Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3verze_Dějepis

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sedmiletá válka (1756-1763) – HM, FR, RUS X Prusko, 1757 pruské vojsko poraženo u Kolína

-osvícenský absolutismus

-říše: země rakouské, české, uherské, italské, jižní Nizozemí

Reformy: -správní – centrální úřady ve Vídni

-soupis poddanské a panské půdy – výše daní

-první sčítání lidu

-evidence domů (čísla popisná)

-zavedení příjmení

-Tereziánský zákoník

-zákaz mučení při výslechu, změny v soudnictví

-podpora manufaktur

-nová platidla (tolary, bankocetle), jednotné míry a váhy

Povstání na venkově, tíživá situace rolníků: 1775 poraženo povstání rolníků u Chlumce nad Cidlinou

-robotní patent 1775 –ulehčil robotní povinnosti poddaných, ochrana majetku

-1774 zavedena povinná školní docházka

-vytvořena síť veřejných škol (6-12 let)

-školy: -triviální, hlavní, normální

Manžel: František Lotrinský, 16 dětí, nejstarší syn Josef II.

13.

Císař Josef II. (1780 – 1790)

Od 1765 císařem Svaté říše římské

1781 -zrušení nevolnictví –poddaní se mohli stěhovat, uzavírat sňatky, studovat bez souhlasu

vrchnosti

-toleranční patent –vedle římskokatolické víry trpěno i luterství, kalvinismus, pravoslaví

-zrušení některých klášterů –uzavřeny ty, které nevykonávaly žádnou veřejně prospěšnou

činnost – přeměnil na kasárna, nemocnice, chudobince

Další reformy: -správní, reorganizace škol

-zrušil trest smrti

-přeměnění polí, reforma daní a robot

-podpora manufaktur

14.

Vznik USA

Celkem 13 anglických osad

Sever – farmářský charakter

Jih –plantážní hospodářství, práce černých otroků (bavlník, tabák, rýže)

Zisk půdy – boje s Indiány

Američtí osadníci-hledání lepšího života –lepší životní podmínky

-možnost získat vlastní půdu

-zbavili se náboženského útlaku, poddanských povinností

Britové – omezování svobodného života v amerických osadách

-zavedli nové daně (na válečné výdaje)

-cla, poplatky, zásahy do obchodu – nespokojenost osadníků

Nesouhlas osadníků s britskou vládou – odmítání anglického zboží

1773 –„bostonské pití čaje“ – osadníci převlečení za Indiány vyházeli v přístavu Boston náklad čaje do moře

1774 – kongres ve Philadelphii – přijata myšlenka úplného rozchodu s mateřskou zemí

-vytvořeno vojsko z osadnických dobrovolníků – v čele Washington

1775 – válka za nezávislost na Anglii (1775 – 1783)

4. července 1776 – vyhlášení nezávislosti amerických osad (Thomas Jefferson)

-vznik USA

Britové dobře vyzbrojeni, organizovaná armáda – porážky osadníků, těžké ztráty x houževnatost osadníků, dobrá znalost terénu.

1781 – porážka britské armády

1783 – VB uznala nezávislost USA

USA – republikou, spolkem států = unií

-1787 – přijata demokratická ústava

-zákonodárná moc – Kongres

-silná ústřední vláda, svoboda, demokracie, svoboda názoru

Témata, do kterých materiál patří