Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3verze_Dějepis

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-daně platili jen měšťané, venkované x šlechta a duchovenstvo neplatí – problémy, nespokojenost

-zvyšování daní – zadluženost Francie

7.

Anglická revoluce

Anglický parlament – vznik 14. stol., v 17. stol. – pravomoc schvalování daní

-členové – bohatí obchodníci, vlastníci manufaktur, venkovská šlechta,

urození vlastníci bohatých panství

1603 – nástup Stuartovců – Jakub I. – posílil moc, neshody s parlamentem

1625 – Karel I. -rozpustil parlament, vládl sám, problém s vybíráním daní

-po 12 letech ustoupil a 1640 svolal parlament

Přesto – občanská válka v Anglii (1642-1649)

-proti králi vojsko parlamentu – v čele Oliver Cromwell – poslanec, voják

-v bojích zajat Karel I. – souzen, popraven – zrušena monarchie, vyhlášení republiky

-vládu převzal parlament

-skutečnou moc – Cromwell a jeho armáda

Vláda Cromwella vyústila v diktaturu:

-obchodníky si získal Zákonem o plavbě = dovoz zboží do Anglie jen na anglických lodích

nebo lodích těch zemí, kde bylo vyrobeno

-příznivcům rozděloval půdu

-jeho popularita začala klesat

-rozehnal parlament, vládl jako „Lord protektor“

Po Cromwellově smrti – bezvládí, chaos, obnovena monarchie – král Karel II.

-jeho bratr Jakub II. se pokusil o absolutismus – vyvolalo nekrvavou Slavnou revoluci

-moc krále podřízena parlamentu – konstituční monarchie

8.

Rusko v 17. Století

-zaostalost, nevolnictví

Car Petr I. Veliký (1682-1725)

-zakládal školy

-v mládí – cesta do západní Evropy (Niz., Anglie)

- změny v Rusku – reformy: -zval zahraniční odborníky

-zakládání manufaktur (slévárny, tkalcovny, loděnice)

-zřídil stálou armádu

-zvyšoval daně a povinnosti poddaných

-nařízení nosit evropské oblečení, stříhání plnovousů

-upevňoval SAMODĚRŽAVÍ = neomezená moc ruských carů

-krutě likvidoval politické protivníky

-nechal umučit svého syna obviněného ze vzpoury

-1703 – založil nové hlavní město – PETROHRAD

Osmanská říše

-od středověku nebezpečím pro Evropu

-výboje Turků – pronikli až na východní Moravu

-1683 – neúspěšně obléhali Vídeň, přišli porážky, ústup

-Turci – neúspěchy, zaostalost proti západním armádám

-zaostalost – obavy ze změn, v rozporu s jejich tradicemi.

9.

OSVÍCENSTVÍ

=myšlenkové hnutí, 18. století – Francie, šíření po Evropě

-klade důraz na svobodu, myšlení, rozum, poznání

-lidé ztráceli nekritickou víru v náboženské představy

Vzdělanci = osvícenci – kladou si řadu otázek – nové myšlenky o uspořádání společnosti

-zdůrazňovali rovnost mezi lidmi

-názor, že lidé si volili své vládce dobrovolně – společenská smlouva:

-panovník má díky smlouvě moc nad ostatními

-vládci mají vládnout pro blaho lidu

-lid má pracovat a poslouchat moudrého vládce

-kritika poměrů, nespokojenost

VOLTAIRE –francouzský filozof, spisovatel –kritika politického útlaku, nesvobody, poměrů v církvi

Témata, do kterých materiál patří