Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázky ze zoohygieny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (233 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Okruhy otázek ke zkoušce ze zoohygieny

Obecná část:

Příčiny vzniku nemoci, vznik, vývoj a zánik nemoci, stádia nemoci, východiska nemoci

Příčiny vzniku nemoci

– je to vliv faktoru (vnějšího nebo vnitřního), který určuje specifitu onemocnění, který vtiskuje nemoci její kvalitativní znaky a bez kterého nemůže dané onemocnění vzniknout. Vliv na organismus může být různý. Míru účinku určují vlivy prostředí. Nepříznivé podmínky snižují odolnost zvířat a tím zvyšují působení patogenních příčin. Nutností prevence je důkladná znalost příčin, které nemoci vyvolávají.

VNĚJŠÍ PŘÍČINY CHOROB

Mechanické příčiny – působení síly na tkáně vyvolávající uzavřená nebo otevřená poranění

Fyzikální příčiny – působení vysoké nízké teploty, el. Proudu, záření a změny atmosférického tlaku

(přehřátí organismu – hypertermii, podchlazení organismu – hypotermie )

Chemické faktory – anorganické jedy, chemické sloučeniny, organické jedy

Biologické příčiny – patogenní mikroby, filtrabilní viry, parazitární původci a plísně

Parazitární onemocnění – krevní paraziti, zevní parazité

Plísně

VNITŘNÍ PŘÍČINY CHOROB

má na ně vliv konstituce organismu

konstituce vyjadřuje zdravotní stav, sílu a odolnost živého organismu

různé konstituce vyjadřují různou odolnost

přetváření konstitučních typů je prvořadým úkolem zootechniky

k onemocnění dochází, nestačí-li organismus obrannými mechanismy kompenzovat nepříznivé působení škodlivých příčin

Vznik, vývoj a zánik nemoci

Patogenní podnět musí dosáhnout určité intenzity, souvisí s působením více příčin (polyfaktoriální onemocnění) -> působení složek prostředí a uplatněním infekčních agens.

Varianta I : Nemoc vziká a vrcholí , když se trvale snižuje obranyschopnost organismu, při současně sílícím vyvolávání příčin.

Varianta II : obranné kompenzační mechanismy jsou oslabené a méně účinné

Varianta III : vznik a průběh nemoci vyúsťující v exitus se rozvíjí na základě trvale nízké a neměnící se obranné odezvy organismu při stupňovitě narůstajícím působení škodlivých faktorů

Vznik nemoci je označována jako patogeneze

Stadia nemoci

4 stadia.

1. Latentní stadium – od počátku zasáhnutí do objevení příznaků

2. Prodromální stadium – od prvních příznaků až po stadium rozvinutí typických projevů

3. Manifestní stadium – stadium rozvinutých příznaků charakteristických pro určitou chorobu

4. Stadium rekonvalescence – překonání vrcholu onemocnění

Onemocnění rozlišujeme na

  • perakutní – několik minut až hodin (srdeční, mozková infekce)

  • akutní – několik hodin až 2-3 týdny

  • subakutní – 3-6 týdnů

  • chronická (vleklá) – déle než 6 týdnů,

Východiska nemoci

- úplné ukončení nemoci

Úplné uzdravení – návrat do funkce i formy

Témata, do kterých materiál patří