Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Aj - Neformální dopis

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Neformální dopis Jehorozsah (počet slov) se liší podle úrovně zkoušky. Na základní úrovni (od roku 2013 jediná možná úroveň) může být jeho rozsah 120-150 slov, nebo 60-70 slov. Části neformálního dopisu: 1. ADRESA PISATELE A ADRESA PŘÍJEMCE Adresa odesílatelepíše se do pravého horního rohu, příklad: Czech Republic b) Adresa příjemce (toho, komu dopis píšeme): - nalevo nad samotným textem dopisu. Příklad vhodného uvedení korespondenční adresy: Czech Republic - U psaní neformálního dopisu u maturitní písemné práce z angličtiny však psaní adres vyžadováno není 2. DATUM - je u maturitní písemné práce zpravidla nepovinné (stejně jako adresa) – čtěte však prosím pozornězadání. Datum se píše pod adresu příjemce anachází se napravo. Příklad správného uvedení data: 10 September, 2012 3. OSLOVENÍ -nachází se nalevo před samotným textem dopisu, mělo by od být od textu zřetelně odděleno, zpravidla vynecháním jednoho řádku (mezi oslovením a textem dopisu). Vhodná oslovení pro neformální dopis jsou například: Dear John, (Milý Johne,) Hi, (Ahoj,) 4. TEXT DOPISU Nejrozsáhlejší částí neformálního dopisu je samozřejměhlavní text dopisu. Před puštěním se do psaní nezapomeňte, že píšete neformální dopis. Měli bychom se tedy držet spíše neformálního stylu. Neformální styl v angličtině znamená zejména používání stažených tvarů. Pište tedy například: It’s namísto It is I’ll namísto I will They’re namísto They are →piště stažené tvary všude tam, kde je to možné. - Body zadání u neformálního dopisu např. kamarádovi mohou znít například takto: – sdělte, proč píšete. (bod zadání č. 1) – popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem. (bod zadání č. 2) – uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč. (bod zadání č. 3) – pozvěte Lucy na návštěvu (bod zadání č. 4) - Každý bod zadání by měl být zmíněn a rozpracován vjednom odstavci Vašeho dopisu. Ukázka vhodně rozpracovaných bodů zadání: I‘m writing to you because I have just moved to a new flat in the city.(SDĚLENÍ, PROČ PÍŠI – bod zadání č. 1) I‘d like to tell you some news about it because it‘s just great in here. Our new flat‘s very large and fully furnished. It’s also equipped with appliances. There are five spacious rooms, a modern kitchen and a balcony with a beautiful view of the city. (POPIS MÍSTA – bod zadání č. 2) The place is much larger than the flat we lived in before. You’d love it.(POROVNÁNÍ S BÝVALÝM BYDLIŠTĚM – bod zadání č. 2) I like my new neighbours.(CO SE MI NA NOVÉM BYDLIŠTI LÍBÍ – bod zadání č. 3) When we arrived, they came right away and introduced themselves.(PROČ SE MI TO LÍBÍ – bod zadání č. 3) There‘s only one thing I don’t like.(CO SE MI NA NOVÉM BYDLIŠTI NELÍBÍ – bod zadání č. 3)It‘s the distance from here to my school because I have to wake up early.(PROČ SE MI TO NELÍBÍ – bod zadání č. 3) I think you must come to my new place and see all of it. Do you have time this Friday after school?(POZVÁNÍ NA NÁVŠTĚVU – bod zadání č. 4) Ze vzorového textu dopisu je patrné, že body zadání jsou zmíněny a také vhodně rozpracovány. V textu je také užíváno stažených tvarů sloves (I’m, I’d, it’s, flat’s, It’s, There’s, don’t, It’s, I’m, I’ll, I’ll). Jednotlivé odstavce jsou od sebe odděleny. Takto napsaný text neformálního dopisu dostane vysoký, ne-linejvyšší maximální počet bodů v hodnocení. 5. ROZLOUČENÍ Píšeme-li neformální dopis, můžeme rozloučení u dopisu napsat například následujícími čtyřmi nejčastějšími způsoby: That’s all for now,Hope to hear from you soon,Best wishes,Love, (S láskou) Možností pro rozloučení u neformálního dopisu je samozřejmě mnoho, uvádíme pouze čtyři nejpoužívanější 6. PODPIS - měl by obsahovatVaše křestní jméno(příjmení není u neformálního dopisu nutné – píšete přeci známé osobě). -od předchozího textu viditelně oddělen, zpravidla vynecháním jednoho prázdného řádku. ZADÁNÍ A VZOR VYPRACOVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO DOPISU KAMARÁDOVI: Představte si následující situaci: Nedávno jste se přestěhoval/a do nového domu/bytu a chcete ho popsat své kamarádce Lucy z USA. Napište jídopis v rozsahu120-150 slov, ve kterém: –sdělte, proč píšete; –popište podrobně své nové bydliště aporovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem; –uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí avysvětlete proč; –pozvěteLucy na návštěvu. Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu. Hi Lucy, I‘m writing to you because I have just moved to a new flat in the city. I‘d like to tell you some news about it because it‘s just great in here. Our new flat‘s very large and fully furnished. It’s also equipped with appliances. There are five spacious rooms, a modern kitchen and a balcony with a beautiful view of the city. The place is much larger than the flat we lived in before. You’d love it. I like my new neighbours. When we arrived, they came right away and introduced themselves. There‘s only one thing I don’t like. It‘s the distance from here to my school because I have to wake up early. I think you must come to my new place and see all of it. Do you have time this Friday? See you, Caroline

Témata, do kterých materiál patří