Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Úvod do mezinárodního a evropského práva (MP215Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP215Zk - Úvod do mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
EU výpisky update 2015 Neznámý 05.07.2020 22:16 1
EVROPSKÁ UNIE 2017 Neznámý 05.07.2020 22:16 0
Mezinárodní právo - výpisky ze skript Neznámý 05.07.2020 22:16 1
Pravomoci Evropské unie Neznámý 05.07.2020 22:17 0
Stará zadání ÚEMP Neznámý 05.07.2020 22:16 0
ÚMEP - výpisky Neznámý 05.07.2020 22:16 1
Úmep 3 Neznámý 05.07.2020 22:16 0
Umep _ smlouvy Neznámý 05.07.2020 22:16 0
Úvod - výpisky Neznámý 05.07.2020 22:16 1
Uvod do mezinárodního a evropského práva - Týč _282_29 - verze 2010 Neznámý 05.07.2020 22:16 1

Další informace

Cíl

Předmět seznamuje se základními pojmy mezinárodního a evropského práva, s nimiž se studenti budou setkávat ve výuce jiných předmětů. Hlavním cílem kurzu je dovést studenty hned v I. ročníku k poznání, že fenomén práva se nevyčerpává jen právem vnitrostátním, ale že právo platné v ČR má také mezinárodní a evropský rozměr. Absolventi tohoto kurzu by měli zvládnout specifika mezinárodního práva a jeho hlavní pramen - mezinárodní smlouvu. Dále by měli být podrobně seznámeni s nadstátním charakterem EU, její institucionální výstavbou a se základními prameny práva EU, aplikovanými českými soudy.

Osnova

1. Právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské2. Pojetí mezinárodního práva veřejného a soukromého3. Mezinárodní smlouvy jako pramen práva4. Mezinárodní smlouvy v ústavním právu ČR5. Nadstátnost evropského unijního práva6. Institucionální struktura EU7. Prameny práva EU8. Vynucování práva EU

Literatura

Úvod do mezinárodního a evropského práva. Edited by Vladimír Týč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 100 s. ISBN 978-80-210-4253-7. info

Garant

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Vyučující

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.Mgr. et Mgr. Linda JankůJUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.JUDr. David Sehnálek, Ph.D.Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.