Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1, Vesmír, Země jako geologické těleso

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Vznik země, vznik a vývoj života na zemi

Vesmír

-vznik: -před 15 mld let

-VELKÝ TŘESK – exploze zhuštěné žhavé hmoty nekonečně malé velikosti ->

rozpínání hmoty, prostoru a času; z antičástic a částic vznik

jader atomů(izotopy vodíku) a složitějších molekul

-anihilace= vznik fotonu z elektronu a pozitronu

x KREACIONISMUS = vše stvořeno Bohem, poté vývoj (C.Linné, R.Hooke, Lamarck)

-název: z ruštiny – „celý svět“ / kosmos- z řečtiny „ozdoba, šperk“

-rozměry: asi 78 mld světelných let -> 1 světelný rok = cca 9,46 bilionů km

Galaxie

=shluk miliard hvězd, ke kterým se přimykají další objekty a mezihvězdný prach

-typ spirální

-tvar disku (spirálovitá ramena z mladých hvězd se přimykají k jádru)

-průměr: 100 tisíc světelných let

Sluneční soustava

=soustava Slunce a všech těles v jeho gravitačním poli

-rameno Mléčné dráhy (2/3 od středu Galaxie => 30 tisíc světelných let )

-Slunce- 99,9% hmotnosti soustavy

-8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun), 50 měsíců, 200 tisíc

planetek, komety, meteorický materiál, prach, plyny

-rychlosti : - rotace Mléčné dráhy – 990 tisíc km/h

- rotace Slunce kolem Galaxie – 250 km/s (doba: 250 mil.let)

- rotace Země kolem Slunce - 30km/s

- rotace Země kolem své osy – 465 m/s

-vznik soustavy:

-z oblaku mezihvězdné látky : - 98% H, He (cca 80% H)

- 1,4 % pevná voda, amoniak, methan

- 0,5 % ostatní prvky, látky (Al, Fe, N, Ca, Si, O2, C )

-před 5 mld let = smršťování a zahřívání oblaku zahájené explozí blízké supernovy

-> vzniká zárodek Slunce, kolem hustý disk, jaderné reakce (zářivý výkon)

-> PLANETESIMÁLY = základní kameny budoucí planety

-> PROTOPLANETY = zárodky planet , gravitací strhávají další materiál

- v blízkosti Slunce žádný materiál (teplota, tlak )

- hromadění kovů v oblasti vnitřního kraje protoplanetárního oblaku (větší hmotnost)

- prvky se kondenzují za různých teplot:

a) vysoké teploty

- kovy, oxidy kovů, křemičitany (malé množství) + unikání vodíku

- vznik malých terestrických planet o VĚTŠÍ HUSTOTĚ (5x větší)

- předgeologické období = žhavý tekutý povrch

-diferenciace zemského tělesa (různá hustota) ->jádro, plášť, kůra

-vznik atmosféry=DEGAZACE=uvolňování plynů do okolí

->prvotní:NH3, H2S, CH4,H2O, CO2, …= redukční

-vznik hydrosféry - kondenzace vodních par v atmosféře->srážky->ochlazování

- geologické období – chladnutí -> horninový povrch, zemská kůra -> vznik biosféry

b) nízké teploty

- vodík, helium, amoniak, methan

- vznik vnějších plynných planet o NIŽŠÍ HUSTOTĚ (80% H, He)

-kulatý tvar způsoben rotací a gravitací

-pohyby: - gravitace (velká tělesa)

- tlak slunečního záření, proud protonů a elektronů = SLUNEČNÍ VÍTR

-stálá teplota planet ( Země):

-přeměna gravitační energie v tepelné záření

Témata, do kterých materiál patří