Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2.-Proteiny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Proteiny

 • Jedná se o biopolymery, vysokomolekulární přírodní látky s relativní molekulární hmotností 103 až 106 složené z AK

 • Název odvozený Berzeliem z řeckého prótéo („proteuw“ = zaujímán první místo)

 • Ve výživě hovoříme cca o 20 AK

 • V případě jednoduchého proteinu, složeného ze 100 AK, může vzniknout 20100 rozdílných primárních proteinových sktruktur

 • Dusíkaté látky - průměrná bílkovina 16 % -- > 6,25

  • Dusíkaté látky nebílkovinné (močovina,…)

Vzájemné vazby metabolismu základních živin

Uhlíkaté řetězce, které se na něco využívají v podobně E, když jsou bílkoviny přijímaná v nadbytku – uhlíkatý řetězec spálen a využit na E

Ze sacharidů využit jako základ na bílkoviny

Úplná eliminace sacharidů – nevýhodná – nejjednodušší zdroj E

U lipidů úplné vyloučení nelze – kvůli esenciálním

Tuky potřeba vyloučit – nelze

Náhrada sacharidů a lipidů bílkovinami je nevhodná a zatěžuje organismus

Proteiny ve výživě

FUNKCE:

 • Tvorba plazmatických proteinů

 • Tvorba proteinů se specifickou funkcí v těle

 • Tvorba dalších N látek se specifickou funkcí v těle (hem – hemoglobin, puriny – NK, kreatin – energetický substrát pracujícího svalu)

 • Zdroj E

 • Stavební (kolagen, elastin, keratin)

 • Transportní a skladovací (hemoglobin, transferin)

 • Zajišťují pohyb (aktin, myosin)

 • Katalytické, řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory,..)

 • Ochranné a obranné (imunoglobuliny, fibrin, fibrinogen)

Z VÝŽIVOVÉHO HLEDISKA SE DĚLÍ:

 • Plnohodnotné – obsahují všechny esenciální AK v množství potřebném pro výživu člověka, např. vaječná a mléčná bílkovina

 • Skoro plnohodnotné – některé esenciální AK jsou mírně nedostatkové, např. svalové bílkoviny

 • Neplnohodnotné – některé esenciální AK jsou nedostatkové, např. veškeré rostlinné bílkoviny, vazivové bílkoviny aj.

Z HLEDISKA BIOLOGICKÝCH FUNKCÍ

 • Strukturní – buňky tkání

 • Plasmatické – převážně ve formě fosfoproteinů

 • Katalytické

Limitující AK – relativně (pro potřeby člověka) nejmenší obsah v bílkovině – nejnižší AAS (aminoacicskore - kvalitu bílkovin zjišťujeme porovnáním jednotlivých AK s AK stejnou ve vaječném bílku – nejnižší poměr)

 • Určuje rozsah (limituje) proteosyntézy v játrech

 • Lysin, metionin

Rostlinné bílkoviny

 • Neplnohodnotné bílkoviny buď nemají všechny esenciální AK nebo je obsahují v nesprávném poměru

 • AK, které je v bílkovině nejméně, se nazývá limitující AK

 • U luštěnin je limitující AK metionin, u pšenice lyzin, u kukuřice tryptofan, u sóje metionin a cystein

 • Z obilovin má nejvyšší hodnotu žito, nejnižší pšenice

 • Brambory obsahují pouze 2 % bílkoviny (protuberin), která je však kvalitní s vysokým obsahem

Potřeba proteinů

 • Minimální denní potřeba dospělého člověka je 0,5-0,6 g plnohodnotného proteinu na 1 kg tělesné hmotnosti, pod tuto hodnotu by už mohly nastat zdravotní potíže

 • Optimální potřeba je 0,9-1 kg

 • Malé děti potřebují proteiny pro růst – doporučované množství 2 g/ 1 kg tělesné hmotnosti

 • Stejně se zvyšuje potřeba proteinů v druhé růstové fázi, v pubertě

 • U kojících žen se doporučuje 1,5- 2 g na 1 kg

 • Zvláštní nároky mají sportovci – bez speciálních přípravků (anabolika) může dospělý sportovec využít max. 1,3 na 1 kg

Témata, do kterých materiál patří