Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1, Vesmír, Země jako geologické těleso

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vznik země, vznik a vývoj života na zemi Vesmír -vznik: -před 15 mld let -VELKÝ TŘESK – exploze zhuštěné žhavé hmoty nekonečně malé velikosti -> rozpínání hmoty, prostoru a času; z antičástic a částic vznik jader atomů(izotopy vodíku) a složitějších molekul -anihilace= vznik fotonu z elektronu a pozitronu x KREACIONISMUS = vše stvořeno Bohem, poté vývoj (C.Linné, R.Hooke, Lamarck) -název: z ruštiny – „celý svět“ / kosmos- z řečtiny „ozdoba, šperk“ -rozměry: asi 78 mld světelných let -> 1 světelný rok = cca 9,46 bilionů km Galaxie =shluk miliard hvězd, ke kterým se přimykají další objekty a mezihvězdný prach -typ spirální -tvar disku (spirálovitá ramena z mladých hvězd se přimykají k jádru) -průměr: 100 tisíc světelných let Sluneční soustava =soustava Slunce a všech těles v jeho gravitačním poli -rameno Mléčné dráhy (2/3 od středu Galaxie => 30 tisíc světelných let ) -Slunce- 99,9% hmotnosti soustavy -8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun), 50 měsíců, 200 tisíc planetek, komety, meteorický materiál, prach, plyny -rychlosti : - rotace Mléčné dráhy – 990 tisíc km/h - rotace Slunce kolem Galaxie – 250 km/s (doba: 250 mil.let) - rotace Země kolem Slunce - 30km/s - rotace Země kolem své osy – 465 m/s -vznik soustavy: -z oblaku mezihvězdné látky : - 98% H, He (cca 80% H) - 1,4 % pevná voda, amoniak, methan - 0,5 % ostatní prvky, látky (Al, Fe, N, Ca, Si, O2, C ) -před 5 mld let = smršťování a zahřívání oblaku zahájené explozí blízké supernovy -> vzniká zárodek Slunce, kolem hustý disk, jaderné reakce (zářivý výkon) -> PLANETESIMÁLY = základní kameny budoucí planety -> PROTOPLANETY = zárodky planet , gravitací strhávají další materiál - v blízkosti Slunce žádný materiál (teplota, tlak ) - hromadění kovů v oblasti vnitřního kraje protoplanetárního oblaku (větší hmotnost) - prvky se kondenzují za různých teplot: a) vysoké teploty - kovy, oxidy kovů, křemičitany (malé množství) + unikání vodíku - vznik malých terestrických planet o VĚTŠÍ HUSTOTĚ (5x větší) -předgeologické období = žhavý tekutý povrch -diferenciace zemského tělesa (různá hustota) ->jádro, plášť, kůra -vznik atmosféry=DEGAZACE=uvolňování plynů do okolí ->prvotní:NH3, H2S, CH4,H2O, CO2, …= redukční -vznik hydrosféry - kondenzace vodních par v atmosféře->srážky->ochlazování -geologické období– chladnutí -> horninový povrch, zemská kůra -> vznik biosféry b) nízké teploty - vodík, helium, amoniak, methan - vznik vnějších plynných planet o NIŽŠÍ HUSTOTĚ (80% H, He) -kulatý tvar způsoben rotací a gravitací -pohyby: - gravitace (velká tělesa) - tlak slunečního záření, proud protonů a elektronů = SLUNEČNÍ VÍTR -stálá teplota planet ( Země): -přeměna gravitační energie v tepelné záření - dopady materiálů kvůli gravitaci ( uvolnění energie ) - TERMOJADERNÁ SYNTÉZA ( tělesa > 3% hmotnosti Slunce) =gravitace udává pohyb a tvar, od povrchu do středu se zvyšuje tlak a teplota, uniká zpět na povrch -> nezměněná energie -přeměny radioaktivních prvků -pohyb tělesa v proměnném gravitačním poli =slapové jevy (skočný-max./hluchý-min. příliv) -druhá nejbližší hvězda: Proxima Centauri (4,2 světelných let) Slunce -hvězda malé velikosti -průměr: asi 1,4 mil. km (poloměr-700 tisíc km) -> 110x větší než Země, 300tisíc x těžší -vzdálenost od Země: 149,6 mil. km =1 AU (astronomická jednotka), 8 světelných minut -> PERIHELIUM (přísluní) – 149 mil. km ( leden) -> AFELIUM (odsluní) - 152 mil. km ( červen) -povrch:H, He ( + všechny prvky na Zemi), plazma -stáří: 4,6 mld let -teplota: povrch= 5500-7000 °C, uvnitř= 13,6-15 mil. °C -záření:γzáření (chemoterapie, gama nůž) , x-záření ( sváření, rentgen ), ultrafialové záření (rakovina z opalování), viditelné záření = světlo (zdroj energie pro fotosyntézu, úzká oblast em záření), infračervené záření = tepelné (ohřívání, termovize, noční vidění), mikrovlny, radiovlny Planety a)TERESTRICKÉ = planety zemského typu - Merkur, Venuše, Země, Mars - pevné (terra=země) - vnitřní -relativně malá hmotnost -větší střední hustota ( 5,5 g/cm3 ) -naprostý nedostatek H, He -pevná kůra -> lze uplatnit geologické metody Merkur -nejmenší ( jako měsíc- krátery) -tenký plášť z křemičitanů, atmosféra -hutné, železnaté jádro (80% objemu x Země- pouze 33% ) Venuše -tektonicky nejaktivnější, nejteplejší (500°C) <- skleníkový efekt = 97% CO2 -rotuje v opačném směru než Země -hustá atmosféra (tlak 8,8 MPa – 9 atmosfér) Mars -členitý kráterovitý povrch -štítovité sopky: OLYMPUS MONT = největší hora SS , 25 km výška, 600 km průměr -atmosféra 10x řidší než Země (95% CO2 ) - rudá barva ( oxidy železa) , malé kovové jádra - měsíce: PHOBOS, DEIMOS („Strach“, „Hrůza“ ) b)PLYNNÍ OBŘI = planety slunečního typu, velké - Jupiter, Saturn, Uran, Neptun -vnější -obří rozměry a hmotnost -nízká střední hustota ( 1,3 g/ cm3 - 0,9 g/ cm3 ) -chemicky se podobají Slunci (H, He ) -rozsáhlá plynná atmosféra bez pevného povrchu -> v kapalinu a pevné jádro (kovové) Jupiter -největší ( 320x větší než Země), H, He, teplota -140°C -největší měsíc soustavy : GANIMEDES -stahuje na sebe meteority a planetky -> možný život na Zemi Saturn -prstence prachu a pevných částic, 25 měsíců ( největší = TITAN ) Uran -teplota -210°C, valí se po dráze (osa směřuje do středu) Neptun -1 otočka kolem osy – 6 hodin Meteority -meteoroid= tělesa v meziplanetárním prostoru -meteor = viditelná světelná stopa zanechaná tělesem při průletu atmosférou -meteorit = těleso dopadlé na zemský povrch -IMPAKTNÍ KRÁTERY = krátery vzniklé po dopadu velkého tělesa -typy: kamenné / železo-kamenné / železné -mineralogické složení: olivín, pyroxen, živce, železo s obsahem niklu -stáří: od vzniku sluneční soustavy Měsíc =přirozená družice Země -povrch: - tzv. REGOLIT (několik cm až metry) a)měsíční moře(tmavé) – krátery vyplněné magmatickou taveninou (ploché) - bazalt (minerály pyroxen, plagioklas) b)pevniny (světlé) – 2/3 přivrácené strany měsíce, celá odvrácená - až 10 km nad hladinou moří - gabro (živce), brekcie a sklovité brekcie, úlomky skel -teorie vzniku: -MATKA-DÍTĚ - odtr

Témata, do kterých materiál patří