Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Stavba a vývoj Země, základy petrologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Geologie = věda o stavbě Země, povrchu Země, vývoji Země, procesech probíhajících na Zemi a přetváření zemského povrchu odvětví geologie příklady: 1, Petrologie - vznik, složení a výskyt hornin 2, Mineralogie - vznik, složení a výskyt nerostů 3, Krystalografie - krystalová struktura nerostů 4, Pedologie - půda 5, Paleontologie - věda o zkamenělinách Nerost = homogenní přírodnina neústrojná; jsou to prvky a chemické sloučeniny (značka nebo vzorec) Hornina = směs nerostů, heterogenní (nestejnorodá); v každém místě má jiné vlastnoti Vesmírná tělesa Planety:a, terestrické - Merkur, Venuše, Země, Mars b, velké - Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Plutoidy:Pluto, Eris další objekty ve vesmíru: planetky, měsíce, komety, vesmírný prach, hvězdy, meteorická tělesa (meteoroid - ve vesmíru, meteor - v atmosféře, meteorit - na Zemi) Země - galaxie Mléčná dráha - planeta terestrická - naší hvězdou je Slunce Vznik země: - před 4,6 mld. let z rotující mlhoviny -> proces shlukování -> ochlazení - kondenzace par -> *hydrosféry -*obaly zemské - atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra, litosféra (zemská kůra + horní část pláště) Zemské těleso: - teoretický tvar: geoid -> realita:rotační elipsoid - poloměr Země: r = 6378km na rovníku; r = 6356km na pólech Geosféry Země: 1, jádro - a, vniřní - železo a nikl; jeví se jako tuhé b, vnější - železo a nikl + Mn, O, S; jeví se jako tekuté - 2900km hluboko 2, plášť - svrchní a spodní - plášť a jádro odděluje Guttenbergova diskontinuita - plášť a kůru odděluje Mohorovičičova diskontinuita 3, zemská kůra - a, pevninská - čedičová vrstva, sedimenty, žulová vrstva b, oceánská - čedičová vrstva, sedimenty - mezi žulovou vrstvou a čedičovou vrstvou je Conradova diskontinuita Petrologie = zkoumá vznik, složení a výskyt hornin Typy hornin: 1, vyvřelé horniny - a, výlevné; b, hlubinné 2, usazené horniny 3, metamorfované horniny Vznik hornin: - chladnutím lávy nebo magmatu magma = tavenina pod povrchem Země láva = tavenina na povrchu Země - tuhnutí -> krystalizace - rychlost tuhnutí ovlivňuje: a, rychlost krystalizace b, velikost a kvalitu krystalů Metamorfity: - * při vysokém tlaku, teplotě a při působení horkých vodných roztoků -> různé kombinace těchto podmínek(podmínky jsou často proměnlivé) exogenní metamorfity - vznik na povrchu Země endogenní metamorfity - ponořené do hlubších vrstev litosféry - rula - přeměna usazenin a vyvřelých hornin - svor - přeměna jílovitých a písčitých usazenin - fylit - přeměna jílovitých usazenin, deskovitá štěpnost, jemnozrný Sedimenty: a, organogenní b, chemické c, úlomkovité A, ORGANOGENNÍ - z odumřelých těl rostlin, živočichů, ze schránek a kostí živočichů 1, nehořlavé - vápenec - schránky měkkýšů, korýšů - výroba cementu, pálené vápno - Kunčice, Pálava, krasy 2, hořlavé - rašelina - vrchoviště(hory) nebo slatiny(slepá ramena řek) - černé uhlí - přesličky a plavuně(prvohory) - hlubinné doly - Ostrava, Karviná, Žacléř - antracit - nejvíce kvalitní - hnědé uhlí - nahosemenné rostliny(třetihory) - lignit - nejmladší hnědé uhlí - méně kvalitní - ropa, zemní plyn, B, CHEMICKÉ - vysrážení z vodných roztoků - travertin C, ÚLOMKOVITÉ - usazení materiálu starších hornin - štěrk, písek, spraš, slepenec, pískovec Vyvřeliny a, povrchové b, hlubinné A, POVRCHOVÉ - krystaly malé a nevyvinuté - čedič - sloupcovitá odlučnost, Panská skála - melafyr, znělec, andezit B, HLUBINNÉ - velké a vyvinuté krystaly - pod povrchem - plutony - díky exogenním činitelům se můžou vyskytovat i na povrchu Země - žula - kvádrovitá odlučnost - gabro

Témata, do kterých materiál patří