Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Histologie - rostlinná pletiva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HISTOLOGIE - nauka o pletivech rostlin a tkání živočichů - pletivo: soubor buněk, které vykonávají stejnou funkci mohou mít stejný tvar, velikost,… žijí trvale nebo dočasně spolu Klasifikace pletiv: 3 základní skupiny dělení pletiv 1, podle dělení buněk (podle schopnosti množit se) a, dělivá (meristém) -intenzivně se dělí, na vzrostných vrcholech b, stálá -jsou tvořena dospělými buňkami, specializace na urč. funkci -ztrácejí schopnost se dělit 2, podle funkce pletiva -krycí, vodivé, provětrávací, mechanická 3, podle tloušťky buněčné stěny a velikosti -interceluláza – mezibuněčné prostory -parenchym - základní typ pletiv - buněčné stěny jsou tenké, buňky jsou u sebe – žádná interceluláza - cibule kuchyňská -sklerenchym - buněčná stěna má mnoho vrstev, silná, rovnoměrně po obvodu - velice pevné pletivo - kanálky mezi buňkami -kolenchym - nerovnoměrně tlustá, nejvíce v místech kde nemá kontakt (rohy buňky) -aearenchym - hvězdicovité buňky, výběžky se dotýkají – síť - velké mezibuněčné prostory Rostlinná pletiva: 1, pletivo krycí – tvoří povrch rostlin 2, pletiva vodivá – rozvádějí po rostlině vodu a v ní látky 3, pletiva základní – zbytek 1, pletivo krycí - tvoří povrch rostlin - nazývá se pokožka neboli epidermis - pokožka je jedna vrstva dlaždicovitých buněk - těsně přitisknuté buňky k sobě a vylučují látku tukové povahy = kutin, kutikula – nepropustná pro vodu - epidermis je pokožka nadzemních částí - podzemní pokožka se nazývá rizodermis a nemá kutikulu - součástí pokožky jsou průduchy – slouží k odpařování vody a k provětrávání vnitřního prostoru – základem jsou dvě buňky, které mění tvar a tím mění velikost štěrbiny mezi sebou – podle potřeby se průduchy otevírají a zavírají trichomy (chloupky) - výběžky pokožkových buněk - ovlivňují vypařování vody z rostliny - jednoduché nebo větvené - další funkce: ovlivňují habitus (vnější vzhled rostliny), zvětšují vstřebávací plochu (vstřebávací trichomy), žláznaté chlupy – ochrana (obsahují žahavé látky a mají tvrdou a křehkou b. stěnu 2, pletivo vodivé -vede vodu a v ní rozpuštěné minerály a, dřevo (hadron) -vede vodu a v ní minerály -z kořenů do nadzemní části rostliny - vznikají cévy – propojení buněk nad sebou (buňky jsou tenké jako kapiláry a jsou dlouhé) - nejprve odumře jádro, poté zmizí cytoplazma - prázdné dutinky po buňkách se propojí a vznikne vodivá dráha – odbourání příčných přepážek b, lýko (lepton) -vede vodu a v ní rozpuštěné organické látky -nejčastěji proudí voda z listů do ostatních částí rostliny - tvořeno sítkovicemi - cévy podobně jako u dřeva, ale příčné přepážky nevymizí, ale proděraví se – perfovány Dřevo a lýko dohromady tvoří cévní svazky Svazky cévní a, neúplné – dřevo nebo lýko, ne oboje b, úplné – dřevo i lýko, 4 typy 1, bočné (kolatelární) – lýko probíhá podél dřeva z jedné strany -lýko směrem ven, dřevo dovnitř 2, dvojbočný (bikolatelární) – lýko po obou stranách dřeva 3, soustředné (koncentrické) – jedna část zcela obklopuje tu druhou -lýkostředný a dřevostředný 4, paprsčitý (radiální) – dřevo i lýko se střídají, jsou odděleny nevodivými pletivy -uspořádání po obvodu středového válce, typické pro kořeny

Témata, do kterých materiál patří