Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16, Arthropoda, Echinodermata

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (238,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16, Arthropoda, Echinodermata kmen : ČLENOVCI - nejpočetnější živočišný kmen, vývin z mnohoštětinatců - rozsáhlý biotop - článkované tělo s pravou tělní dutinou coelomovou - tělo - heteronomní segmentace - články se sdružují v hlavu (=caput) - 6 čl. (někde srůstá s hrudí v hlavohruď) trup (= thoraz) - 3 zadeček (= abdomen) - 3-12 - kostra --- vnitřní - ve formě destiček a lišt vnější - pevná kutikula z chitinu nebo CaCO3 - neroste, je svlékána (svlékací a juvenilní hor.) => růst skokem - na ní upnuto žíhané svalstvo - končetiny : - hlava : přeměněné - ústní ústrojí, tykadla, makadla - trup : pohybové - článk., přip. kloubně (kyčel, stehno, holeň, chodidlo) - zadeček : přeměněné - žihadlo, kopulační orgán - 2 typy : dvouvětevné (př. korýši), jednovětevné (př. hmyz) - úst. ústr. - zákl. kousací - brouk, odvozené lízací - včela, sací - motýl, bodací - komár - tráv. tr. - ústní dut. (filtrační zařízení, lišty, zuby) - ektoderm. původu - střední část - někde i slepé laloky, entoderm. původu - zadní část - podoba jednod. trubice, ektoderm. původu - nečleněná druhotná tělní dutina (mixocoel) - dých. sous. - celý povch, vzdušnice, žábry, plicní vaky (pavoukovci) - CS - otevřená, vakovité srdce s ostiemie (boční otvůrky), na hřbetní straně - vyluč. s. - metanefridie nebo malphigické žlázy - NS - gangliální nebo žebříčkovitá - smysl. ústr. - jednoduché, složené oči - z ommatidií, i miskovité - smysl. brvy - mechanická, chemická, tlaková i tepelná čidla -gonochoristé s př. i nepř. vývojem - instinktivní chování - metamorfózadokonalá X nedokonalá -oddíl : Bezkusadlovci -podkmen :Trojlaločnatci Klepítkatci Kusadlovci -podkmen : Žabernatci Vzdušnicovci - podkmen : TROJLALOČNATCI=trilobitomorfa - primitivní, vyhynulí koncem prvohor - nejznámější třídou -trilobiti (u nás v oblasti Barrandier) - žili na dně mělkých moří - hlava plochá (chráněna štítem), hruď a zadeček odděleny 2 příčnými čarami => 3 laloky - končetiny -silnější - pohybová funkce -slabší - dýchací funkce - podkmen :KLEPÍTKATCI=cheliceráta - suchozemští, výjim. vodní, gonochoristé s přímým i nepř. vývojem - tělo -hlavohruď - 1.p. klepítka (chelicery), 2.p. makadla (pedipalpi), 4 p. kráčivých -zadeček - bez končetin (u pavoukovců redukce na snovací bradavky) tř : HROTNATCI - primitivní mořští, vývoj asi z trilobitů (podobná larva) - na zadečku ostrý hrot, hlavohruď a zadeček kryty štítem - vymírající, zbyl pouze druh ostrorep - molucký, americký tř : PAVOUKOVCI - suchozemští, druhotně vodní - tělo - hlavohruď - 6 p. končetin (klepítka, makadla a 4 p. kráčivé) - zadeček - snovací bradavky - dýchají vzdušný kyslík - plicní vaky, u pokročilejších vzdušnice - mimotělní trávení - instinktivníchování - dobrá péče o potomstvo řád : ŠTÍŘI - nejpůvod., stejnocenná segmentace - posl. článek - bodec s jed. žlázou - dravé formy - štír kýlnatý, veleštír obrovský (20 cm) řád : PAVOUCI - hlavohruď od zadečku oddělena stopkou - klepítka s drápky - zde jed. žl., dravci (mimotěl. tráv.) - snovací bradavky => bílkovinná látka, na vzduchu tuhne, hřebínky ji uspořádávají ve vlákno - křižák obecný - pohlavní dvojtvárnost - sklípkan hnědý - dravý (loví i ptáky) - snovačka jedovatá = černá vdova - pokoutník domácí - slíďák tarentský - chlupatý, netvoří sítě - běžníci - netvoří sítě, rychlý běh i do stran řád : SEKÁČI - hlavohruď splynula se zadečkem - dlouhé končetiny, po odlomení se mrskají, sekáč obecný řád : ROZTOČI - krátká hlava (gnatozoma) - nese klepítka spojena s makadly - hrudní články srůstají se zadečkem v jeden útvar (idiosoma) - většinou ektoparazité s nepř. vývojem - klíště obecné - způs. encefalitidu, boreliózu,tularémii - pohlavní dvojtvárnost - čmelíci - sají krev drůbeži - zákožka svrabová (svrab u čl.), trudník lidský - způsobuje akné - svilušky -sají šťávu rostlin, varoa - napadá včely - podkmen : ŽABERNATCI=bronchiáta - hlavně vodní (slaná i sladká) - hlava, hruď, zadeček - tělo - kryto štítem nebo dvojchlopň. skořápkou (chitin,CaCO3) - růst skokem - v přední části vybíhá v rostrum - končetiny -přeměněné -1. pár -dlouhá tykadla- vyluč. ústrojí, statocysta 2. pár -krátká tykadla 3. pár -kusadla = mandibuly 4. a 5.čelisti = maxily -kráčivé - klepeta + 4 páry chodidel - dýchaní - žábrami i celým tělem - složené jednoduché oči + primitivní očka - gonochoristé s přímým i nepř. vývojem - larva nauplius - pohlavní oplození i partenogeneze tř : KORÝŠI A)drobní : Perloočky - průhledná 2 chlopňová schránka, zploštělé tělo - rozvětvená tykadla s veslovacími brvami - nápadné pigmentové oko, maličké oko u nauplia - hruď - 5 lupenitých rozeklaných nožek - nahání vodu s planktonem k ústům - na hřbetní straně zadečku - plodová komůrka s vyvíjejícími se vajíčky - hrotnatka obecná, nosatičky Klanonožci - buchanka obecná, vznášivka Kapřivci - na žábrách ryb - ektoparazité B)větší : Raci - rak říční - má rakůvky (tělíska vylučující CaCO3 do krevního oběhu) - kamenáč potoční - rak poustevník - bez krunýře, symbióza se sasankou - indikátory čistoty vod - až 19 článků na každém páru končetin (poslední telson = vějíř) Krabi - krab říční - zkrácený zadeček, sklopený pod hlavohruď, vznášivá larva - krab japonský - kreveta - průhledná bez krunýře - langusta - dlouhá tykadla 2. páru, 40 cm, 8 kg - humr evropský - 60 cm, pravé klepeto silnější (louskáček), levé na stříhání - podkmen : VZDUŠNICOVCI - nejpočetnější živočišný podkmen, rozsáhlý biotop -2 typy těla: - hlava, trup (tvořen jednotlivými články, na každém 1 p. nohou) - stonožky, mnohonožky - hlava (6 článků) + hruď (3 články) + zadeček (6 - 12 článků) - hmyz - dých. :vzdušnice (tracheje) - chitinem zpevn. vychlípeniny pokožky - vyústění - stigmata - přivádí kyslík přímo ke tkáním a odvádí CO2 tř : HMYZ - nejpočetnější (1 milión druhů), objevil se před 350 mil. let - nauka o hmyzu = entomologie - tělo : články sdruženy do hlavy (6), hrudi (3) a zadečku (12) - hlava - tykadla, složené oči + jednoduchá očka (vnímají intenzitu světla) - ústní ústrojí - zákl. kousací (čelisti s makadly, horní a dolní pysk s kusadly) =

Témata, do kterých materiál patří