Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21. Druhoústí živočichové ve vodním prostředí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (10,49 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21. DRUHOÚSTÍ ŽIVOČICHOVÉ VE VODNÍM PROSTŘEDÍ DRUHOÚSTÍ mají 3 zárodečné listyprvoústa se postupně uzavírají buňkamiústa dospělého jedince se prolamují na opačném konci zárodkuz ektodermu: vzniká sítnice v oku, nebo nervová soustavaz mezodermu: vznikají svaly, kostra a orgányz entodermu: vzniká trávicí soustava kmen:OSTNOKOŽCI výskyt: pouze mořští živočichovétělo: paprsčitě souměrné, na povrchu je vápenatá vrstva, ze které vyčnívají ostnytrávicí ústrojí: ústní otvor na spodku těla ústí do Aristotelovy lucerny řitní otvor na opačném konci trubicová trávicí soustava ambulakrální soustava – soustava kanálků a váčků, kterými neustále proudí mořská voda – zároveň rozvádí kyslík a odvádí škodliviny – zastává funkci pohybovou, dýchací, cévní i vylučovací pohyb: panožkyrozmnožování: pohlavní – gonochoristévývoj: nepřímý – larvy bilaterální souměrnost (dvoustranně souměrné)význam: bioindikátory mořské salinity (nesnáší sníženou salinitu), potrava jiných živočichů i lidí (vajíčka ježovek, sumýši) třída:Lilijice už od prvohorpřipomínají rostlinykalichovité tělomají stvolramena přisedlákořenovité výběžky – upevňují je třída:Hvězdýši podtřída:Hvězdice tělo tvaru pětipaprsčité hvězdyvolně pohyblivédravé, živí se mlži (panožkami dlouho a trpělivě otvírají lastury, až se vysílení mlž otevře, mezi otevřené lastury vnoří „chobot“ a mlže vysaje)při přemnožení – vyhubí měkkýše, ničí korálové útesy podtřída:Hadice terčovité těloschopné odhodit rameno (obrana) – autotomievolně pohyblivé třída:Ježovky tělo: velmi měkké, jedlé, s dlouhými ostny (obrana před nepřáteli)volně pohyblivé: pomalu lezou po skalách a seškrabávají řasypanožkami se mohou pevně přisát ke skále – neodtrhne je ani silný příboj třída:Sumýši = mořské okurkyvypadají nevábnětělo: válcovité, má krátké ostny, měkkévolně pohyblivípochoutka – hrozí jim vyhubení kmen:POLOSTRUNATCI žijí převážně na mořském dněvýchozí vývojová skupina strunatcůstejné znaky se strunatci:jícen se dvěma řadami žaberních štěrbin, hřbetní nervový pruhzástupce:žaludovec malý kmen:STRUNATCI živočichové s dvoustranně souměrným tělemtělo je tvořeno 3 zárodečnými listy (ektoderm, entoderm, mezoderm)druhotná tělní dutina – coelomoporou těla je vnitřní kostra, její základ tvoří hřbetní struna (jediná opora těla), u vyšších obratlovců je postupně zatlačována páteří (objevuje se pouze v určité části embryonálního vývoje)dýchání: žaberní štěrbiny – prolamují se v hltanu, u vyšších obratlovců se objevují pouze v určité oblasti embryonálního vývoje, později zanikajínervová soustava: trubicovitácévní soustava: uzavřená (výjimkou jsou pláštěnci) a srdce na břišní straně těla pod trávicí soustavoutrávicí soustava: trubicovitá – prochází podélně středem těla, řitní otvor vyúsťuje vždy před koncem těla, a tím vzniká pravý (postnatální) ocas – v embryonální části vývoje se objevuje u všech strunatcůrozmnožování: gonochoristé nebo hermafrodité PRVOÚSTÍ DRUHOÚSTÍ podkmen:PLÁŠTĚNCI mořští živočichovérosolovitý plášťžijí jednotlivě nebo v koloniíchtělo: vakovité nebo soudečkovitéjednovrstevná pokožka vylučuje na povrch těla tuhý plášť (tunica) – je tvořen tunicinem (polysacharidem podobným celulóze)cévní soustava: otevřená srdce pohání krev oběma směry (k přednímu i zadnímu konci těla) rozmnožování: hermafrodité s nepřímým vývojemlarvy jsou pohyblivé (jejich stavba těla více odpovídá strunatcům než u dospělých, mají strunu hřbetní, která většinou v dospělosti zaniká) ONTOGENETICKÁ REGRESEdospělci žijí přisedlým nebo vznášivým způsobem života třída:Vršenky dřív na lov rybvelký rosolovitý obal3 mm – malinkatéživí se planktonemněkolikrát denně musí vyměnit schránkupohyblivémají strunu hřbetní i v dospělosti třída:Sumky žijí přisedle, jednotlivě i v koloniíchtrávicí trubice ve tvaru Ularva má ocásek – umožňuje plavání slizovité rozmnožování: hermafrodité – protože jsou přisedlí třída:Salpy pohyblivé, často tvoří kolonievytvářejí plovoucí prstenceobalená bílkovinnými páskami (vyztužují je) podkmen:BEZLEBEČNÍ Kopinatec plžovitý mořští, obývají písečné mělčiny, v bahně mořského dnaurčuje evoluci člověka – může napovědět, jak se vyvinuli první obratlovcitělo rybovitého tvaru s ploutvovitým kožním lememstrunu hřbetní mají zachovanou po celý život, vnitřní oporu těla tvoří chorda – nemají chrupavky ani kostijednovrstevná pokožkamá tykadla, ústa bez čelistípohyb: svazky svalů po stranách těla, boční vlnění těladýchání: celým povrchem tělacévní soustava: uzavřená, bez srdce, krev je bezbarvátrávicí soustava: trubicovitá – ústní otvor je lemován pohyblivými obústnímu brvami, hltan je proděravěn žaberními štěrbinami (slouží k filtrování potravy)vylučovací soustava: velký počet párových ledvinových kanálků vedle hltanunervová soustava: nervová trubice po celé délce hřbetní strany těla, vpředu rozšířená (mozek a mícha nejsou rozlišeny)samečci jsou menšífiltruje planktonchutná potravina (Čína)rozmnožování: gonochoristé (nejde rozeznat) jejich pohlavní orgány jsou umístěny po stranách hltanu a jsou bez vývodů pohlavní buňky se uvolňují do ožaberního prostoru a z něj se dostávají do vody – vnější oplození vývoj: nepřímý (obrvená larva)třída: Kopinatci – jediná třída bezlebečných, tráví den zahrabáni v písku, vyplouvají až v noci podkmen:OBRATLOVCI vývojově nejdokonalejší strunatci s dobře vyvinutými smysly a nervovou soustavourozšíření ve všech prostředípohybliví, s pevnou vnitřní kostroutělo je rozlišeno na 3 části – hlava, trup a ocaspokožka je vícevrstevná, produkuje různé deriváty (pancíře, šupiny, peří, srst), pod ní je škárachrupavčitá struna hřbetní je postupně nahrazena páteří tvořenou obratliu většiny obratlovců je kostra tvořena kostní tkání, je členěna na lebku (rozlišena na mozkovou a obličejovou část), páteř (tvořená obratli) a kostru končetinu některých skupin, jako jsou kruhoústí, paryby nebo chrupavčité ryby, je kostra složena výhradně z chrupavekvyskytuje se svalovina příčně pruhovaná, hladká a srdečnídýchací soustava: žábry, plicní vaky nebo plícecévní soustava: uzavřená – složená ze svalnatého

Témata, do kterých materiál patří