Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


everydaylife

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,23 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

INTRODUCTION představování Let me introduce …Dovolte mi představit Vám… Let me introduce myself…Dovolte, abych se představil. Can I introduce myself?My name is…Dovolte mi, abych se představil… Let me introduce Mr. …Dovolte, abych Vám představil pana… I would like to introduce Mrs. … to you.Rád bych Vám představil paní… May I introduce my friend to you?Mohu Vám představit svého přítele? Can I introduce you to ….?Mohu Vás představit (komu)…? This is…Tohle je… Nice / glad / pleased to meet you.Těší mne. Nice / pleased to meet you too.Také mne těší. How are you?Jak se máte? (I´m) fine, thank you. And you? How are you?Děkuji, dobře. A vy? Jak se máte vy? Well. / So so.Dobře. / Ujde to. How is your family?Jak se daří Vaší rodině? Oh, I´m sorry.To je mi líto. Give him my regards.Pozdravujte ho, prosím. Thank you, I´ll tell him.Děkuji, vyřídím. My name is…Jmenuji se… What´s your name?Jak se jmenujete? Who is the man, please?Kdo je ten muž, prosím? Introduce me please to this gentleman…Představte mne, prosím tomu muži I would like to meet him.Rád bych se s ním seznámil. We must have seen each other somewhere.Určitě jsme se někde viděli. We know each other by sight.Známe se od vidění. You haven´t met yet?Vy se ještě neznáte? Unfortunately, I can´t remember.Bohužel si nevzpomínám. How long have you been here?Jak dlouho už jste tady? We have been here for a week.Jsme tady už týden. Are you here for the first time?Jste tu poprvé? Do you like it here?Líbí se Vám tady? Where are you from?Odkud jste? Where do you come from?-------„------- I´m from…/ I come from…Jsem z… What is your nationality?Jaké jste národnosti? I´m Czech.Jsem Čech. Where are you staying?Kde jste ubytován? Are you here on business?Jste tady služebně? GREETINGS pozdravy Good morning/afternoon/evening.Dobrý den/odpoledne/večer Hello./Hi.Dobrý den. Ahoj. It´s good to see you again. Je příjemné se s vámi opět vidět. It´s nice to be here again. Je milé být opět zde. How are you? How´s the family?Jak se máte? Jak se má vaše rodina? Very well, thanks. And you? Velmi dobře. A vy? Fine, thanks. Děkuji, dobře. How´s everything?Jak se Vám daří?(celkově) PARTING loučení It was nice meeting you.Bylo příjemné se s vámi setkat. I enjoyed meeting you, too. Také jsem se s vámi rád setkal. It was great seeing you.Bylo skvělé Vás znovu vidět. Have a good trip.Šťastnou cestu. I hope to see you again soon.Doufám, že Vás zase brzo uvidím. See you again soon.Brzo opět nashledanou. Goodbye.Nashledanou. Bye.Nashle. Sbohem. I would like to say good bye now.Rád bych se nyní s Vámi rozloučil. I have to say good bye now.Musím se už rozloučit. I´m afraid, I must be off now.Bohužel už musím jít. It´s time to leave now.Je už načase jít. It´s high time.Už je nejvyšší čas. Thank you for a lovely evening.Děkuji za nádherný večer. I won´t keep you any longer.Nebudu Vás zdržovat. I know you are in a hurry.Vím, že spěcháte. Come and see us soon again.Přijďte zase brzy. You are welcome any time.Jste kdykoli vítán. When shall we see you again?Kdy Vás zase uvidíme? Regards to your wife.Pozdravujte svou ženu. Thank you for your visit.Děkuji za Vaši návštěvu. Thank you for your pleasant company.Děkuji za milou společnost. I´ll see you home.Doprovodím Vás domů. I´ll take you home.Zavezu Vás domů. May I give you a lift?Mohu tě někam svézt? Say hello from me to your family.Pozdravujte doma. I wish you a nice stay in…Přeji Vám pěkný pobyt v… Have a safe journey!Šťastnou cestu. Have a nice trip.----------„--------- Good luck!Hodně štěstí. Thank you for your warm welcome.Děkujeme za pěkné přijetí. Thank you for your hospitality.Děkuji za pohostinnost. Thank you, the same to you.Děkuji, nápodobně. UNDERSTANDING dorozumění Do you speak English?Mluvíte Anglicky? I speak only Czech.Mluvím pouze česky. I can speak English only a little.Mluvím trochu anglicky. I can understand English.Rozumím anglicky. Do you understand me?Rozumíte mi? I don´t understand.Nerozumím. I didn´t understand you quite well.Nerozuměl jsem dobře. I can understand if you speak more slowly.Rozumím, když mluvíte pomaleji. I can understand a little.Trochu rozumím. Will you speak more slowly, please?Mluvte, prosím, pomaleji. Please, don´t speak so fast.Nemluvte, prosím, tak rychle. I didn´t catch it.Neslyšel jsem dobře. Can you repeat it, please?Můžete to zopakovat? Once again, please.(Řekněte to)ještě jednou, prosím. What did you say?Co jste říkal? Pardon?Promiňte? Jak prosím? I misheard your name.Nerozuměl jsem Vaše jméno. I didn´t catch your name.Přeslechl jsme Vaše jméno. What does this word mean?Co znamená to slovo? How do you spell it?Jak se hláskuje? Could you explain it to me, please?Můžete mi to vysvětlit? How do you say it in English?Jak se to řekne anglicky? Is it clear? Is it understandable?Je to jasné? Je to srozumitelné? THANKS poděkování Thanks. Thank you.Děkuji. Not at all.Není zač. You´re welcome.-----„----- That was nothing.To je maličkost. It´s not worth mentioning.To nestojí za řeč. With pleasure.Rádo se stalo. Thak you very much indeed.Srdečný dík. Thank you a lot.Mnohokrát děkuji. Thank you beforehand.Děkuji předem. I´m very grateful to you.Jsem Vám velmi vděčný. You´re very kind.Jste velmi laskav. I´m obliged to you.Jsem Vám zavázán. Many thanks for your invitation.Díky za pozvání. Thank you for everything you´ve done for me.Díky za vše, co jste pro mne udělali. Thank you for your company.Děkuji za společnost. Thank you for your wishes.Děkuji za Vaše přání. You´ve been very helpful.Velmi jste mi pomohl. OFFER OF HELP nabízení pomoci Can I help you?Mohu Vám pomoci? Can I be of any help?Mohu Vám nějak pomoci? Can I give you a hand?Mohu Vám pomoci?(manuálně) Let me do that for you?Dovolte, abych to udělal za vás. Let me do it.Dovol, já to udělám. I can easily do that for you.Mohu to pro vás snadno udělat. Shall I do it right now?Mám to udělat hned? Would you like me to do it?Chtěl byste, abych to udělal? I can see to it. I can arrange for it.Mohu to zařídit. APOLOGIES omluvy Excuse me, please …..

Témata, do kterých materiál patří