Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Mikrobiologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kružnicová (cirkulární) DNA v cytosolu sbalená do klubka =nukleoid, je přichycena k CM na dvou místech plazmidy nesou doplňkovou gen. info – manipulace s nimi je podstatou gen. inženýrství fimbrie – krátká, jemná vlákna bičík – bílkovinné vlákno, rotuje jako lodní šroub - rozmnožování – zdvojení chromozomu > příčné dělení - bakterie se vyvíjí rychle, např. Escherichia coli se dělí každých 20 minut > vysoká odolnost - vyvinuly se před 3,5 miliardami let – dobré přizpůsobení, různorodost metabolismů rozmnožování nepohlavní dělení pučení (oddělením pupenu z mateřské buňky)pohlavní –větší variabilita¨ konjugace – předání info pohlavním pilusem (sex-fimbrií) transformace – lýze buňky, DNA se uvolní a může být pohlcena jinou buňkou (receptivním příjemcem) růst buňky – pěstování v polysacharidu agar (z ruduch), musí se přidat živiny, bakterie se tam množí fototrofní– využívají světlenou E chemotrofní– E získávají oxidací chem. l. autotrofní – zdroj uhlíku pouze anorg. CO2 heterotrofní – zdrojem uhlíku jsou org. látky fotoautotrofní - probíhá fotosyntéza+ sinice, fotoautotrofní bakterie, zelené rostliny a někteří chemoautotrofní - pouze u prokaryont – sirné bakterie oxidují síru na sírany, nitrifikační bakterie oxidují amonné soli na dusitany a dusičnany fotoheterotrofní– pouze u bakterií chemoheterotrofní – u prokaryont nejrozšířenější, také všichni živočichové, houby, většina prvoků, některé rostlin saprofytické bakterie– živí se bílkovinami a jinými org. látkami odumřelých organismů a rozkládají je na anorg. l. = mineralizaceparazitické bakterie– org. látky dostávají z tělních tekutin hostitele aerobní bakterie– potřebují kyslík anaerobní– E získávají kvašením (fermentací) org. l. (hl. cukrů) glykolýzou; Lactobacillus bulgaricus obligátně anaerobní b. – kyslík je pro ně jedovatý fakultativně (částečně) anaerobní b. – buď využívají kyslík nebo fermentují Způsob života bakterií ovlivňuje všechny organismy. - koloběh látek – dekompoziteři – mineralizací rozkládají org. na anorg. l. – uvolňují např. síru, dusík a uhlík z těl a výkalů symbióza – hlízkové bakterie na bobovitých rostlinách mění dusík na dusičnany patogenní bakterie – vyvolávají nemoci – pomnoží se, proniknou do tkání a způsobí hnisání nemoci tuberkulóza– původcem je Kochův bacil, přenos kapénkami nebo mlékem postiženého skotu, příznaky – kašel, teplota, hubnutí, únava; plicní onemocnění, odumírá tkáň, možná smrtzáškrt– ohrožuje srdce a NS, tvorba pablán, které ucpou dýchací cestyčerný (dávivý) kašel– kapénková infekce, příznaky chřipkyangína– akutní zánět krčních mandlí a hrtanu, hnisavé čepy, může vzniknout absces (udušení)zápal plic– kašel, bolest na hrudi, horečka, obtížné dýcháníúplavice– krvavý průjem, křeče, horečka, rektální bolestbotulismus– Clostridium botulinum tvoří toxiny > botulismus – postihuje nerv. systém, svalová paralýzatetanus– křečovité stahy žvýkacího a šíjového svalstva > udušení; erotoxin – křečový jedcholera – silné průjmy, ztráta vody > dehydratace, kvůli jedům Vibrio cholerae jed v CM – bakterie břišního tyfu (střevní onemocnění) salmonelóza – z nakažených zvířat > celková otrava (nevolnost, horečka, křeče v břiše…)mor– dýmějový, plicní, střevníborelioza= návratný tyf - epidemický (horečky, blesti hlavy) a klíšťový (horečky, puchýř, zánět ucha, poškození CNS, úbytek bílých krvinek a přebytek červených) nakažení: přímým kontaktem s nemocným, nepřímo (přes předměty), kapénkami (spála, angína, zápal plic, tuberkulóza, záškrt, černý kašel), kontaminovanou vodou (úplavice), antrax = sněť slezinná – kožní, střevní a plicní forma pohlavní nemoci - syfilis (vřed > vyrážky > propuknutí i za 20 let – postihuje CNS, klouby a srdce), kapavka (zánět pohl. orgánů) využití: antibiotika – z půdních bakterií, mléčné bakterie, octové bakteriedekompoziteři (rozklad, přeměna org. l. na anorg.)některé provádějí fotosyntézunitrifikační bakterie – přeměna NH3 na NO3denitrifikační – NO3 na NO2hlízkové – poutání vzdušného dusíku (vikev)amonizačníbakterie čistící odpadní vodyEscherichia coli – střevní b.mléčné kvašeníbakterie vyrábějící inzulinpůvodci nemocí a zápachu, zubního kazu druhy psychrofilní (vydrží – 50°C)termofilní (120°C)halofilní (v Mrtvém moři)acidofilní (citron) ničení dezinfekce - hubí se živé bakterie ne spory (savem, jarem,...)sterilizace - hubí se i spory (párou, tlakem, UV)pasterizace – krátkodobé zvětšení teploty (70°C) patogenní bakterie – vylučují jed > infekce Stavba, funkce a význam sinic nemají pravé jádro, mají cirkulární DNA, ribozomy, CM, BS ze čtyř vrstev, slizové pouzdro, nemají bičík – klouzají po povrchu, rozmnožují se příčným dělením fotoautotrofní – fotosyntéza – obsahují chlorofyl a (přichycený na tylakoidech volně v cytoplazmě), zdrojem elektronů je voda, která je štěpena působením světla , produktem f. je kyslík tělo tvořené stélkou (stejnými buňkami)

Témata, do kterých materiál patří