Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.-Výživa člověka a zdraví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výživa člověka a zdraví Změna při přechodu z paleolitu do neolitu v souvislosti se zemědělstvím – tisíce let na přizpůsobení se Změny ne vždy pozitivní -- > civilizační choroby – většinou souvisí s výživou Př. obezita – souvisí s diabetem, kardio, … Zdraví Dříve: „stav člověka, který netrpěl žádnou nemocí“ Šířeji: „Stav člověka, který mu dovoluje plnou tělesnou a psychickou výkonnost a vede ho k pocitu blaha a spokojenosti“ K tomu je potřeba nejen lékařskou péči, ale také prevenci Mezi významné faktory patříVÝŽIVA Zdraví dle WHO: „Stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“ WHO – 7. 4. 1947 (my 1992) Vymezuje zdraví jako ideální stav, neumožňuje však objektivní měření zdraví -- > idealistické a nereálné Doplnění: Snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a nárůst pociťované úrovně zdraví Co ovlivňuje zdraví: Životní způsob – 50% - kouření, alkohol Genetický základ – 20% - předpoklady k dědičným chorobám Zdravotnické služby – 10% - trvalé zlepšení – závisí na ekonomice státu Životní prostředí – 20% - smog, oteplování planety,.. údajně se zlepšuje Terminologie POTRAVA – vše, co může být potřeba k výživě člověka Pokud je použita k výživě člověka označuje se jakoPOŽIVATINA -- > potraviny, nápoje, pochutiny a lahůdky Pokud slouží k výživě zvířat –KRMIVO Poživatiny můžeme dělit: Potraviny – dodávají E a živiny Nejvýznamnější složkou lidské stravy Lahůdky – přechodná skupina mezi poživatinami a Vysoká senzorická hodnota, změní obsah E a výživové hodnoty Pochutiny – poživatiny s malou výživovou hodnotou, mající požadovanou senzorickou hodnotu NÁPOJE – alkoholické X nealkoholické Z hlediska racionální výživy význam nealkoholické nápoje (pitná, minerální – min. 1 g miner./litr), sodovka, limonády, mošty, čaj, káva, kakao) Polévka a mléko není nápoj POKRM – směs potravin určených ke konzumu Př. jablko je poživatina i pokrm JÍDLO – soustava pokrmů tvořící jednotlivé chody STRAVA – vše, co člověk sní za určitý časový interval V mezinárodní terminologii = dieta VÝŽIVOVÝ STAV – jak působí výživa na zdravotní stav jedince – za určitou dobu – jednorázové zjištění VÝŽIVOVÁ SITUACE – týká se zkoumání vlivu výživy na zdraví určité skupiny lidí za určitou dobu – statistické metody VÝŽIVOVÉ STUDIE – experimentální charakter nebo může jít o epidemiologické studie Pravidelně se hodnotí výživový stav i výživové situace K základním fyziologickým potřebám ve výživě člověka patřívzdušný kyslík, voda a živiny Potrava má vztah k: Zdraví, odolnosti, imunitě, biologické aktivitě, výkonnosti, obnově pracovní síly, k prodloužené délky života, pocitu subjektivní spokojenosti Lidská výživa = zajištění živin potřebných pro: Životní aktivity Zdraví Růst Rozmnožování Pro zjišťování výživy sledujeme aspekty: Fyziologické – materiální potřeby lidského organismu – neliší se od ostatních tvorů Psychosociální a filozofické – vlastní jen pro člověka – konzum potravy Při uspokojování potřeb jde oDODÁVÁNÍ ENERGIE – pro zajištění průběhu všech metabolických přeměn organismu a pro zásobování organismu teplem DODÁVÁNÍ MATERIÁLU – pro obnovu organismu (svaly, kosti,..) Výstavbu těla Tvorbu nových organismů – rozmnožování Ochranu organismu před nepříznivým prostředím VÝŽIVA JE Z BIOLOGICKÉHO HLEDISKA: Příjem a využití látek z okolního prostředí Organismus je potřebuje na růst a obnovu opotřebovaných tkání Udržení všech základních funkcí, tělesné teploty a svalové práce Za 70 let 1 člověk – 18-19 tun sušiny + 55-58 tun vody Až 50 % všech úmrtí lze v současné době vztahovat k některým nežádoucím zvyklostem (množství a složení potravy, kouření, požívání alkoholu, působení stresu atd.) 2 světové organizace: FAO – při OSN – světová organizace pro výživu a zemědělství; v Římě WHO – Světová zdravotnická organizace Potřeby během života se mění – jiné potřeby těhotná žena, jiné rostoucí a vyvíjející se dětský organismus V dospívání a v dospělosti jsou výraznější mezipohlavní rozdíly, mění se potřeby výživy v závislosti na fyzické zátěži Rozd

Témata, do kterých materiál patří