Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14-Ostnokožci-pláštěnci-bezlebeční-kruhoústí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (848,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ostnokožci, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí DRUHOÚSTÍ (Deuterostomia) Vyvinutý coelomZ blastoporu řitní otvorÚstní otvor se prolamuje na druhé straně Ostnokožci MořštíDruhotná radiální souměrnost u dospělců (krom sumýšů) – pětipaprsčitá – alelarvy bilaterální!Tělo nepravidelně kulovité, vak či terč+ ramena, kalichovité, paprsčitéStavba: Pohyb – panožky či ramena Vápenitá schránka – endoskelet (mesodermální) izolované Či mohou splynout = souvislá kostra, vybíhá v ostny Ústní otvor dole, řiť nahoře Kruhová struktura Prstenec kolem trávicí trubice+ paprsčité boční větve Nervová, trávicí, pohlavní, cévní, ambulakrální, pseudohemální Ambulakrální soustava Jen u ostnokožců Systém vodních cév,kanálky končí v panožkách! Pohyb! (spolu se svaly) -panožky se nohou naplňovat tekutinou či vyprazdňovat Podílí se I nadýchání a vylučování, cévní funkce, hmatová Tekutina jako mořská voda + bílkoviny Madreporit – proděravělá destička vedle řitního otvoru,přívod do ambulakrální soustavy Pseudohemální soustava System kanálů Nejasná funkce – asi přívod živin nervové soustavě Sferidia – polohové orgány Otevřený cévní systém, dýchání difuzí Absence dýchacích (dýchání povrchem těla) a vylučovacích orgánůRozmnožování Larvapluteus – bilaterální Metamorfóza – ztrácejí schopnost plavat, přeměna na radiální souměrnost Gonochoristé i hermafrodité, vnější oplození Regenerační schopnost –autotomie, z odpadlé části nový jedinec Klasifikace: Lilijice Nejprimitivnější ostnokožci Centrální kalich+ 5 pohyblivých ramen + stopka (přichycení k podkladu) Ztracená ramena dorůstají Trávicí trubice – smyčka – vyústění u úst Mikrofágové, gonochoristéHvězdice Volně pohyblivé -predátoři Pěticípé či vícecípé V každém rameni gonáda a kus trávicí soustavy Mimotělní trávení, nasávání živin Ústa vespod, řiť nahoře! Vychlípitelný žaludek + slepé vaky Otevírají I lastury, male živočichy tráví uvnitř těla Nepřátelé korálů – hvězdice trnitáHadice Zřetelná hranice mezi terčem a tenkými rameny (většinou 5) Slepá trávicí soustava – vakovitý žaludek Pohyb – rameny, ne panožkami Panožky k získávání potravy - predátoři Velkáschopnost autotomie a regeneraceJežovky Nemají ramena Destičkovité podkožní vápenité útvary –souvislá kompaktní pevná kostra Ostny – dlouhé, pohyblivé, někdy jedové žlázy Pohyb podiemi –ambulakrálními nožkami Pedicelárie – mezi ostny, klíšťkovité útvary (čistí povrch těla, chytání kořisti, obranné orgány – mohou mít jedové žlázy) !Aristotelova lucerna – (nemají všechny druhy) kousací a žvýkací organ tvořený zuby a pěti lamelami/lištami, v ústní dutině – na spodní straně těla (řiť nahoře) Ampula– zásobník vody Gonochoristé, vnější oplození, larvapluteus Ježovka jedláSumýši Bilaterálně souměrní Vakovití – mořské okurky Redukovaná nesouvislá podkožní kostra, mikroskopické destičky roztroušeny pod pokožkou Pohyb pomocí panožek (někdy chybí) Řiť na jednom konci a ústa na druhém+ příústní chapadla Umějí vyvrhnout část útrob Jediná pohlavní žláza Vodní plíce (jen u některých druhů) – jako vychlípenina střeva, dýchací a vylučovací funkce Polostrunatci Druhoústí, mořské dno, mikrofágové!Stomochord – hřbetní vychlípenina hltanu (podobná struně hřbetní)!Hltan proděravěný dvěma řadami žaberních štěrbin – dýchání !Nervová soustava – hřbetní (přední část trubicovitá) a břišní pruh Vývoj přes larvu -tornárie, gonochoristéŽaludovci (červovití, pohybliví)žalud+ límec+ trupKřídložábří (přisedlí, věnec chapadel, střevo – U) Strunatci Bilaterální, 3 zárodečné listy, coelom, metamerní segmentace – krom pláštěnců (řízena homeobox geny)1.Struna hřbetní (chorda dorsalis =notochord) Prvotní opora těla – základemvnitřní kostry Podélně uložený tenký válec pojivové tkáně Nad trávicí trubicí, pod nervovou trubicí Trvalá (u nižších) či přechodná (u zárodečných stádií vyšších – potlačena páteří) V larválním stadiu vždy! Postanální ocas– pravý ocas = celý až za řitním otvorem2.Párové žaberní štěrbiny Oddělené žaberními oblouky, žaberní koš obklopenobžaberní dutinou – filtrování potravy Prolamováním hltanu - faryngotremie U nižších trvalé, u vyšších mizí v průběhu zárodečného vývoje, nahrazeny plícemi 3.Trubicovitá nervová soustava - neurocoel (nad notochordem) Ve stadiu gastruly/neuruly vchlipováním ektodermu U nižších – vpředu rozšířena, u vyšších – mícha a mozekTrávicí trubice naspodní straně těla V přední částižaberní otvory Prochází středem těla, končí řití4. Pravý (postnatální) ocasCévní soustava Pláštěnci – otevřená, zbytek – uzavřená Srdce na břišní straně těla pod trávicí trubicí – pumpuje krev k hlavěMetamerní segmentace = v každém tělním segmentu vzniká shodné uspořádání svalstva a jiných tělních orgánů, rozčlenění na články s opakující se vnitřní stavbouCoelom vzniká vchlípením prvostřeva 1.podkmen: Pláštěnci Mořští, jednotlivci či kolonieStavba - dospělci: dospělci postrádají metamerní segmentaci Rosolovitýplášťtunica (polysacharidtunicin – podobný celulóze) Notochord jen v larválním stadiu! Nervová soustava – 1 nervová uzlina, u larev trubice Ztráta ocasu žaberní štěrbiny (mnoho) – nasávání a filtrace potravy (v obrvené rýze/endostylu), okysličování krve Otevřená cévní soustava (unikát mezi strunatci) nebo chybí Srdce pohání krev oběma směry, hemolymfa Coelom redukován na osrdečník Vylučovací orgány chybí, škodlivé látky ukládají do zásobních ledvinRozmnožování Nepřímý vývin – larva –ontogenetická regrese(pokročilejší znaky u larev než u dospělců) Vyvinutá nervová trubice a chorda v zadní části těla, metamerní svalstvo – po metamorfóze se oboje ztrácí (většinou) hermafroditi nepohlavní rozmnožování – pučení – tvorba kolonií někdy metageneze Klasifikace: Sumky Larva při metamorfóze přisedá, ztrácí ocas Voda filtrována do obžaberního prostoru Ústní a vyvrhovací otvor nahoře – trávicí trubice - U Tvorba kolonií nepohlavním rozmnožováním Proteandričtí hermafroditi, vnější oplozeníSalpy Volně pohyblivé, pelagické Dospělci - otvory ležící na protilehlých koncích Svalové pásy po obvoduVršenky Pohyblivé po celý život Larvy podobné larvám sumek U dospělc

Témata, do kterých materiál patří