Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17. měkýšši, členovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,6 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. Měkkýši, Členovci – stavba těla, rozdělení, význam. Kmen: MĚKKÝŠI (mollusca) Tvoří druhý největší živočišný kmen. Mají měkké nečlánkované tělo, druhotná tělní dutina: coelom Žijí převážně ve vodě, někteří na souši, často produkují schránky z CaCO3 (uhličitanu vápenatého) Slouží jako potrava pro jiné druhy živočichů včetně člověka, tvoří perle. Je to vývojově stará skupina, vyskytovali se již v prvohorách Tělní soustavy: Cévní:je otevřená, to znamená, že tělní tekutina se z cév rozlévá do těla mezi orgány. (výjimkou jsou hlavonožci). Cévní soustavu tvoří srdce a cévy. Tělní tekutina jehemolymfa (krvomíza) Dýchací: Žábra – u vodních živočichů Plicní vakTrávící:je trubicovitá, nachází se zde jazyková páska =radula a chitinové zoubky (k rozmělňování/strouhání potravy). V žaludku ústí slinivkojaterní žláza =hepatopankreas. Produkuje trávící enzymy. Vylučovací:mají jedno nepárovémetanefridium.Nervová:gangliováSmyslové orgány:Většina máoči – vznikají nahromaděním fotoreceptorů (jsou 3 typy: miskovité, váčkovité, komorové). Mechanoreceptory –na noze a tykadlech (hmatová tykadla) Chemoreceptory – čich, chuť (Hlemýžď rozlišuje chuť sladkou, slanou a hořkou) Rozmnožovací: Hermafrodité(plži) -*u plícnatých dochází většinou ke kopulaci – jedinci si navzájem předají spermie* Gonochoristé(mlži, hlavonožci) Vývin:Přímý – (bez larvy) u většiny zástupců Nepřímý – (přes larvu) – u sladkovodních mlžů se larva nazýváglochidie, u mořských se nazýváveliger Systém měkkýšů Podkmen: PaplžiPodkmen: SkořápkatciTřída: PlžiTřída: MlžiTřída: HlavonožciPodkmen: Paplži (Amphineura) Mají vývojově staré znaky, jsou mořští, na hlavě nemají ani oči ani tykadla. Zástupce: Chroustnatka středomořská – žije na skalách pevně přichycená nohou k podkladu Podkmen: Skořápkatci (Conchiphera) Mají schránku. Někdy schránka druhotně zaniká. Třída: Plži Jsou typickými představiteli měkkýšů. Charakteristickým znakem je schránka, která se nazýváulita. Ulita je nepárová a asymetrická, je složena z CaCO3 (spodní vrstva) a konchiolinu (vrchní vrstva), uvnitř je slabá perleťová vrstva. Plži mohou ulitu uzavírat vápenatýmvíčkem Mají typicky zřetelně vytvořenou hlavu s tykadly a očima. Jsou mořští, sladkovodní i suchozemští. Podtřída: Předožábří Žábra leží před srdcem, převážně mořští Zástupci: Ušeň mořská – vyznačuje se duhovým perleťovým leskem vnitřku schránky (používala se k výrobě perleťových knoflíků) Homolice Středomořská – jedovatý druh – může být smrtelná i pro člověka Bahenka živorodá – sladkovodní, vyskytuje se v naší fauně. Je běžná ve stojatých vodách a poznáme ji podle víčka na noze, kterým si uzavírá schránku.Podtřída: Zadožábří Žábra leží za srdcem, výhradně mořští plži, redukovaná schránka Zástupci: Zej obrovský – až 40cm. tzv. mořský zajíc kvůli ouškovitým výběžkůmPodtřída: Plícnatí Žábry zmizely - dýchají plicním vakem, patří sem vodní i suchozemské druhy. Spodnoocí Jsou sladkovodní, mají jeden pár tykadel s hmatovou funkcí Oči leží naspodu u tykadel Bahnatka malá Plovatka bahenní Stopkoocí Mají dva páry tykadel, na delších jsou oči, kratší mají hmatovou funkci Hlemýžď zahradní - nejznámějším zástupcem, lidově nazývaný šnek Při jeho přemnožení, působí škody na zeleninových kulturách, patří ale i k vyhledávaným gastro-pochoutkámPáskovka hajní a keřová –běžný v lučních biotopech a na okrajích lesůPlzák lesníPlovatka –sestoupily do vody, protože jsou plícnatí musí se nadechovat na hladině – může být mezihostitelem např. motolice jaterníSlimák největší Třída: Mlži Mořští i sladkovodní Tělo je kryté vždy dvěma lasturami (lastury drží vazem – ligamentum, po stranách jsou vazy, které umožňují otevírání a zavírání) Lastura má tři vrstvy: vnější je tvořen bílkovinami a chinonem (konchiolin), střední je vápenatá, vnitřní je perleťová. Lastura má 3 otvory – spodní přijímací, horní vyvrhovací, třetí otvor je pro nohu. Na spodní straně nohy mlžů bývá tzv. Byssova žláza, která produkuje vlákna sloužící k přichycení k podkladu. Mořští zástupci – jejich larva je veligerSrdcovka jedlá–populární objekt turistůHřebenatka jakubská –symbol svatého jakubaPerlotvorka mořská–ze zrnek písku tvoří perleÚstřice jedlaKyjovka šupinatáZéva obrovská –lastury i přes 1 m – největším mlžem!Šášeň lodní –zavrtává se do dřeva ponořeného ve voděSladkovodní zástupci – jejich larva je glochidiumŠkeble rybničná –je chráněná, silně ohrožená – u násVelevrub malířský–má ‚zámek‘ sloužící ke spojení lastur, je chráněný – u násPerlorodka říční–výskyt v čisté vodě, chráněná – u nás v čistých řekách Jihozápadních Čech Třída: Hlavonožci Jsou to nejdokonalejší měkkýší. Žijí pouze v moři, dýchají žábrami. Tato výhradně mořská skupina představuje vrchol ve vývoji větve měkkýšů. Hlava je zřetelná, noha je přeměněna ve svalnatounálevku – (slouží v případě ohrožení jako motor)a částečně v chapadla. Hlava je dobře vyvinutá, je velká a kolem ústního otvoru jsou chapadla (8-10) s kruhovými přísavkami. Zvláštním orgánem jsouinkoustové žlázy, jejímž výměškem je tmavá inkoustová tekutina sloužící hlavonožcům k odpoutání pozornosti predátora Mají velkou mozkovou zauzlinu a dokonalé komorové oko (dokonalé jako u obratlovců) Dokonale je vyvinutá nervová soustava, kolem hlavových ganglií vzniká chrupavčité pouzdro (náznak lebky). Cévní soustava je téměř uzavřená. U hlavonožců se poprvé objevuje příčně pruhované svalstvo Jsou to gonochoristé, vývoj je přímý. Jsou mořští Zástupci: Loděnka hlubinná –je to „žijící fosílie“ – má znaky starých vymřelých druhů, kolem ústního otvoruje mnoho krátkých chapadel bez přísavek. V Tichém oceánu.Sépie obecná –má sépiovou kost, která je pozůstatek schránky, je to předchůdce vnitřní kostry. Má 10 chapadel, mění barvu podle prostředí.Chobotnice pobřežní –má 8 chapadel, velikost 3 metry. Má jedový aparát, může nebezpečně kousnout. Žijí u podmořských skal, kde si pomocí kamenů vytvářejí jakési zahrádkyKrakatice obrovská –Velikost až 20 m (největší byla vylovena roku 1933 u New Foundlandu, od natažených ramen ke konci trupu měřila 22 metrů a velikost oka byl

Témata, do kterých materiál patří