Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.-Výživa člověka a zdraví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

oje kapitalismu Výživa se zlepšila v 18. století – přispěl k tomu pokrok v agrotechnice – nové plodiny –brambory -- > konec hladomoru Postupně i na venkově se zvyšovala životní úroveň Rostla spotřeba cukru a rozšiřují setzv. koloniální rostliny, šíří se káva, cikorka, kakao, čokoláda, ale i lihoviny a kouření; čaj přichází později Se zrušením nevolnictví přichází do měst za prací chudina,vzniká městský proletariát – tito jsou na tom se stravováním velmi bídně, horší než obyvatelé vesnic Bohatí žijí v přebytku a zavádí se až přehnané stolování s dobrou hygienou Bohatší měšťanská kuchyně, která se vyvinula v 18. a v první polovině 19. století dala vzniknout tzv. české národní kuchyni. MATHUSOVA TEORIE Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) osvícenecký filosof vyslovil první teorii týkající se výživy lidstva– počet obyvatelstva v Anglii roste rychleji než zdroje potravin Navrhl, aby se obdělávala nevyužívaná půda, možnosti vystěhovávání a snížení porodnosti Jeho teorie byla zneužita (sociální malthuziánství) ve spojení s teorií čistoty rasy Česká národní kuchyně Česká kuchyně je vyhlášená svojí chutností. Velmi často se setkáváme se staršími českými recepty i v moderní kuchyni. Nutno však připomenout, že se nejedná o českou lidovou stravu, ale o kuchyni bohatších městských vrstev. Česká lidová strava (1750 – 1850) představovala stravu drobnějších zemědělců. Bylo by mylné se domnívat, že to byla chutná a zdravá strava, byla to strava jednostranná, nepříliš chutná a často i hygienicky závadná. Česká národní kuchyně se dnes odvozuje od kuchařské knihy M.D.Rettigové. Jde o stravu energeticky velmi bohatou. Polévky jako 1. chod jsou – zahuštěné moukou, mlékem i smetanou. Maso je doplňováno omáčkami a většinou s knedlíkem. Typické jsou sladké pokrmy. Z hlediska správné výživy ji nelze doporučovat Výživa člověka v první polovině 20. století Na počátku 20. století se ve městech pokračovalo v tradicích české měšťanskékuchyně, která se pozvolna stávala dostupnou i pro méně zámožné vrstvy a šířila se i na venkov. V chudých vrstvách na vesnici i ve městech se tradice české lidové stravy mísila s vlivy městské stravy. K výraznému zhoršení výživové situace obyvatelstva dochází běhemI. světové války, kdy se projevilnedostatek potravin, špatná organizace zásobování a distribuce potravin. Především ve městech obyvatelstvo hladovělo. V letech 1918 – 1939 se stravovací návyky obyvatelstva vrací do předválečných kolejí, ale začíná se uplatňovat vlivzahraničních kuchyní. V letechII. světové války byla skladba potravinového trhu značně omezená, ale vzhledem k relativně dobře fungujícímu přídělovému systémunenastal mezi obyvatelstvem hlad. Každý občan měl zajištěno množství potravin nezbytné k životu a práci.Přídělový systém byl odbourán až několik let po válce. Během II. světové války se setřely výrazné rozdíly mezi stravou bohatších a chudších vrstev. Téměř vymizel rozdíl mezi výživou městského a venkovského obyvatelstva. Z české lidové stravy zůstaly jen malé zbytky.Ustálila se strava založená na směsi tradic české národní kuchyně se zahraničními vlivy. Výživová situace obyvatelstva v letech 1949 – 1989 Zlepšilo se zásobování obyvatelstva potravinami díky pokroku v agrotechnice a chovu zvířat Komunistický režim dával přednost kvantitě před kvalitou Kladl se důraz na soběstačnost v produkci potravin. Dovoz se omezil nasubtropické a tropické plodiny, které se dovážely jen v omezeném množství. Výrazně se zvýšila produkce obilovin, především pšenice. Rychle stoupala spotřebacukru a živočišných tuků, mírně rostla spotřeba i rostlinných tuků. Ve výrobě masa se především zvýšila produkce masa vepřového. Rostla spotřebasladkostí a jiných lahůdek a značně také vzrostl konsumalkoholu, hlavně piva Vysoce vzrostla spotřebavajec. Spotřeba mléka a mléčných výrobků rostla podstatně pomaleji a brzy začala stagnovat. Na počátku sedmdesátých let vzrostla spotřeba mouky, tuku, cukru, másla a mléka Na konci tohoto čtyřicetiletého období byl ve stravě obyvatelvelký přebytek energie a vysoký příjem všech na energii bohatých potravin:tuku, cukru, alkoholu. Na druhé straně byla strava chudá navitamín C, vitamín A, vápník, železo (u žen), vlákninu a vodu (hlavně u žen a dětí). Jídelníček se stal dosti jednotvárným a strava málo pestrou. Změny po roce 1990 Liberalizace obchodu dovolila nárůst dovozu, jak v množství, tak i v sortimentu. Zvýšila se kvalita, zvláště senzorická jakost a balení. Zvýšily se ceny živočišných produktů ve srovnání s produkty rostlinnými, tím došlo ke snížení spotřeby masa a zvýšila se spotřeba drůbežího masa. Zvýšila se spotřeba sýrů. Roste spotřeba smažených výrobků (cracery, chipsy). Pomalu se zvyšuje spotřeba zeleniny a ovoce. Přetrvávají zvyklosti z doby minulé, spotřebitel upřednostňuje levné proti kvalitnímu. Éra hypermarketů poslední etapa ve stravování člověka - levnější ceny a široký sortiment -- > spotřebitel je využívá nejen k nákupu potravin, ale i k nákupu pokrmů -- > přispívá to k zjednotvárnění stravy a

Témata, do kterých materiál patří