Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Clenovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

metamorfóza – tkáně larvy se zničí - přeměna na dospělce PŘEMĚNA NEDOKONALÁ křídlatí jepice-larvy žijí ve vodě, na hlavě vyrůstají krátká štětinkovitá tykadla a velké složené oči, přední pár křídel vždy delší než zadní, nemá ústní ústrojí, vzdušnicové žábry, bioindikátorrybenky – dozadu zúžené tělo, jediný primárně bezkřídlý hmyz, složené oči, lidská obydlí nebo obydlí mravenců, rybenka mravenčí a domácívážky motýlice (šidélka) – štíhlí, skládají křídla pod zadeček vážky, šídla – robustnější, křídla po stranách - velmi dobrý zrak, dobří letci, dravci, potravu přichycují končetinami pošvatky – u vod, chladnomilné, křídla složena na zadečku, žluté, nymfy jsou masožravé, larvy – ve vodě, vyvíjejí se až tři rokyškvoři– protáhlé 3článkové tělo, kousací ústrojí, tykadla, složené očiŠvábi – dorzoventrálně zploštělé tělo, na hlavě dlouhá mnohočlenná tykadla, složené oči, mezi nimi 3 jednoduchá očka. Ústní ústrojí – kousavé. Předohruď - štít. Zadeček zakončen 2 štěty. Šváb obecný, Rus domácí.Stejnokřídlí– 2 páry blanitých křídel, bodavě – sací ústní ústrojí, často bezkřídlí. Křísi – blanitá křídla (cikáda chlumní), mšice – z oplozených vajíček se líhnou pouze samičky, množí se partenogeneticky. Červci, VšiVšekazi– tak jako mravenci tvoří pohlavní kasty (matka, sameček, dělník, nymfa, voják). Termiti jsou stínobytní a slepí.Ploštice – ploché tělo s předohrudním štítem a předními křídly tvořícími polokrovky. Bodavě – sací ústní ústrojí. Splešťule blátivá, Znakoplavka obecná, Ruměnice pospolná, Kněžice zelná, Štěnice domácí, Vodoměrka štíhlá. PŘEMĚNA DOKONALÁBlanokřídlí – 2 páry blanitých, řídce žilkovaných křídel, kousací nebo lízací ústní ústrojí, pár velkých složených očí, 3 jednoduchá očka. Širopasí – zadeček přisedající k hrudi těsně a široce. Pilatka švestková, Pilořitka velká. Štíhlopasí – zadeček k hrudi připojen tenkou stopkou, samičky mají zadeček ukončen kladélkem nebo žahadlem. Žlabatky – drobný hmyz, dlouhá tykadla. Žlabatka duběnková, Lumci, Lumčíci, Kutilky, Samotářské včely, Mravenci – velká hlava, lomená tykadla, pár složených očí, tři jednoduchá očka, kousavé ústní ústrojí. Mravenec lesní, obecný. Vosy,Sršni, Čmeláci, VčelyBrouci – první pár křídel přeměněn v chitinové krovky, pod nimi blanitá křídla, kousavé ústní ústrojí.Střevlíkovití – velmi pohybliví, na hlavě silná kusadla. Střevlík měděný, Střevlík Zlatolesklý, Střevlík kožitý, Střevlík fialový.Potápníkovití – Potápník vroubený.Vodomilovití – Vodomil černý.Mrchožroutovití – hrobařík obecný.Drabčíkovití – Drabčík zdobený.Světluškovití – Světluška menší.Kožojedovití – Kožojed obecný.Vrubounovití – Zlatohlávek Goliáš, Herkules antilský, Chroust obecný, Zlatohlávek zlatý.Tesaříkovití – Tesařík obrovský, Tesařík piluna, Tesařík obecný.Nosatcovití – Klikoroh borový, Pilous černý.Blechy – drobný hmyz, bodavě – sací ústrojí, třetí pár nohou uzpůsoben ke skákání. Blecha morová, obecnáDvoukřídlí – plně vyvinutý pouze 1 pár křídel, druhý zakrněl, pár složených očí, 3 jednoduchá očkaChrostíci – nitkovitá tykadla, slabé kráčivé končetiny. Chrostík velký.Motýli – malá hlava, dlouhá tykadla, sací ústrojí, 2 páry křídel. Denní motýli – úzké tělo, dlouhá, kyjovitá tykadla. Noční motýli – statné tělo s mohutně vyvinutým hrudním svalstvem. Lišajové. Můry.Rovnokřídlí - přední pár křídel přeměněn v kožovité krytky, druhá pár je blanitý, kousavé ústní ústrojí, masožravci, skákavé zadní nohy, samička má kladélko. Kobylky – dlouhá nitkovitá tykadla. Kobylka zelená, Kobylka hnědá, Cvrček polní, Cvrček domácí, Krtonožka obecná. Sarančata – krátká tykadla, býložravci. Saranče modrokřídlé, Saranče vrzavé, Saranče stěhovavé.Kudlanky – dravý, teplomilný hmyz, hlava trojúhelníkovitá, nese po stranách složené oči, dlouhá nitkovitá tykadla, mohutné kousací ústrojí, manželský kanibalismus. Kudlanka nábožná.Strašilky – Pakobylka indická › Vážky › Všežraví (› Večerní motýli

Témata, do kterých materiál patří