Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo I (MP106Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP106Z - Římské právo I, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Latinské věty Neznámý 05.07.2020 18:55 3
Latinské věty_vysvětlení (z+zk) Vypracované úkoly 22.12.2020 17:41 16
Přednášky ŘP Neznámý 05.07.2020 18:55 0
Priklady Riman- Veselá_1 Neznámý 05.07.2020 18:55 0
Priklady Riman- Veselá_2 Neznámý 05.07.2020 18:55 0
Recepce římského práva Neznámý 05.07.2020 18:55 0
říman - zápočet výpisky Neznámý 05.07.2020 18:55 1
římské právo otázky ke zkoušce Neznámý 05.07.2020 18:55 9
Shrnutí římské právo Neznámý 05.07.2020 18:55 2
věcná práva - říman Neznámý 05.07.2020 18:55 0
Výcuc z výcucu římského práva Neznámý 05.07.2020 18:55 3
Zápočet výpisky Neznámý 05.07.2020 18:55 5
Zkouška - ústní otázky 2012 Neznámý 05.07.2020 18:55 2

Další informace

Cíl

Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení. Předmět římské právo seznamuje studenty s vývojem a charakterem římského práva soukromého v antickém Římě. Výklad je veden jednak po časové linii, jednak po institutech, čímž je ukázána provázanost systému soukromého práva a vztahy jednotlivých institutů a zároveň vývoj jednotlivých institutů. Součástí výkladu je i otázka recepce a vlivu římského práva na právo středověké, novověké a současné.Course objectives:seznámit studenty se systémem římského práva;rozeznání vlivu římského práva na právo pozdější včetně práva současného;analýza a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje;pochopení provázanosti těchto institutů

Osnova

Vývoj státuPrameny právaRecepce ŘP ve středověkuStatuty osobPrávo rodinnéVývoj římského procesuPrávní úkonyVěciDržbaVlastnictvíVěcná práva k věci cizí

Literatura

KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. infoBLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X. infoGAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 274 s. infoBLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993. 220 s. ISBN 80-85719-01-0. infoSKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. infoURFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. info

Garant

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Vyučující

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.JUDr. Renata Veselá, Ph.D.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.Lucie Mrázková