Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24. ONTOGENEZE CLOVEKA, CLOVEK A DEDICNOST, CLOVEK A PROSTREDI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

chromozomů (2n-1), pouze u ženy – nedospělá, nevyvinutá, neplodnásuperfemale – žena s 2n+1 chromozómy, nevyspělá, neplodnásupermale – u mužů 2n+1, vysoký, agresivní, skoro neplodný, asociální chování (vězni), nadprůměrná intelig.albinismus= neschopnost syntézy melaninurozštěp patra, srůst prstů Eugenetika = věda, jejímž cílem je studovat zákonitosti dědičnosti u člověka a aplikovat je takovým způsobem, aby se zlepšily vlastnosti lidského druhu lze říct, že je to úsilí snížit genetickou zátěž populace pojem byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem Sirem Francisem Galtonemdnes se omezuje zpravidla pouze na těhotenství – první skupina metod používá diagnostiku, která odhaluje dědičné choroby a vady u plodupředpokládají se i zásahy do vajíček, embryí či zygot minimálně pokud jde o odstranění genetických vad a poruch Metody studia lidské dědičnosti výzkum molekulárně genetický spočívá v izolaci DNA z buněčných jader lymfocytů člověka takto izolovanou DNA lze zkoumat mnoha způsoby dnešní vývoje genomu se neustále zrychluje a soustřeďuje se hlavně na výzkum genů, jejíchž mutae způsobují vážné genetické choroby, to lze pomocí tzv. genetických sondvýzkum cytogenetický vyšetření karyotypu člověka pomocí metody proužkování chromozomů tyto chromozomy se poté srovnávají se standartním obrazem lidských metafázových chromozomůvyšetřování lidských fenotypů neustále se rozšiřuje základem jsou somatoskopická pozorování a měření, vyšetření typologická, cytologická, imunologická a biochemickávýzkum rodokmenů (generační) tzv. rodopis je nejběžnějším metodickým postupem genetiky člověka je to v podstatě analýza rodového výskytu určitého znaku výsledky se vyjadřují genealogickými schématy stupeň příbuznosti se vyjadřuje koeficientem příbuznosti (r) – udává pravděpodobný podíl alel pro obě osoby příbuzné společnýchgemealogický výzkum dvojčat a) jednovaječná (monozygotní) - * rozdělením vajíčka v první rýhovací fázi, dále se ale vyvíjí dvě blastomery zcela odděleně b) dvojvaječná (dizygotní) - * oplozením 2 současně dozrálých vajíček Genetické zákonitosti v rodině dědičnost = zákl. vlastnost zajišťující přenos genetické informace z rodičů na dětidědí se např. barva očí, vlasů, krevní skupinanosičem jsou genyřada imunitních poruch je dědičnákaždá buňka těla obsahuje 23 párů chromosomů = párových genův každém páru chromosomů je jeden chromosom od otce a od matky každý gen pro určitou specifickou funkci máme zastoupen dvakrát (1 od otce, 1 od matky)při tvorbě vajíček a spermií se počet chromosomů snižuje o polovinu z každého páru chromosomů putuje do tvořícího se vajíčka/ spermie pouze jeden při oplození každá buňka přispěje svými 23 chromosomy znovu vytvoří buňky s 23 páry chromosomů 46 chromosomy Recesivní dědičnost vázaná na chromosom X gen s poruchou fce se nachází na pohlavním chromosomu Xženy mají chromosom X dvakrát (XX) a proto obvykle nemají žádné problémy, když je jeden z nich nefunkčnímuži (XY) proto mají gen pouze s poruchou fce výsledkem je onemocněnípři tomto onemocnění můžeme v jedné rodině najít několik mužů postižených stejným onemocněnímpřenáší se z matek na syny Autosomálně recesivní dědičnost nemoc se projeví pouze tehdy, když jsou oba geny téhož páru poškozené = autosomálně recesivníjedinec, který je nositelem jenom jednoho takového genu zůstává zdravýmohou stejně onemocnět dívky i chlapciv rodině se může vyskytovat několik bratrů a sester, kteří mají stejné onemocnění, přestože jsou jejich rodiče zrdávi hemofilie = chorobná krvácivost daltonismus = porucha barevného vidění

Témata, do kterých materiál patří