Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3verze_Dějepis

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-1789 – první prezident USA – George Washington

15.

Velká francouzská revoluce (1789 – 1794)

Francouzské království – 18. stol. – nejmocnější stát v Evropě

Absolutistická vláda Ludvíka XVI. – zadluženost, přepychový život dvora

Poměry v zemi – nespokojenost

Privilegované stavy: 1. šlechta 2. duchovenstvo neplatí daně

Neprivilegovaný stav: 3. podnikatelé, řemeslníci, poddaní, inteligence platí daně

Požadavky 3. stavu: 1. odstranění daňových privilégií

2. svoboda podnikání, občanské svobody

3. omezení královského absolutismu

4. podíl 3. stavu na moci ve státě

1789 – svolání stavů – daně, 3. stav trvá na svých požadavcích a prohlásil se za Národní shromáždění = mluvčí většiny národa

Král sbírá vojsko, chce rozehnat NS

Pařížané stojí za NS, 14. července 1789 – dobytí Bastily, ozbrojili se, začátek revoluce

národní gardy v Paříži

revoluce se šíří živelně z Paříže na venkov, proti vrchnosti, strach zachvátil šlechtu, venkované útočí na sídla šlechty, zapalují je, ničí dokumenty o svých poddanských povinnostech.

srpen 1789 –NS zrušilo poddanství a šlechtická privilégia

srpen 1789Deklarace práv člověka a občana = principy ústavy (svoboda, rovnoprávnost, vlastnictví, bezpečnost, právo na odpor proti útlaku)

16.

„Volnost, rovnost, bratrství“

1791ústava – Francie – konstituční monarchií

-rovnost před zákonem

-zrušeny výsady privilegovaných vrstev, zabírání majetku

-církev podřízena státu (omezena moc papeže ve Francii)

-změna státní správy (rozdělení země na kraje – departmenty)

-sjednoceny míry a váhy

-zrovnoprávnění náboženského vyznání

Mimo NS vznikají politické kluby – jakobíni (členové klubu, kteří se scházeli v klášteře sv. Jakuba), radikálové – mluvčím – Maxmilian de Robespierre (robespjér), Marat

Protirevoluční nálady hospodářské potíže, povstání na venkově, odchod šlechty a duchovních do ciziny. Růst cen potravin – napětí mezi lidmi – stávky.

Omezení krále – hledá tajně pomoc v zahraničí, pokus o útěk ze země

1792 - válka s interventy – Rakouskem, Pruskem

srpen 1792 – král zatčen a uvězněn

- v čele země – konvent = shromáždění

září 1792 –zrušeno království, Francie republikou, volit mohou i nemajetní (muži)

Podařilo se zastavit postup Rakouska a Pruska, příchod dobrovolníků na pomoc Paříži.

Marseillaisa = hymnou revoluce

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

Spoj:

1. 1789 a) vyhlášení republiky

2. 1791 b) jakobín

3. 1792 c) vydání ústavy

4. Marat d) král Francie

5. Ludvík XVI. e) dobytí Bastily

6. Deklarace lidských a občanských práv f) listina svobod

17.

Teror ve jménu svobody

1793 – poprava krále

Republika –rostla drahota, bankovky ztrácely hodnotu – lid se bouří, chce zpět své staré jistoty

-cizí vojska válčila na francouzském území

-k moci – Jakobíni -omezili některé svobody

Témata, do kterých materiál patří