Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. MO Chemie - Stavba atomu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (372.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Stavba atomu – složení atomového jádra a struktura elektronového obalu

Historie

 1. Hypotézy pocházejí z antického Řecka.

DÉMOKRITOS – 5. st. př. n. l. - ATOMISMUS, podle kterého nelze hmotu dělit do nekonečna. Podle této teorie je veškerá hmota složena z různě uspořádaných atomů různého druhu, které jsou nedělitelné, přičemž je nelze vytvářet ani ničit.

19. století John Dalton – ATOMOVÁ TEORIE - každý chemický prvek se skládá ze stejných atomů zvláštního typu, které nelze měnit ani ničit, ale lze je skládat do složitějších struktur (sloučenin).

1834 - Faraday – zavedl pojmy ion, kation a anion.

1897 - J. J. Thomson – objev elektronu (prokázal, že katodové záření je proud elektricky nabitých částic.)

1932 – J. Chadwick – objev neutronu

Modely atomu

 1. THOMSONŮV MODEL (Pudinkový) - 1897

 • Joseph John Thomson – objevil elektron, na základě tohoto objevu vytvořil Thomsonův model.

Atom je tvořen rovnoměrně rozloženou kladně nabitou hmotou, ve které jsou (jako rozinky v pudinku) rozptýleny záporně nabité elektrony.

 1. RUTHERFORDŮV MODEL (Planetární) - 1911

Atom se skládá z kladně nabitého hutného jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony obdobně, jako planety obíhají Slunce (proto se tento model nazývá též planetární model atomu).
 • Ernest Rutherford - dokázal, že většina hmoty s kladným nábojem je umístěna ve velmi malém prostoru ve středu atomu, na základě tohoto objevu vytvořil Rutherfordův model.

 • Planetární model však trpěl mnoha zásadními nedostatky: elektron obíhající po kruhové či eliptické dráze muselo vysílat elektromagnetické záření, čímž by ztrácelo energii a ve velmi krátkém čase by se všechny elektrony spirálovitě zřítily do atomových jader.

 1. BOHRŮV MODEL (Kvantový) – 1913

 • Niels Bohr - Podle kvantové teorie vytvořil Bohrův model.

Elektrony se pohybují po určitých drahách (orbitalech), elektrony vyzařují nebo přijímají energii při přechodu do jiných energetických hladin – excitace – např. fotosyntéza – fotosystémy )

ATOM

 • Základní chemická částice hmoty

 • Dnešní definice atomu: Atom se skládá z kladně nabitého jádra (99,9% hmotnosti atomu), které obsahuje protony a neutrony. Jádro atomu zahrnuje téměř veškerou jeho hmotnost, ale jen malou část objemu. Obal atomu vytvářejí elektrony.

 • obal je záporně nabitý (výskyt elektronů) a jádro je kladně nabito (protony) ALE ATOM JE BEZ NÁBOJE – protože protony = elektrony

 • Na atom působí 4 základní síly, které ho drží „pohromadě“: 1. Gravitační síla, 2. elektromagnetická síla, 3. Silná jaderná síla, 4. Slabá jaderná síla

Jádro atomu

Skládá se z:

 1. Proton

  1. Kladně nabitá subatomární částice (značíme protonovým číslem Z)

 2. Neutron

  1. Neutrálně nabitá subatomární částice (značíme neutronovým číslem N)

Ze složení jádra atomu vyplývá:

Témata, do kterých materiál patří