Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.-Výživa člověka a zdraví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

k nebezpečí nevyrovnané stravy s nedostatkem některých živin. Dalším rysem je rozšířenírychlých občerstvení (fast foods) - výrobky jsou velmi výrazné, ale nemusí být vždy plnohodnotné Další typická tendence moderní doby je stále vzrůstající podíl pokrmů používaných mimo hlavní jídla – během zaměstnání, při nákupu, u televize. Jde o lákavé, výrazně chutné výrobky. Někteří spotřebitelé podléhají různým alternativním dietám, které nemusí být vždy podloženy vědeckými poznatky. Objevují se biopotraviny, light potraviny, potraviny s koncentrovaným obsahem vybraných živin. Výživová situace v zahraničí na přelomu tisíciletí Dána jejich průmyslovou a kulturní vyspělostí. Země dělíme do tří skupin: Rozvojové země, zde je velký rozdíl mezi bohatými a chudými a rovněž jsou i velké rozdíly i mezi jednotlivými zeměmi. Největším nepřítelem správné výživy u chudších vrstev není ani tak chudoba, jako nedostatek vzdělání a nedostatek hygieny, takže potravinová pomoc často nemá takový dopad, jak by se dalo očekávat. Středně rozvinuté země - bývalé socialistické státy a také naší republiku vysoké náklady na stravování, takže je obtížné zajistit dostatek potravin živočišného původu, ale i ovoce a zeleniny pro méně majetné vrstvy obyvatelstva. Strava proto obsahuje nadbytek energie, tuku, cholesterolu a cukru. Vyznačuje se nedostatkem vitamínů, mikroprvků, vápníku a někde i vlákniny. Rozvinuté země,zde se značně liší výživa části vzdělaných vrstev a většiny méně vzdělaných a tím i chudších obyvatel země. Ve vzdělaných kruzích nabývá na významu racionální výživa v souladu s vědeckými poznatky. V méně vzdělaných vrstvách se věnuje správné výživě daleko méně pozornosti a strava se blíží naší, až na větší konsum ovoce a zeleniny. Výživu našeho obyvatelstva i přes změny v posledních letech můžeme charakterizovat takto: 1. Nadměrný obsah energie ve stravě 2. Nadměrný konsum tuků, 3. Nadměrný konsum cholesterolu, především z vajec, ale i sádla, másla, mléčných výrobků a masa 4. Nadměrný konsum cukru a to i ve formě pečiva a čokolády 5. Nadměrný konsum alkoholu, udržuje se vysoká spotřeba piva, ale stoupá i spotřeba vína a lihovin 6. Nadměrný konsum soli 7. Nedostatečný příjem vitamínu C, který je dán nízkou spotřebou ovoce a zeleniny 8. Nedostatečný příjem železa u žen 9. Nedostatečný obsah selenu, fluoru a jodu v potravě, který je dán vnitrozemskou polohou státu a složením půd 10. Nedostatečný obsah vlákniny, který je dán nízkou spotřebou ovoce, zeleniny, luštěnin a cereálií 11. Snižuje se spotřeba mléka a mléčných výrobků 12. Příliš pomalu stoupá spotřeba ryb 13. Lidé stále jedí maso s viditelným tukem 14. Spotřeba výrobků z mouky je vyšší, než by měla být 15. Velmi častá je konzumace smažených jídel – roste příjem tuků 16. Konzumují se nízkotučné výrobky, nikoli nízkotučná strava 17. Mnoho lidí dodržuje špatné redukční diety Náboženství a jídlo Křesťanství Stravovací praktiky - kořeny v pravidlech židovských Dodržována pouze malá část původních pravidel a přikázání – 1966 zákaz masa v pátek konec Východní křesťané – přísnější pravidla, půsty – 40 dnů před Velikonocemi a adventem Židovství Přípustná konzumace přežvýkavců a sudokopytníků, vylučují vepřové maso, zajíce, velblouda, někdy povolena jen přední část – zákaz sedací nerv Rituální porážka – vykrvení, košer Zakazuje kombinaci masa a mléčných produktů Půst - chlapci od třinácti let a jednoho dne a dívky od dvanácti let a jednoho dne. Nejznámějším svátečním dnem je tzv.Šabat – pátek "Pascha" -- židovské Velikonoce Islám Maso "Halal„ - ne vepřové, osel, krev, zdechliny, masožravci, ptáci Půsty kdykoliv Ramadán -nejstriktněji dodržovaný islámský svátek, devátý lunární měsíc, 12 let pro děvčata a 15 let pro chlapce, ramz - od slova hořet – spálí hříchy Hinduismus Vegetariánství a zákaz požívání hovězího masa Půst po dobu dvou až tří dní v týdnu přijetí jídla od příslušníka nižší kasty "znečistí" duchovní neposkvrněnost zástupce kasty vyšší. Buddhismus přísný zákaz usmrcení jakéhokoli živého tvora Maso jako takové může být pojídáno, pokud nebylo získáno za účelem potravy Trávicí soustava člověka Tvoří ji jednotlivé orgány – dochází zde k: Příjmu Trávení potravy Vstřebávání živin K trávicímu

Témata, do kterých materiál patří