitelné – monosacharidy velmi málo

  • Poly – celulóza, hemicelulóza, pentozany, rezistentní škrob v pekárenských výrobcích pektiny a chitin

Monosacahridy

 • GLUKOSA (hroznový cukr)

  • Bílá krystalická ve vodě rozpustná látka sladké chuti6H12O6 + 6 O2

  • Významný zdroj E pro organismy

  • Podílí se na stavbě většiny oligosacharidů a polysacharidů

  • V lékařství k výrobě mnoha organických sloučenin a při přípravě cukrovinek

  • Mozek je výlučně závislý na konstantní dodávce glukosy z krve

  • Mozek dospělé glukózy 140 g denně

  • Kvašení glukózy:

   • C6H12O6 --- > 2 CH3CH2OH + 2 CO2

 • Oxidace glukózy:

 • C6H12O6 – 6 O2 -- > 6 CO2 +6 H2O + E

 • Resorpce glukosy – ve střevě aktivním transportem, a to se současným přenosem, symportem Na+ iontů

  • K přenosu jedné molekuly jsou zapotřebí dva ionty Na+

  • Opačnou stranu buňky opouští glukosa už bez závislosti na Na+. K přenosu do kapilár potřebuje specifický přenašeč

Témata, do kterých materiál patří