Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19-Tělní-tekutiny-imunita-mízní-soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (303,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tělní tekutiny, lymfatická soustava Tělní tekutiny Roztoky organických a anorganických látek, základní složkou jevoda Tělo – 42 litrů vody – 2/3 v buňkách, 1/3 mimo ně 50-60% těla je voda –stárnutím ubývá Funkce: součást buněk, biochemických reakcí, rozpouštědlo org i anorg látek, přenos látek, termoregulace Zbavení se vody: stolice, moč, pocení, odpařování, z dýchacích cestKrev, míza, tkáňový mok – trofická pojivaTekutá složka krve – 3,5 l; tkáňový mok a míza 10,5 lIntracelulární (nitrobuněčná) tekutina 2/3 Ionty: K+, Mg2+, fosforečnanovéExtracelulární (mimobuněčná) tekutina 1/3 Ionty:sodné Na+,chloridové Cl-, vápenaté Ca2+, hydrogen uhličitanové Glukóza, mastné kyseliny, plyny (kyslík, oxid uhličitý) 1) Mezibuněčná, extravaskulární (mimo cévy) tekutina (tkáňový mok) Životní prostředí všech tkáňových buněk, nespecializovaný, 10,5 l Tkáňový mok se tvoří z krve, z tkáňového moku tvoří míza Krev a tkáňový mok – skoro stejný obsah solí, aletkáňový mok nemá velké molekuly bílkovin (stěna vlásečnic je pro ně nepropustná) 2) Krev a míza (lymfa – vzniká z tkáňového moku a přechází do krve, ve vlásečnicích – voda zpět z krve do tkáňového moku) – intravaskulární (v cévách) FUNKCE Vnitřní prostředí Tkáňový mok a krev tvoří vnitřní prostředí organismu Zředěný roztok solí – převládá chlorid sodný –jako mořská voda! Homeostáza– stálý stav vnitřního prostředí udržovaný různými fyziologickými mechanismy Přenos látek a plynů Uzavřená oběhová soustava – pohyb krví – směřují do vlásečnic – odtud difuzí do tkáňového moku a tkáňovým buňkám - na základě koncentračních rozdílů Krev Červená, neprůhledná, vazká tekutina – v těle 5,5 l – ženy méně červených krvinek,4,5-5 lKrevní plazma (55%) + krevní buňky (45%)Funkce: specifické Udržování homeostázy (osmotického tlaku, pH) obrana proti mikroorganismům a dalším parazitům srážlivost – brání unikání, neustále se obnovuje transportní funkce - dýchací plyny, živiny, odpad, hormony, vitaminy, teploHemopoeza – krvetvorba Z pluripotentních krvetvorných kmenových buněk –hemocytoblast– dělením vznikajídvě linie multipotentních buněk Lymfoidní linie – dává vznik lymfocytům Myeloidní linie– tvorba zbytku Prekurzor erytrocytu – erytroblast– vypudí jádro mění se naretikulocyt, ten se diferencuje na zralý erytrocyt,erytropoezustimuluje erytropoetin Megakaryoblast– mnohonásobně znásobené chromozomy, změní se namegakaryocyt– oddělování částeček cytoplazmy obalených membránou – trombocytů Myeloidní kolonie- granulocyty Před narozením se krev tvoří nejdříve v mezodermu žloutkového vaku Krevní plazma Tekutá složka krve, slámově zbarvená 91% vody + 9% rozpuštěných látek (plazmatické bílkoviny – albumin, globuliny, fibrinogen, protrombin; glukóza, anorganické soli) Ionty:Na+, Cl-, HCO3-, K+; pH 7,4 ; 0,9 roztok chloridu sodného (fyziologický roztok) Přenáší hormony Sneseme ztrátu krve 550ml, doplníme tekutinou z tkáňových prostor a krvinkami ze sleziny, ztráty nad 1,5 ohrožují životKrevní buňky Vznik v krvetvorných kmenových buňkách v kostní dřeni Červené krvinky (erytrocyty) Kruhovité,bezjaderné, tvaru dvojdutého kotouče, nemají mitochondrie Každý erytrocyt – 265 mil. molekul hemoglobinu Sedimentace – erytrocyty na dně Úkol: přenos kyslíku z plic do tkání (kyslík se váže na hemoglobin – vznikoxyhemoglobinu, ve tkáních se uvolňuje) Hemoglobin – červené krevní barvivo – součástí je FeII Vznik v kostní dřeni epifýz a dřeniplochých kostí lebky a trupu z nediferencovaných kmenových buněk Zralé erytrocyty se již nemohou dělit – nemají jádro Při radiaci může docházet k chudokrevnosti (anémii) Pro tvorbu: bílkoviny, železo, B12, hormon erytropoetin z ledvin Hemolýza(rozpad erytrocytů a uvolnění hemoglobinu) Životnost cca120 dní – pak vychytány fagocytujícími buňkami (monocyty-makrofágy)ve slezině a játrech a enzymaticky rozloženy Hem se v játrech mění zčásti nažlučová barviva (bilirubin, biliverdin), železo uvolněno pro další tvorbu hemoglobinu Hemolýza vyšší u novorozenců (mají hodně erytrocytů) - někdy žloutenka Může být způsobena i hypotonickým roztokem, ultrazvukem, jedy Cca 5 bilionů na litr, 60% vody a 40% sušiny (z níž 95% je hemoglobin), objemový podíl erytrocytů v krvi –hematokrit (zjišťuje se centrifugací) S nadmořskou výškou počet stoupá KREVNÍ SKUPINY!!! Jan Janský, antigeny A a B Bílé krvinky (leukocyty) Průsvitnéjadernébuňky, cca 8 miliard na litr, nestálý tvar a počet Vznik v kostní dřeni i jiné lymfoidní tkáni Obranné reakce organismu, jejich počet stoupá při nemocech Měňavkovitý (améboidní) pohyb – umí mezi buňkami kapilárních stěn Diapedéza– schopnost měnit tvar U většiny schopnostfagocytózy (pohlcování bakterií atd) achemotaxe (chemicky přitahovány k infekci) Lymfocyty vytvářejí protilátky Granulocyty– barvitelné lyzozomy, fagocytóza laločnatá či podkovovitá jádra Neutrofilní (50-70%)–fagocytóza jen jednou – pak umřou – tvoří hnis, schopnost měnit tvar a jít skrz póry vlásečnic, chemotaxí přitahovány k infekci, laločnatá jádra Eozinofilní (1-9%)– význam přialergických a parazitárních onemocněních (hlavně proti hlístům) Bazofilní (0,5%)–nefagocytují, produkce látek s vazodilatačním (cévy rozšiřujícím) –histamin; a antikoagulačním (protisrážlivým) účinkem –heparin Ve vazivu –žírné buňky Agranulocyty– malá granula Lymfocyty (20-40%)– větší než erytrocyty, menší než monocyty, imunita vznik v kostní dřeni z krvetvorných kmenových buněk – radiace oslabí jejich produkci v periferních lymfoidních orgánech (lymfatické uzliny, slezina) se aktivují kontaktem s antigeny a pomnožují, většina jde do krevního oběhu receptory na CPM lymfocytů i protilátky jsou imunoglobiny 1 lymfocyt – 1 druh imunoglobinu (liší se v hypervariabilní oblasti) Není dáno geneticky, mutace v průběhu života Monocyty (2-8%)– největší bílé krvinky, fagocytóza Nespecifická obrana organismu, fagocytují opakovaně (neumírají hned)!!! Tvoříretikuloendoteliární soustavu/mononukleární fagocytární systém nezralé krevní buňky, v určitých tkáních (vazivech) se přeměňují namakrofágyčidendritické buňky(info o….?) diapedez

Témata, do kterých materiál patří