Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Mikrobiologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- HIV napadá imunitní buňky Th-lymfocyty

1) infekce – nevolnost, teplota únava

2)latence – virus spí (i 10 let)

3) rozvoj AIDS – selhání imunity

 • u zvířat slintavka a kulhavka (vznik puchýřů v puse a na končetinách)

očkování – aktivní (oslabený vir), pasivní (protilátky)

rostliny – nejčastěji RNA viry; zastavují růst (např. virus tabákové mozaiky)

priony – bílkoviny způsobující infekce, degenerace nervové soustavy > klusavka, BSE

Stavba, funkce a význam bakterií

prokaryota

žádné membrány, jenom cytoplazma

tvořené jedinou buňkou, nemají jádro, rychlý metabolismus

spora – kulovité tělísko odolné vůči nepříznivým vlivům okolí

stavba: na povrchu BS z polysacharidů jiných než u RB, je z peptidoglykanů (murein); BS zabraňuje nabobtnání, prasknutí a chrání ji před viry, zničit bakteriální BS znamená zabít bakterii; mnoho z nich má slizové pouzdro (kapsulu)

na povrchu BS je glykokalyx – receptor + způsobuje přilnavost

- pod BS je CM, která má stejnou stavbu jako u ŽB

- některé bakterie mají CM z lipopolysacharidů = Gram-negativní bakterie (x Gram-pozitivní) – po působení org. rozpouštědla rychle ztrácejí barvu

- v buňce je cytosol s velkým počtem ribozomů (také zde vznikají bílkoviny)

- jediný chromozom = kružnicová (cirkulární) DNA v cytosolu sbalená do klubka = nukleoid, je přichycena k CM na dvou místech

plazmidy nesou doplňkovou gen. info – manipulace s nimi je podstatou gen. inženýrství

fimbrie – krátká, jemná vlákna

bičík – bílkovinné vlákno, rotuje jako lodní šroub

- rozmnožování – zdvojení chromozomu > příčné dělení

- bakterie se vyvíjí rychle, např. Escherichia coli se dělí každých 20 minut > vysoká odolnost

- vyvinuly se před 3,5 miliardami let – dobré přizpůsobení, různorodost metabolismů

rozmnožování

 • nepohlavní

  • dělení

  • pučení (oddělením pupenu z mateřské buňky)

 • pohlavní – větší variabilita¨

  • konjugace – předání info pohlavním pilusem (sex-fimbrií)

  • transformace – lýze buňky, DNA se uvolní a může být pohlcena jinou buňkou (receptivním příjemcem)

růst buňky – pěstování v polysacharidu agar (z ruduch), musí se přidat živiny, bakterie se tam množí

fototrofní – využívají světlenou E

chemotrofní – E získávají oxidací chem. l.

autotrofní – zdroj uhlíku pouze anorg. CO2

heterotrofní – zdrojem uhlíku jsou org. látky

fotoautotrofní - probíhá fotosyntéza+ sinice, fotoautotrofní bakterie, zelené rostliny a někteří

chemoautotrofní - pouze u prokaryont – sirné bakterie oxidují síru na sírany, nitrifikační bakterie oxidují amonné soli na dusitany a dusičnany

fotoheterotrofní – pouze u bakterií

chemoheterotrofní – u prokaryont nejrozšířenější, také všichni živočichové, houby, většina prvoků, některé rostlin

 • saprofytické bakterie – živí se bílkovinami a jinými org. látkami odumřelých organismů a rozkládají je na anorg. l. = mineralizace

 • parazitické bakterie – org. látky dostávají z tělních tekutin hostitele

Témata, do kterých materiál patří